Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji

Datum: 05.09.2020

Medij: Blic     Strana: 13

Rubrika: Bez naslova

Autori: Nebojša Čović

Teme: Korupcija

Naslov: Iz tri u šest scenarija

Varijante za

formiranje Vlasti u Crnoj Gori

Iz tri u šest scenarija

Nebojša Čović

ova neDelja je za naš regIon BIlA IZUZETNO DINAMIčNA. DOGAĐAjI U VAšINGTONU SU, SVAKAKO, TEMA ZA SEBE. AlI NE SAMO OVU NEDEljU, VEć I CElU 2020. GODINU OBElEžIO jE VElIKI USPEH OPOZICIONIH lISTA NA PARlAMENTARNIM IZBORIMA U CRNOj GORI. ON jE jOš VEćI AKO SE IMAjU U VIDU NERAVNOPRAVNI USlOVI KOjE jE NAMETNUlA VlADAjUćA KOAlICIjA, UKljUčUjUćI GOTOVO POTPUNU KONTROlU MEDIjA, MAlVERZACIjE SA BIRAčKIM SPISKOVIMA, PODMIćIVANjE NEOPREDEljENIH GlASAčA, KAO I DIREKTNO MEšANjE POlITIčARA IZ REGIONA.

Iako su svI Iz DPs-a, a i Đukanović lično, sve vreme upirali prstom u Srbiju – a i Moskvu – sa optužbama za takozvani velikosrpski hegemonizam, srpske institucije su bile upadljivo uzdržane. Sa druge strane, predsednik susedne države Edi Rama direktno se umešao u izborni proces romantičnom porukom Đukanoviću lično i pozivom etničkim Albancima da glasaju za DPS, slično je uradio i Ramuš Haradinaj, kao i bošnjački političari.

Upadljiva je bila i uzdržanost međunarodnih aktera. Međutim, obaveštajno-analitičke službe uticajnih država koje prate događanja u regionu su sve vreme budno pratile i ovaj kao i prethodne izborne procese i, na osnovu prikupljenih informacija pravile procenu o procentu fiktivnih glasova. U Crnoj Gori se ista metodologija friziranja rezultata, uz manje korekcije, koristi od referenduma o nezavisnosti i, po procenama stranih službi, iznosi između 10 i 15%, odnosno govori se o broju od oko 70.000 registrovanih birača koji su „višak“ u odnosu na ukupan broj stanovnika Crne Gore. Ovo znači da je pobeda opozicije još ubedljivija i da je, realno, gotovo tri četvrtine građana Crne Gore reklo da je vreme da ova vlast ode.

Rezultat ovih izbora je nesumnjivo od istorijskog značaja za građane Crne Gore, ali ono što je izuzetno važno su njegove implikacije za region u celini.

Upravo je Crna Gora ovim rezultatom zakoračila u ono što treba da bude budućnost celog regiona: na scenu su stupili mladi i novi političari sa vizijom, političari koji su napravili otklon od besmislene nacionalističke retorike devedesetih godina koja je služila kao izgovor isluženim takozvanim elitama za pljačkanje svojih država i građana. Ovim je u regionu okrenut novi list, od privatizovane i kriminalizovane države u vlasništvu male grupe povlašćenih koji nemaju ništa da ponude svojim građanima, ka uređenoj, pravnoj državi u kojoj se ceni stručnost, a ne pripadnost porodici ili stranci.

Uposlednje vreme često se govori o odlivu mozgova iz regiona i načinu da se to zaustavi. Tačno je da veliki broj ljudi odlazi zbog boljeg standarda, boljih plata, ali najveći broj odlazi zbog nepravde i nepostojanja perspektive. Ako je suditi po prvim izjavama koje daju Krivokapić, Abazović i Bečić, ovo je pravi put da se mladima vrati perspektiva i nada da imaju budućnost u svojoj zemlji.

Ovo je model o kome se u poslednje vreme dosta govori, ne samo kada je u pitanju Balkan ili zarobljene i privatizovane države, već i u razvijenim zemljama. U svetu generalno postoji trend rastućeg nezadovoljstva glasača, pre svega mladih ljudi, zbog arogantnog i aristokratski otuđenog ponašanja političkih i ostalih elita, otuda i mnogobrojni pokreti, mnogobrojni protesti širom sveta. Pogledajte SAD, Francusku, pa i Nemačku. Razlozi su duboki, veliko je nezadovoljstvo, a povodi koji dovode do toga da ono ispliva na površinu su različiti - od pandemije, rasne nejednakosti, poreske politike... S tim u vezi, promene u Crnoj Gori imaju potencijal da postanu model potrebe da mladi političari sa vizijom preuzmu kontrolu nad sopstvenom budućnošću - i u regionu i šire.

Poruke koje su tri lidera poslala u vezi sa četiri principa su izuzetno važne, jer onemogućavaju bilo kakve spekulacije i zakulisno spletkarenje Đukanovićevog režima u pokušaju da ga međunarodna zajednica još jednom spase. Izuzetno je važna poruka u vezi sa potpunim poštovanjem svih potpisanih međunarodnih sporazuma, posvećenost evropskim integracijama i ubrzanje reformi, beskompromisna posvećenost vladavini prava, jačanju institucija, borbi protiv korupcije, donošenje zakona o lustraciji, poreklu imovine, tu je i revizija spornog Zakona o slobodi veroispovesti. S tim u vezi, formiranje vlade u kojoj je glavni kriterijum stručnost a ne stranačka pripadnost biće njihov prvi veliki ispit.

Uslučaju Crne Gore, sporni Zakon o slobodi veroispovesti bio je samo povod da godinama nagomilavano nezadovoljstvo arogantnom privatizacijom države i svih njenih resursa od strane Đukanovićevog režima eskalira. Trpeljivi narod je godinama gledao kako se od njega otima dok se klika bahati, dok ih spin doktori sa kontrolisanih medija ubeđuju u evropsku perspektivu i da je život svakog dana sve bolji. Ali onog trenutka kada su arogantno poželeli da im kažu i šta da misle i u šta da veruju, to je prelilo čašu. Narod je rekao svoje i stvar je i pristojnosti i čojstva da se ova odluka prizna i ispoštuje, jer ničija nije gorela do zore.

Međutim, postoji velika opasnost da do toga ne dođe, već da Crna Gora, opet isključivo radi privatnih interesa onih koji bi da zauvek ostanu na vlasti, uđe u period nestabilnosti, koja ima potencijal da se prelije i na ostatak regiona.

Od trenutka kada je postalo izvesno kakav će biti ishod izbora, razmatra se nekoliko scenarija razvoja situacije.

 1. Đukanović i DPS priznaju poraz, čestitaju pobednicima i u Crnoj Gori do kraja Đukanovićevog mandata 2023. postoji funkcionalna kohabitacija sa Vladom;

Ikada bi DPS bio konstruktivna opozicija u Skupštini, trenutno postoji vanistitucionalni de fakto prenos ovlašćenja sa izvršne vlasti, odnosno Vlade na Đukanovića, čija bi ovlašćenja po zakonu trebalo da budu mahom protokolarna. Teško je pretpostaviti da će Đukanović pristati da se potpuno obezvlasti i da se njegova uloga svede na čisto protokolarnu.

 1. Đukanović i DPS formalno priznaju poraz, u Crnoj Gori do kraja Đukanovićevog mandata 2023. postoji disfunkcionalna kohabitacija sa Vladom, a DPS kao opozicija koristi svaku mogućnost da minira rad Vlade;

Iako bi Đukanović bio formalno obezvlašćen, ne treba zanemariti njemu odane strukture koje su decenijama građene u mnogim institucijama, uključujući i obaveštajne službe. Iako nova vlada najavljuje lustraciju u svim ključnim institucijama, za to je potrebno vreme, a potrebni su i kadrovi koji bi zamenili armiju stranačkih poslušnika. Pored toga, za skupštinsku potvrdu imenovanja u državnim institucijama i javnom sektoru uopšte, potrebne su tri petine glasova poslanika, što znači da bi, bez podrške manjina novoj vladi, DPS imao mehanizam da neograničeno blokira da ključne institucije rade u punom kapacitetu.

 1. Đukanović i DPS formalno priznaju poraz, ali odugovlače postizborne procedure kako bi dobili na vremenu da obezbede preletanje makar jednog opozicionog poslanika i ipak formirali većinu;

Ovo je od početka bio najverovatniji scenario jer se uklapa u tehnologiju Đukanovićeve vlasti i njegovo sprovođenje je počelo odmah po objavljivanju rezultata. Po zakonu, po konstituisanju Skupštine i verifikaciji mandata poslanika, predsednik daje mandat za formiranje vlade stranci koja je osvojila najviše glasova na izborima, u ovom slučaju je to DPS. Rok za formiranje vlade je 90 dana i, ako predsednik ustanovi da stranka kojoj je poveren mandat ne može da formira vladu u zakonskom roku, daje mandat sledećoj najbolje rangiranoj stranci. Ukoliko grupa stranaka u međuvremenu formira većinu i potpiše sporazum s tim u vezi, oni mogu da preduhitre davanje mandata DPS-u, ali pre toga moraju da imaju verifikovane mandate. Za očekivati je da se ovaj proces što više odugovlači, kako bi se na opozicione poslanike izvršio veliki pritisak da pređu u DPS-ov blok; za sada su to samo pozivi Abazoviću (Vlasi, Radonćič, Fejzić), ali i on i ostali opozicioni poslanici i njihove porodice će biti izloženi enormnom pritisku, ucenama, ali i “bezobraznim” finansijskim ponudama, kako bi slomili makar jednog od njih 41. S obzirom na to da se radi o pitanju života i smrti i za Đukanovića i za DPS, kao i za celu tu kriminalnu hobotnicu, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu, sume koje će biti na stolu biće milionske. Iskušenje će biti veliko, možemo samo da se nadamo da će svi opozicioni poslanici ostati čvrsti.

 1. Đukanović i DPS ne priznaju poraz, što dovodi do nasilja i otvorenog sukoba građana sa pristalicama DPS-a i policijom, za šta režim krivi opozicione lidere, Beograd, SPC i Moskvu; uvodi se vanredno stanje, hapse se opozicioni lideri, Đukanović i DPS ostaju na vlasti sve vreme vanrednog stanja, sa idejom da se novi izbori raspišu kada se situacija smiri; Đukanović traži podršku partnera iz NATO zbog „spoljne srpsko-ruske agresije preko infiltriranih elemenata“;

Đukanović je već dao nekoliko izjava u ovom kontekstu, nervoza odlazećeg režima je više nego vidljiva. Preko vikenda se organizuje veliki skup pristalica DPS-a, od koga se stranka formalno ogradila iako su inicijativa i koordinacija skupa potekle sa njihovog zvaničnog profila, već su pokušane provokacije sa napadima na pripadnike bošnjačke zajednice, počelo je tužakanje DPS-a međunarodnim organizacijama da je opozicija ta koja izaziva incidente, itd. Sve govori da se priprema teren za eskalaciju nasilja. Međutim, iako ovaj scenario ne treba isključiti, Đukanović više nema nekadašnji nivo podrške kod zapadnih partnera, koji i sami otvoreno govore da je vreme da on ode sa vlasti. Pored toga, lideri opozicije su mudrim pozivima građanima da se uzdrže od slavlja na ulicama i bilo kakvih incidentnih situacija smanjili manevarski prostor za ovaj scenario.

 1. Đukanović i DPS priznaju poraz, postoji kohabitacija sa novom ekspertskom Vladom koja je oročila svoj mandat kako bi se pripremili ravnopravni uslovi za opšte izbore za 12-18 meseci;

Ovo je zapravo ono o čemu je opozicioni blok već govorio. Đukanović bi time skratio sebi mandat za godinu i po dana, na šta verovatno nerado gleda, međutim, postoji i ono što bi moglo da bude privlačno DPS-u, a to je da u narednom periodu što više blokira i minira rad nove vlade, pogorša situaciju u zemlji i smanji podršku građana opoziciji na ovim izborima. Iako ovaj scenario nosi rizik i za jedne i za druge, DPS, u novim okolnostima, bez mogućnosti da fingiraju rezultate izbora i koriste državne resurse za svoju kampanju i vrbovanje glasača, teško može da se nada boljem rezultatu od ovog koji su sada postigli.

 1. Đukanović i DPS priznaju poraz, Đukanović daje ostavku na mesto predsednika jer smatra da je izgubio legitimitet, raspisuju se novi predsednički izbori.

Iako bi ovakav scenario bio logičan iz perspektive posmatrača ali i crnogorskih birača, posle 30 godina na vlasti veoma je malo verovatno da će se Milo Đukanović odlučiti za ovu opciju. On je tri decenije uspešno manevrisao i spasavao se iz naizgled nemogućih situacija, davanjem ostavke bi sebi uskratio mehanizme i vreme da pokuša da preokrene situaciju u svoju korist. jedan od odlučujućih faktora u ovom scenariju mogao bi da bude i dogovor o amnestiji od eventualnog procesuiranja zbog zloupotreba službenog položaja nakon odlaska sa vlasti.

Uposlednjih nedelju dana već su se videle neke naznake u kom pravcu se stvari razvijaju. U ovom osetljivom periodu, izuzetno je važno da se naši političari uzdrže od izjava, naročito onih u nacionalnom zanosu, koje bi mogle da na bilo koji način ugroze koncept koje su ove tri stranke predstavile kao svoj koalicioni program. Na osnovu poruka koje su Krivokapić, Abazović i Bečić poslali ovih dana, iskreno verujem da su nosioci jednog novog trenda koji je potreban našem regionu i verujem da njihov uspeh može da ima veliki pozitivan efekat na stabilnost regiona u celini.

Po zakonu, Po konstituisanju skuPštineiverifikaciji mandata Poslanika,

Predsednik daje mandat za formiranje vlade stranci koja je osvojila najviše glasova naizborima, u ovom slučaju je to dPs

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 14

Rubrika: Kultura

Autori: Nenad M. Kostić

Teme: Korupcija

Naslov: Trezveno o spomeniku

Trezveno

o spomeniku

Nenad M. Kostić

Mnogi komentarišu budući spomenik Nemanji. Opozicionari krpe vlastodršce.

Dežurna Cepidlaka često piše protiv Kurjačića i g. Vesića ali ćuti o

neviđenom spomeniku. Stručnjaci i nestručnjaci za umetnost nadmeću se u zamerkama

započetom umetničkom delu. Dežurna Cepidlaka piše o umetnosti ali ćuti o neviđenom delu. Sufler Dežurne Cepidlake, ovaj na fotografiji, proneoje stotinaksvežih

transparenata protiv režima, ima mnogo skulptura, ali ćuti o neviđenoj skulpturi.

Zašto se

ovaj kritičar kloni drugih kritičara, kojima je

inače idejno blizak? Da li

tajno navija za Kurjačića? Kloni se jer je solista, ne horista. Ne komentariše ono što nije video, što tek nastaje.

Istoričar rečima gađenja opisuje spomenik kao da ga gleda. Slikar piše o "skulpturi u celini", kritikuje "odnos celine i detalja, mase u prostoru, svetlosne vibracije"! Ovakvi komentari

omogućuju režimlijama da otpisuju kritiku kao puku "mržnju prema Vučiću".

Poslanici glasaju za nepročitane zakone, ali stručnjaci moraju bolje nego političari. Profesor ne obara studenta za koga je čuo da je lenj ali koga nije ispitao.

Kritičarka ne hvali roman koji se tek štampa. Lekar ne daje dijagnozu nepregledanom pacijentu.

Režim dosledno kvari Beograd, otežava život građanima, promoviše prostakluk. Nov projekat korupcionaša podstiče sumnju na novu

korupciju, pogotovo kad se cena projekta krije. Ali sumnja nije činjenica. Iskopajmo činjenice, proverimo ono ostvareno: konkurs, odabir, tajnovitost. Uzdržimo se od osude zamišljenog, onoga što bi se tek moglo desiti. Osuda ne vredi ako se svodi na nagađanje iz

predrasude.

Naučnik pokuša da opovrgne

hipotezu. Ako ne uspe, objavi sve dokaze: i većinu za

hipotezu i manjinu protiv nje. Sudija sluša obe strane. U tom duhu, znajmo da upadljive građevine i javne

skulpture isprva izazivaju kontroverze. Neke kasnije postaju dragi simboli gradova. Neke bivaju uklonjene. Obe sudbine su moguće za sumnjiv spomenik Nemanji, pa i za zanimljiv spomenik Đinđiću, prekinutu strelu. Dok vreme ne presudi ruskom spomeniku posećujmo našu

Studenicu. U Nemanjinoj divnoj zadužbini osetićemo duh

zadužbinara i njegovoga doba. Između poseta manastiru gledajmo divan lik Dositeja u Studentskom parku spomenik prosveti i razumu.

Strasno, pristrasno kritikuju neviđenu stvar

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 8

Rubrika: Društvo

Autori: D.E.

Teme: Korupcija

Naslov: Kovači lažnih diploma

Cetvrto veče Zone novog optimizma u Šapcu: Znanje se (ne) kupuje

Kovači lažnih diploma

D.E.

Šabac /// Obrazovanje u Srbiji za razliku od razvijenih zemalja ne shvata se kao osnovni resurs i zaloga za budućnost, a njegovim urušavanjem urušava se čitavo društvo. Posebno pogubna je kupovina diploma i poplava plagijata. Ovo je zaključak tribine „Znanje se (ne)kupuje” koju je preksinoć organizovao Novi optimizam u Šapcu.

Jelena Vasiljević, iz Institutaza filozofiju, podsetila je na dugu borbu koju je ovaj prestižni Institut vodio sa vlastima, i izborio se za promenu Upravnog odbora. Međutim, u široj javnosti to je potcenjeno.

Rodoljub Kubat, sa Bogoslovskog fakulteta, posebno je ukazao na etički aspekt obrazovanja. Po njegom mišljenju, Srbijadoživljava moralnu katarzu. Vremenom će se pokazati prave vrednosti, i zašto neko pristaje da bude potkupljen i ponižen.

Profesorka Biljana Stojković, sa Biološkog fakulteta iz Beograda, kao osnovni problem navela je činjenicu da Univerzitet ćuti. „Postoji tiha korupcija, kupovina ispita i diploma. Neki profesori su potkupljeni zvanjima navodnog rada za državu, ali najvećainajopasnijakorumpiranost je pristajanje na postojeću lagodnost”, kazala je Stojković.

Profesor Ognjen Radonjić, sa Filozofskogfakulteta, ukazao je daposao učitelja, nastavnika, profesora nije samo da prenosi znanje već i da vaspitava, razgovara i utiče na đake i studente dausvajaju prave vrednostL „Od 90-ih godina imamo pravi sunovrat vrednosti, i sada barem jednatrećina visokoobrazovanih želi da napusti Srbiju, i ne očekuje da će se ovde bilo štapromeniti nabolje. Nažalost, školovane su čitave generacije sa nedovoljnim znanjem”. On je pomenuo primer da su čak devet privatnih fakulteta godinamaizdavali diploma, omogućavali sticanje doktorata i kasnije sticanje titule profesora, adanisu imali akreditaciju.

Tokom diskusije pomenuti su kao „bezvredni fakultet i doktorat ministra policije Stefanovića, diplomiranjebivšeg predsednika države Tomislava Nikolića u nedelju, i da ne zna koji je smer završio”. D. E.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 1,3,4

Rubrika: Politika

Autori: Mirjana R. Milenković

Teme: Korupcija

Naslov: Milo Đukanović bi trebalo da podnese ostavku

Dritan Abazović, lider koalicije Crno na bijelo, govori za Danas

Milo

Đukanović bi trebalo da podnese ostavku

Priznanje Kosova se neće naći na dnevnom redu i ukoliko to neko želi da preispita, u nama neće imati partnera

Dritan Abazović, lider koalicije Crno na bijelo, govori za Danas o postizbornoj situaciji u Crnoj Gori i kohabitaciji sa aktuehiim predsednikom

Đukanović bi trebalo da podnese ostavku

Q Razgovor

Mirjana R. Milenković

Beograd, Podgorica /// "Došli smo do trenutka kada će u Crnoj Gori nastupiti period kohabitacije i bilo bi principijelno da Milo Đukanović, predsednik Crne Gore, vrlo brzo po konstituisanju novog saziva parlamente podnese ostavku kako bi imali predsjedničke izbore. Volja građana je bila više nego jasna, oni žele promjene i izbor, zato im to treba omogućiti. Ipak, ako se to ne desi, Đukanović neće moći da opstruira novu skupštinsku većinu koja je odlučna u namjeri da Crnu Goru izvede iz kandži kriminala, hibridnog režima i zarobljene države”, kaže za Danas Dritan Abazovič, lider crnogorske koalicije Crno na bijelo na proteklim izborima i predsednik građanskog pokreta URA. On tako odgovara na naše pitanje da li če opozicija koja je pobedila na izborima insistirati i na održavanju prevremenih predsedničkih izbora u Crnoj Gori. • Da li je moguća mirna primopredaja vlasti, obzirom da pristalice DPS i Mila Đukanovića za nedelju najavljuju proteste?

- Prije svega, mi smo u nedelju napravili istorijski rezultat. Napomenuću da je Crna Gora jedina država u Evropi koja nikada nije smijenila vlast na izborima. Uspjeli smo da na izborima koje je organizovao Đukanović, u doba korone i pod specifičnim okolnostima pobijedimo na izborima, mirno, olovkom. Mi smo pretpolitičko društvo i veoma je važna promjena vlasti kako bi završili tranzicioni period. Đukanović je već u svojim izjava priznao poraz ističući da će biti najjača opoziciona partija. Ovo je vrlo važno iz razloga da sve protekne mirno, kako i dolikuje Crnoj Gori. Ovdje nema gubitnika i pobjednika, pobjednici su svi oni koji žele dobro državi, a gubitnici su samo kriminalci i oni koji su se ogriješili o zakon.

 • Najavili ste formiranje ekspertske vlade, da li će u njoj biti mesta i za eksperte iz DPS-a?

- Naš predlog i tokom kampanje je bio ekspertska vlada. U koaliciji Crno na bijelo smatramo da je ta ideja najbolji mogući model kako bi se izvršila tranzicija, demontirao sistem I kako bi, na kraju, stvorili uslove za još slobodnije izbore u narednom periodu. Nakon toga, ko pobijedi na takvim izborima, neka mu je sa srećom. Već smo ranije izjavili da će mjesta biti za sve one koji su časno i pošteno radili svoj posao, koji su eksperti u određenim oblastima i koji iskreno žele da pomognu demokratizaciju crnogorskog društva iz domena svog djelovanja i svoje profesionalnosti. • Ima spekulacija da bi vaša koalicija mogla da pomogne Đukanoviću da namakne nedostajuće glasove za većinu. Iz intervjua koji je on dao ovih dana čini se da još nije prihvatio poraz i da se nada da će DPS ipak na kraju formirati vlast?

- Izraz volje građana na nedavnim izborima je bio potpuno jasan I nedvosmislen. Dakle, volja građana je pokazala da oni žele promjene. Razlika u glasovima između dosadašnje vlasti i opozicije ne prikazuje se u broju mandata. Mnogo je veći broj onih koji su glasali za smjenu režima i promjena nego što to prikazuje jedan mandat više koji ima opozicija. Blagotvorno za državu i naše društvo je da smjena vlasti bude mirna, bez nekih većih incidenata. Ovdje su pobjednici svi oni, pa čak i oni koji su glasali DPS ili druge njihove koalicione partnere, a koji žele dobro državi Crnoj Gori.

 • Kakavjeosećajkadasvikažuda od Vas zavisi budućnost Crne Gore?

- Ovo je veliki i istorijski momenat za Crnu Goru. Drago mi je da su se građani oslobodili straha, masovno izašli na izbore i uspjeli nemoguće. Porazili smo kriminalni režim olovkom, što je bilo nezamislivo. Na nama je velika odgovornost da Crnu Goru uvedemo u red demokratskih država, kao članicu Evropske unije sa punom vladavinom prava i uvažavanje demokratskih načela i univerzalnih vrijednosti. Građani su tražili promjene i to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Ovo je nešto mnogo veće od svih nas pojedinačno.

 • Da li će biti mesta u Vladi i za neke manjine, s obzirom da su se neke manjine već izjasnile da neće učestvovati u Vladi koja je prosrpski orijentisana, a Vi tvrdite da Crna Gora neće postati ni srpska Sparta, ni Velika Albanija?

- Sva tri lidera opozicionih lista su još u izbornoj noći poslali poziv manjinskim partijama za učešće u budućoj vladi. Vjerujemo da je to odličan potez i da bi oni trebalo da prihvate upućen poziv. U Crnoj Gori manjine moraju uvijekbiti uz vlast iz razloga što ćemo na taj način imati zastupljen njihov interes. Promjene u Crnoj Gori znače napredak i novi pristup politici ali manjinske partije, koje izražavaju želje i interese tih naroda bi trebalo da budu zastupljene u vlasti. Optimista sam kada je u pitanju njihovo učešće u budućoj vladi jer bi to bilo najbolje za sve.

 • PredsednikĐukanovićoptužio je ovih dana Srbiju da se mešala u izborni proces u Crnoj Gori i unutrašnja pitanja suverene zemlje?

- Gospodin Đukanović to konstantno radi. Uvijek postoje određeni unutrašnji i spoljni neprijatelji koji žele loše državi Crnoj Gori. Ovo sve iz razloga jer se onda on predstavlja kao branitelj i jedini zaštitnik interesa Crne Gore. Kao što vidite, opozicija je pobijedila, Crna Gora, što se državnih interesa tiče, neće imati velike promjene. Mi smo, odmah nakon izbornog rezultata, usaglasili osnovne principe na kojima će se bazirati formiranje i rad buduće vlasti. U tim principima sadržano je i to da nema promjene spoljne politike, evropskog puta i našeg članstva u NATO savezu, što su ključni interesi države Crne Gore.

 • Kako pomiriti posvađanu Srbiju i Crnu Goru ?

- Srbija i Crna Gora nisu posvađane. To su bili manje-više fingirani sukobi elita na vlasti koji su to činili zarad svojih interesa. Mi smo usmjereni jedni na druge u svakom smislu. Srbija je naš najveći spoljnotrgovinski partner i odnosi moraju biti najbolji mogući. Dobrosusjedski odnosi su nešto po čemu je URAI koalicija Crno na bijelo prepoznata jer je to pitanje visoko na našoj agendi. Odnose među država treba graditi isključivo na potrebama građana, a ne na interesima elita na vlasti.

 • Ako se u budućoj vladi Crne Gore nađe na dnevnom redu pitanje povlačenja priznanja Kosova, kako ćete reagovati?

- Mi kao nosioci tri liste koje će dominantno činiti vlast smo se usaglasili oko osnovnih načela na kojima će se zasnivati vlada. U tim principima je jasno naznačeno da će Crna Gora nastaviti sa izvršavanjem svojim ranije preuzetih obaveza. Ovdje se podrazumijeva i priznanje Kosova koje se neće naći na dnevnom redu. Ukoliko to neko želi da preispita u nama neće imati partnera.

 • Ostaje li Crna Gora privržena i putu ka EU i da li ćete možda preispitivati članstvo u NATO-u?

- Evropska agenda je prioritet našeg djelovanja. Mi smo, kao URA, već dio Evropske unije jer smo nedavno postali članica Zelenih Evrope. Reforme, kao još jedan princip na kojima če počivati buduća vlast jeste sprovođenje suštinskih reformi kako bi se ubrzao put ka članstvu u EU. Dosadašnje elite na vlasti nisu mogli krenuti u sprovođenje tih reformi, naročito kada se u obzir uzmu poglavlja 23 i 24 koja se odnose na borbu protiv korupcije I organizovanog kriminala. Oni nisu mogli zatvoriti ta poglavlja jer bi to značilo da moraju krenuti sami na sebe. Samo ljudi koji nemaju kriminalne konekcije, koji nisu ogrezli u korupciji mogu zatvoriti najznačajnija poglavlja u procesu pristupanja EU. Mi ćemo to i uraditi. Što se članstva u NATO-u tiče, to je završena priča. Ne možemo biti ozbiljna država ukoliko se neozbiljno ponašamo na spoljnopolitičkom planu. Raduje činjenica da su i naši budući partneri svjesni toga što su i javno iznijeli.

Nastavak na strani 4

 • Predsednik Crne

Gore neće moći da opstruiše skupštinsku većinu kojaje

odlučna da zemlju izvuče iz kandži kriminala

 • Crna Gora je jedina država u Evropi koja

nikada nije smijenila vlast na izborima • Priznanje Kosova se neće naći na

dnevnom redu i ukoliko to neko želi da preispita u nama neće imati partnera

Simpatičan mi je taj opis spoja nespojivog • Odakle nadimak "albanski četnik"?

- Albanski četnik je opis svih onih koji se beskompromisno bore protiv organizovanog kriminala i korupdje. Sada mi je taj opis čak i sinipalićan. Spojeno je nespojivo i to je najbolji pokazatelj daje Crna Gora država puna kontrasta. Takva je i naša priroda ali i naši ljudi. Ono što nas spaja jeste beskrajna ljubav prema državi i ogromna želja da Crnu Gom učinimo uspješnom evropskom pričom.

Crna Gora ostaje članica NATO saveza i privržena svom evropskom putu.

s Poslednjih godina odnosi sa Rusijom nisu bili na zavidnom nivou, mogu li se i tu očekivati neke promene?

- U međunarodnim odnosima nema ljubavi, već isključivo interesa. Velike sile, naravno, žele da svuda u svijetu sprovode svoj interes. Mi u spoljnoj politici ćemo se voditi isključivo državnim interesima Crne Gore. Naš prioritet svakako jeste evropski put, reforme i članstvo u EU. Međutim, razvijaćemo dobre odnose sa svima. Naročito sa državama regiona ali i sa našim tradicionalnim partnerima kao štoje Rusija.

s Šta će biti prvi koraci vlade, ukoliko je formirate, da li će to biti novi zakon o slobodi veroispovesti, ili će to možda biti zakon o poreklu imovine kako bi se videlo kako su aktuelni funkcioneri stekli bogatstvo?

- Za vrijeme kampanje smo govorili da ćemo, ukoliko budemo dio nove vlasti, najprije skupštini predložiti Zakon o porijeklu imovine i Zakon o lustraciji. Sada, kada smo izvojevali istorijski pobjedu, to ćemo i učiniti. Naši budući partneri su saglasni u ovoj našoj ocjeni i spremni da podrže našu namjeru. Zakon o porijeklu imovine mora biti donijet kako bi Crna Gora krenula u borbu protiv kriminala i korupcije. Takođe, Zakon o lustraciji predstavlja drugi sistemski zakon bez koga ne mogu biti započete suštinske reforme. Dakle, ovo su prvi koraci koje ćemo preduzeti po formiranju vlasti.

» Sporadični incidenti nakon izbora pokazali su da je Crna Gora duboko podeljena zemlja?

- Promjena vlasti je prvi korak za pomirenje u Crnoj Gori. Podjele kod nas su kreirane na način kako bi išle u prilog onoj eliti na vlasti. Crna Gora je država svih njenih naroda, Crnogoraca, Srba, Albanaca, Hrvata, Bošnjaka, Roma, svih onih koji joj žele dobro. Mi smo građanska partija, naša lista je predstavljala Crnu Goru u malom jer je na njoj bilo pripadnika svih vjera i nacija. Mi se zalažemo za koncept građanske, evropske i ekološke Crne Gore. Ko želi da gradimo takvu državu, više je nego dobrodošao.

Pobjednici su svi oni koji žele dobro državi, a gubitnici su samo

kriminalci i oni koji su se ogriješili o zakon

Bez Zakona o poreklu imovine i Zakona o lustraciji ne mogu započeti suštinske reforme zemlje

U

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 9

Rubrika: Društvo

Autori: J. D.

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije/Korupcija

Naslov: Naletina: Decu nisam videla šest meseci

Majka zbog čijeg je gostovanja u emisiji „Život priča”, pokrenut spor protiv autorke

Naletina: Decu nisam videla šest meseci

Beograd /// Ne mogu da shvatim da tužilaštvo progoni Tatjanu Vojtehovski, a ništa ne radi po pitanju krivičnih prijava koje smo podnele i ja i druge majke čija su deca oduzeta u sprezi sudije Lidije Alagić, veštakinje Nade Janković i advokata Dragana Krajnovića, ističe za Danas Nataša Naletina, žena zbog čijeg je gostovanja u „Život priča” iz 2016. godine, pokrenut spor protiv Vojtehovski i drugih licazakoji nekadašnja voditeljka te emisije nije znala i zbog čega je juče za njom raspisana poternica.

Nataša za naš list kaže da je nakon te emisije iz 2016. krivičnu prijavu protiv Vojtehovski, ali i protiv nje podneo upravo advokat Dragan Krajnović. Kako ukazuje naša sagovornica, ona je povodom te emisije svojevremeno dala izjavu.

- Ovde se radi o tome što smo najpre ja, a zatim i još neke majke, izašle u javnost sa dokazima da nam ista ekipa sudija, advokata i veštaka oduzima decu i daje našim bivšim supruzima, odnosno moćnim očevima. Naš sistem je takav kakav jeste, ne štiti nas, već nas ignoriše ili napada novinare koji nam pomažu, poput Tanje Vojtehovski - ističe Nataša.

Kako ukazuje, još pre dve godine podnela je krivičnu prijavu protiv Lidije Alagić, a tužilaštvo ništa nije učinilo povodom toga, niti je pozvalo na saslušanje tu sutkinju.

- Kada odem u tužilaštvo da se raspitam o predmetu, tužilac me ignoriše, neće ni da me primi. Takođe, nas sedam žena podnele smo prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije protiv Alagić, Janković i Krajnovića sa dokazima da postoji sprega između njih i povodom toga se ništa ne dešava. Država ćuti, a hoće da hapsi Tanju Vojtehovski kao da je kriminalac - ukazuje Nataša. J. D.

 1. D.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 9

Rubrika: Društvo

Autori: J. Diković

Teme: Korupcija

Naslov: Cilj diskreditovati i zastrašiti Vojtehovski

Povodom poternice za voditeljkom emisije „Život priča” zbog navodnog neodazivanja sudu, iako nije znala za postupak

Cilj diskreditovati i zastrašiti Vojtehovski

Q U fokusu

Beograd /// Raspisivanje poternice za voditeljkom emisijom „Ži vot priča” Tatjanom Vojtehovski ima za cilj njeno javno diskreditovanje i zastrašivanje, smatraju sagovornici Danasa - Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu raspisalo je poternicu za Vojtehovski zbog navodnog neodazivanja sudu, iako ona nije ni znala da se protiv nje skoro tri godine vodi postupak zbog navoda u emisiji „Ži vot priča” iz 2016. godine u kojoj je ugostila Natašu Naletinu, majku kojoj su oduzeta deca i predata na starateljstvo moćnom ocu. Temom kako bogati i moćni očevi u sprezi sa istom sutkinjom Lidijom Alagić, sudskom veštakinjom Nadom Janaković i advokatom Draganom Krajnovićem ekspresno oduzimaju decu majkama i dobijaju starateljstvo, Vojtehovski se bavila u narednim emisijama.

Nedim Sejdinović ističe da se ovde očigledno radi o smišljenoj sudskoj zavrzlami koja ima za cilj da javno diskredituje novinarku „koja ima hrabrosti i umeća da se bavi neuralgičnim tačkama našeg društva i koja ne preza od toga da se zameri veoma moćnim ljudima, i onima u svetu politike i onimau svetu pravosuđa”. Kako ukazuje, ne može biti nikako slučajno da sud raspiše za nekim poternicu zbog neodazi vanja sudskom pozivu a da taj neko za sudski proces nije ni čuo.

- U pitanju je marifetluk i maltretiranje, koje kao da je smišljeno ispred neke lokalne prodavnice uz ispijanje piva, a ne u instituciji koja bi trebalo da bude sinonim za pravo i pravdu, ističe Sejdinović.

Kako naglašava, apsolutno veruje koleginici Vojtehovskoj kada kaže da nije čula ni da postoji proces koji se tri godine vodi protiv nje, „tim pre jer sam i ja bio u sličnoj situaciji, i zamalo nisam bio priveden iako sam bio samo svedok u procesu”.

- Drugo je, ne manje važno, pitanje: kako to da umesto da pred pravosuđem odgovaraju oni koje su Vojtehovska i njeni sagovornici razotkrili u jednoj zaista mučnoj i protivzakonitoj raboti - na kraju novinarka izlazi pred sudiju kao optužena. Ni to nije slučajno. Očigledno se želi poslati porukadaje u ovom društvu zabranjeno otvarati ovakve teme, odnosno progovoriti o gadnoj sprezi moćnika i pravosuđa, koja- što je više nego evidentno - itekako postoji. Pravosuđe nije samo u rukama vlasti već i u rukama onih koji imaju novca. Ostali valjda treba da traže pravdu negde drugde, naglašava Sejdinović. Vanja Macanović iz AŽC-a ističe da je slučaj koji se vodi protiv Vojtehovski još jedan u nizu slučajevagde se, prvenstveno novinarke, zastrašuju dane rade svoj posao, „jeg će doživeti ovo što sada doživljava Vojtehovski ili će morati daplaćaju ogromne iznose na ime naknade štete, kao što je to sud naložio Ivon Jafali”.

- Vojtehovski je u svojim emisijama omogućila i da javnost sazna da je veštakinja, koja je psiholog, koristila psihološke testove koji nisu odobreni u Srbiji. Nataj način jebila u mogućnosti da proizvoljno, kako to odgovara strani u postupku koju zastupapredmetni advokat, tumači rezultate i daje ocene o roditeljskoj podobnosti, i na taj način favorizuje roditelja koji je politički i finansijski moćniji, naglašava Macanović.

 1. Diković

Tužilaštvo istražuje sudiju, veštakinju i advokata?

Kako za Danas ukazuje Vanja Macanović,po dopisu koji je Republičkom javnom tužilaštvu uputila Ženska platforma sa zahtevom da se preispita rad predmetne veštakinje, sudije i advokata (Nade Janković, Lidije Alagić i Dragana Krajnovića, prim. aut), Više javno tužilaštvo u Beogradu - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, oformilo je predmet pod br. KTR 2641/17 u kome su tek tokom prošle godine sprovođene predistražne radnje. „AŽC, koji je bio pozvan kao svedok, odazvao se pozivu, ali informacije o tome da li je tužilaštvo našlo da tu ima elemenata za pokretanje krivičnog postupka nemamo”, ističe Macanović.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 9

Rubrika: Društvo

Autori: M.R.

Teme: javne rasprave

Naslov: Protest uoči javne rasprave o Ling Longu

Protest uoči javne rasprave o Ling Longu

.M.P.

Zrenjanin /// Zainteresovani građani, predstavnici RERI-ja, advokati i mediji negodovali su juče u Zrenjaninu zbog javne rasprave o Studiji uticaja naživotnu sredinu kineske firme Ling Long jer nije omogućeno svima da joj prisustvuju u Gradskoj kući. Obezbeđenje lokalne samouprave, u prisustvu policije, sprečilo je ulazak veće grupe građana, dok je jedan broj medija i aktivista uspeo da uđe i prati javnu prezentaciju iako je, kako se moglo čuti, zakonom obavezno prisustvo javnosti. „Sramno je i protivzakonito što nam nije dozvoljeno da prisustvujemo javnoj raspravi i što medijima nije omogućeno da obavljaju svoj posao, to govori dosta o dolasku kineske kompanije u našu zemlju. Uložićemo žalbe i tužbe jer je ovakvo ponašanje lokalne samouprave nedopustivo, ocenio je Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. M. P.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 5

Rubrika: Nedelja

Autori: Aleksej Kišjuhas

Teme: Korupcija

Naslov: Čemu se radujemo?

č/

Cernu se radujemcC

Cernu se radujemo oko relativnog poraza

partije Mila Đukanovića na izborima u Crnoj Gori? Šta tačno slavimo? Zbog čega likujemo? Zašto se ložimo? Šta i kome demonstriramo? Stotine građana okupilo se u Beogradu, Banjaluci i Kosovskoj Mitrovici da proslave. Šta ilustruje ta slavljenička ikonografija sa vatrometima i pucanjem, sačinjena od (velikojsrpskih zastava, navijačkih baklji, pa i stvarnih ikona? Šta politički, ideološki i vrednosno poručuju pobedonosne sirene i izgažena kvačila automobilskih litija? Čemu se radujemo? Nacionalističkoj kontrarevoluciji uzdašakverskog fundamentalizma? Profilisanju Crne Gore kao srpske države? Povratku na politička podešavanja iz 1990-ih? Litijaškom buđenju mitološke i monokulturne Crne Gore, nasuprot onoj realističkoj i multikulturnoj? Srpskoj Sparti nasuprot kosmopolitskoj Atini? Srednjem prstu Zapadu i Evropi? I zašto to mnogi politički impotentni građani Srbije u navodnom porazu ideologije i vizije Mila Đukanovića vide rešenje za sopstvenu erektilnu i državnu disfunkciju?

Čemu se radujemo? Političkom pravoslavlju, po ugledu na politički islam Al Kaidel Pravoslavnoj republici ili džamahiriji na Balkanu? Proslavljamo li to Rista Radovića kao novog crnogorskog premijera? Pošto je najveća opoziciona koalicija, već u izbornoj noći, potrčala da mu iscmače ruku? Uspehu koalicije koja je celu tu gužvu nazvala pobjedom Svetog Vasilija Ostroškogl Koja skandira„Nema Mila, nema Tita, vladika se ođe pita"? Radujemo li se antisemitizmu ajatolaha Amfilohija, koji o grehu moderne, građanske i evropske Crne Gore govori kao o grehu Jevreja koji su razapeli Hrista? Ili se pak radujemo izbornoj pobedi Andrije Mandića koji je svoje pristalice pozvao u sveti rat ili džihad, rečima„Budite Hristovi vojnici i budite spremni"? Krivokapića koji je naveo da„iza učesnika litija stoji ambasada Isusa Hrista"?

Čemu se radujemo? Činjenici da Srpska pravoslavna crkva, ukolikojoj nešto nije po interesnoj i lukrativnoj volji, može da sruši vlast u zem-Iji? Jer u kontekstu razorenih demokratskih institucija, jedino SPC poseduje i čvrstu organizaciju i parapolitičku logistiku? Milo Đukanović većje hrabro ugušiojedan državni udar, nakon štojeodvažnookrenuo leđa Rusiji i učlanio Crnu Goru u NATO. Da li to čeka i nas ovde? Da li su verske i identitetske, a ne političke teme jedine koje mogu mobilisati građane? Da onda ne gubimo vreme na korupcionaške afere, razne Krušike i Telekome, za badava? Da lijeza radovanjeakoje crkva postala najjača politička organizacija u (susednoj) zemlji? Nije li ova pobeda političkog pravoslavlja u Crnoj Gori samo najava Š predigra budućeg šlihtanja crkvi u Srbiji? Da se litije slučajno ne bi premestile pred Nemanjinu ili Andrićev venacl

Čemu se radujemo? Negiranju crnogorske države i crnogorske nacije (komunističkom nakotu i kopiladima, Amfilohijevim rečima)?llisamo transformaciji Crne Gore od države koja je (bila) na skokovitom putu da postane moderna i ravnopravna članica EU - u državu koja je u feudalnom i vazalnom odnosu prema Srbiji? Zašto nas to toliko pali? Novoj Vladi Crne Gore čiji će ministri dolaziti u Beograd po mišljenje? Ili novoj državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, pod huliganskim geslom jedna familija sa stadiona? Možda novoj Vladi Crne Gore bez ministara Albanaca, Bošnjaka i Hrvata? Koji su, uzgred, činili polovinu dosadašnje vlade Duška Markovića?

Čemu se radujemo? Obnovi četništva u Crnoj Gori? Spomenuti Mandić proglašen je za četničkog vojvodu 2016, a slavljenici su Bošnjacima u Pljevljima već vikali Turci, selite se odavde. Da li se to radujemo povampirenju crnogorskog četništva Pavla Đurišića, notornog saradnikafašista, čiji su četnički odredi u februaru 1943. izvršili pokolj nad oko 9.200 muslimana iz Bijelog Polja, Pljevalja, Priboja, Čajniča i Foče (od čega su 8.000 bili žene, starci i deca)? I koji je o tom masakru ili genocidu uredno podnosio izveštaje svom komandantu iz Srbije, Draži Mihailoviću? Ili se samo radujemo slomu vlasti koja je, jedina na prostoru bivše Jugoslavije, negovala kulturu sećanja na vrednosti antifašizma i Narodnooslobodilačke borbe, pa i 2018. otkrila spomenik Josipu Brozu Titu uTitogradu ili Podgorici?

Čemu se radujemo? Rušenju tridesetogodišnje autokratije ili diktature? A kako to da su u diktaturi održani slobodni izbori? I koja se to diktatura ruši mirno i brojanjem glasova? Demokratičnost države ne meri se dugotrajnošću istih partija ili figura na vlasti, već demokratskim procesima i institucijama. Čemu se radujemo? Reformi sistema zasnovanog na klijentelizmu, korupciji i zloupotrebi vlasti, tom osnovnom modusu balkanskog političkog života odvajkada? Zaista? Baš tome, i baš sada, i baš u Crnoj Gori? A da li o ovome razmišlja i jedan jedini litijaš i nedavač svetinja u Srbiji? I koliko se protivnika autokratskom režimu Đukanovića istovremeno erotski dive autokratiji i čvrstoj ruci Vladimira Putina? Čemu se radujemo? Rušenju tzv. mafijaškog režima? Koji je tokom embarga izazvanog politikom iz Beograda - švercovao cigarete? Radujemo se tome ovde, u Srbiji, u čijoj je državnoj banci 2001. pronađeno više od pola tone heroina? U kojoj je tada benzin, dizel i cigarete na veliko bio švercovao i preprodavao i rođeni sin Slobodana Miloševića, a na sitno i svaki drugi građanin Srbije?

Čemu se radujemo? Rušenju režima koji je Crnu Goru kao verovatno najkonzervativniju i najpatrijarhalniju, pa i vicoliko lenjivu jugoslovensku republiku i narod, za samo par decenija, bio uzdigao na viši civilizacijski nivo? Pa mnogi Crnogorci poodavno nisu kao Mime Karadžići iz naših rasistoidnih serija i filmova? Jer Crna Gora je danas po svim ekonomskim i modernizacijskim parametrima odmah iza Slovenije i Hrvatske, te prva sledeća postjugoslovenska članica EU? Čemu se radujemo? Rušenju čoveka koji je doslovno sačuvao gole živote opozicionarima iz Srbije, uključujući tu i život Zorana Đinđića? Isti onaj život koji, samo četiri godine kasnije, nismo uspeli da sačuvamo - mi? Čemu se onda radujemo?Tom našem neuspehu?

Čemu se radujemo? Okretanju točka istorije unazad i u skladu sa našim kleronacionalističkim i reakcionarnim svetonazorima? Ukidanju mrskog latinskog naziva - Montenegro? Ali zašto? Nisu li aspiracijeovog zaostalog i perifernogjugoistočnog komadića Evrope oduvek bile u približavanju i egzistencijalnim i vrednosnim standardima sa evropskog severozapada ili bar austrougarskog centra? I ne treba li da zahvalimo Milu Đukanoviću za to što se borbom za nezavisnu Crnu Goru izborio i za nezavisnu Srbiju? Protiv čega su oštro bili svi: iTadić, i Koštunica, i tadašnji radikali? Čemu se radujemo? Rušenju Đukanovića kao navodnog partnera Aleksandra Vučića? Koji za osam godina vlasti nikada nije bio u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, i čiji su poslanici, svi prorežimski mediji, pa i rođeni sin, potpunootvorenonavijali protivĐukanovićevevlasti? Baš kao što je navijala i gotovo celokupna opozicija u Srbiji, svi ti Đilasi, Jeremići, Lutovci, Obradovići, Trifunovići i Nogoi? Čemu se radujemo? Ideološkoj unisonosti umesto pluralizmu mišljenja, i tako već trideset godina - u Srbiji?

Čemu (da) se onda radujemo? Naprosto - promenama? I tujegreška u popularnom mišljenju. Đukanović je opstajao na vlasti dugih 30 godina upravo zato što se i on - menjao. Građani Crne Gore u tom periodu su možda i glasali za isto lice, ali su zato glasali za sasvim drugačije politike. Na vlast je došao na talasu srpskog nacionalizma, uz sramotna saučesništva u ratu i granatiranja Dubrovnika. Međutim, on 1997. odbacujeovu politiku i poručuje:„Milošević je čovek prevaziđene političke misli, lišen sposobnosti strateškog gledanja na izazove koji stoje pred našom državom". A da li smo danas, čak 23 godine kasnije, mi prevazišli Miloševićevu velikosrpsku politiku? I gde su onda zaista ostvarene promene, u Srbiji ili u Crnoj Gori?Đukanovićzatim gradualno priprema svoje društvo za nezavisnu državu, u čemu uspeva tek 2006, mudro učinivši Crnu Goru jedinom bivšom jugoslovenskom republikom u kojoj nije bilo rata. Sledeću veliku promenu napravio je 2008, tražeći prijem Crne Gore u NATO (primljena je 2017), što beše novi zaokret od dotadašnje tradicionalne bliskosti sa bratskom Rusijom. Dakle, stalnim promenama i sebe i svog društva, približio je Crnu Goru Zapadu više nego što su to učinile sve političke opcije u Srbiji. Dok u našoj Republici u prošle tri decenije možda imamo famozna nova lica -ali nemamo društvene promene i nove politike.

Čemu se radujemo? Budimo iskreni. Ne radujemo se mi rušenju balkanskog diktatora, tajkuna i mafijaša, već rušenju balkanskog režima koji je odlučno preokrenuo svoju zemlju ka Zapadu. Radujemo se sopstvenom nacionalizmu, narodnjaštvu, pa i teritorijalnim pretenzijama. Hoćemo li se onda radovati i tenkovima na putu ka Nikšiću, kao što jesmo i onima na putu ka Vukovaru, a sve u ime odbrane naroda, nejači i svetinja - kalibrom od 125 milimetara? Šta slavimo? Izborni uspeh kleronacionalista? Ili svoju materijalnu i duhovnu zaostalost, bedu i gologuziju? Čemu se radujemo? I šta to govori o nama?

Aleksej Kišjuhas

Ne radujemo se mi rušenju balkanskog diktatora, tajkuna i mafijaša, već rušenju balkanskog režima koji je odlučno preokrenuo svoju zemlju ka Zapadu. Radujemo se sopstvenom nacionalizmu, narodnjaštvu, pa i teritorijalnim pretenzijama. Hoćemo li se onda radovati i tenkovima na putu ka Nikšiću, kao što jesmo i onima na putu ka Vukovaru, a sve u ime odbrane naroda, nejači i svetinja kalibrom od 125 milimetara? Šta slavimo? Izborni uspeh kleronacionalista? Ili svoju materijalnu i duhovnu zaostalost, bedu i gologuziju? Čemu se radujemo? I šta to govori o nama?

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Danas     Strana: 8

Rubrika: Društvo

Autori: D.E.

Teme: Korupcija

Naslov: Čedomir Čupić: Građani da glasaju po savesti

Tribina Novog optimizma u Šapcu: „Neće proći!"

Cedomir Čupić: Građani da glasaju po savesti

Šabac/// ProfesorFakultetapolitičkih nauka u penziji Čedomir Čupič pozvao je građan e Šapca da se odupru zastrašujućim pritiscima i glasaju po sopstvenoj savesti.

„Šapčani su u prethodnih više godina pokazali da umeju da se bore, i zato će odavde početi oslobađanje čitave Srbije od straha. Šabac bi kao oaza čovečnosti i slobode trebalo da predvodi ostatak Srbije u zajedničkoj borbi", rekao je Čupić na tribini koja je održana na platou ispred tvrđave Stari grad u Šapcu, koju su organizovali pokret Novi Optimizam i dnevni list Danas.

Karikaturista Dušan Petričić je izrazio strah da će režim ponovo pokušati da pokrade lokalne izbore u Šapcu, kao što je to već prethodno učinio u junu. „Šabac je ovih godina za nas bio svetionik i pokazatelj da može drugačije, i zato ću ja, kao i mnogi drugi angažovani umetnici, učiniti sve što mogu da pomognem da se spreči da se Šabac uništi na isti način na koji su u Srbiji razorene institucije i ukinuta sloboda", rekao je Petričić.

Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, istakla je da su prethodni republički i lokalni izbori bili potpuno nefer i neravnopravni, i da samim tim to nisu nikakvi izbori. Zato je potrebno učiniti sve što je moguće da se spreči da se pokradu i ovi ponovljeni izbori u Šapcu, što bi bio još jedan primer gaženja Ustava.

Pravnik i predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlovič se posebno osvrnuo na to kako su pojedine navodno opozicione liste prikupile potrebne potpise, navodeči da postoje dokazi kako su se u opštinama masovno prepisivali formulari i da postoje ljudi koji su potvrdili da su formulari sa njihovim potpisima predati, iako oni nikada nisu zaista dali odršku tim kandidatima. Tribini su prisustvovali i biciklisti okupljeni u inicijativi „Pedala zagađenju!“.

Na kraju događaja, novinar lista „Glas Podrinja" i moderator tribine Nenad Kulačin, simbolično je Branislavu Grubačkom iz pokreta Novi Optimizam uručio jedan od retkih preostalih jučerašnjihprimeraka ovog slobodnog lista. Razlog za ovaj gest je činjenica da je čitav tiraž juče već u toku prepodneva nestao sa svih kioska u gradu, a očigledno je da je to još jedan od načina na koji autoritarna republička vlast pokušava da spreči da istina dođe do građanašapca. D. E.

D.E.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Dnevnik     Strana: 8

Rubrika: Sudska hronika

Autori: S. X.

Teme: Korupcija

Naslov: Marjan Vujačić ostaje u zatvoru u Srbiji

OPTUŽENI ZA VIŠESTRUKA UBISTVA

NEBE BITI IZRUČEN CRNOJ GORI

Marjan Vujačić ostaje u zatvoru u Srbiji

Nije bilo uslova da Srbija izruči Marjana Vujačića, optuženog da je ubio Veselina Kalezića i Mila Ilića.

To je saopštio predsednik vanraspravnog veća Višeg suda u Podgorici sudija Boris Savić, na početku ročišta o opravdanosti i zakonitosti optužnice protiv Vujačića i Rada Popovića, optuženog da je pomagao pre i nakon izvršenih zločina. Savić je obrazložio da je Ministarstvo pravde Srbije poslalo dopis sudu o tome da nema uslova da se okrivljeni Vujačić izruči Crnoj Gori.

Specijalna tužiteljica Stojanka Radović rekla je da ostaje kod navoda optužnice, i predložila je sudu da je potvrdi.

Branilac okrivljenog Vujačića advokat Ognjen Radić tvrdi da činjenični opis optužnice nije u punoj meri potkrepljen dokazima.

- Pošto smo u fazi kontrole i potvrđivanja optužnice, po stavu odbrane, prvi problem je nemogućnost da okrivljeni Vujačić pristupi ročištu, a kada se zna njegova poznata adresa i dostupan je kazao je Radić. - To možda u ovom trenutku nije od neke velike važnosti, ali u daljem sudskom postupku okrivljeni ima svoja prava, ukoliko je prisutan na suđenju. Što se tiče pravne kvalifikacije koja je navedena u optužnici, ne može se govoriti o stvaranju kriminalne organizacije.

Kalezić i Ilić su likvidirani u oktobru 2018. godine, odnosno u aprilu 2019.

Podsetimo, Marjanu Vujačiću se u Srbiji sudi u dva postupka: u Vranju za ubistvo, a u Novom Sadu za falsisikovanje dokumenata.

Početkom marta ove godine Vujačiću je u Višem sudu u Vranju počelo suđenje za ubistvo Jugoslava Cvetanovića Jugeta, brata Saše Cvetanovića, koji je pred Specijalnim sudom u Beogradu osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Nikole Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića. Vujačić je negirao da je počinio taj zločin i tvrdio da je za Jugoslava prvi put čuo kad je protiv njega pokrenuta istraga.

Pred krivičnim većem kojem predsedava sudija Tatjana Mihajlović Jovanović, optuženi je, iznoseći odbranu, naveo da se ne seća gde je bio 27. septembra 2017. godine, kada je Cvetanović ubijen, ali je tvrdio da u trenutku ubistva nije bio u Vranju.

Marjan Vujačić je uhapšen u Novom Sadu 12. juna prošle godine zbog falsifikovanja isprava. Policija je tada saopštila da je osumnjičeni crnogorski državljanin M. V. 6. juna podneo falsifikovanu dokumentaciju sa zahtevom za izdavanje ličnih dokumenata, na osnovu kojih mu je osumnjičena 3. D. 8. juna izdala ličnu kartu s fotografijom M. V., a na ime Miloša Begovića, i primila zahtev za izdavanje putne isprave, koju mu izdaje 11. juna 2019. godine.

Međutim, nekoliko dana kasnije, srpska policija je saopštila da je on osumnjičen za ubistvo Jugoslava Cvetanovića 27. septembra 2017, ali i da bi mogao biti odgovoran za još tri ubistva, od kojih su dva počinjena u Crnoj Gori, a jedno u Holandiji.

Proces Marjanu Vujačiću u Posebnom odeljenju Višeg suda u Novom Sadu za suzbijanje korupcije je u toku. Poslednje ročište je održano pre tri dana, a naredno je zakazano za sredinu meseca. Vujačića iz vranjanskog zatvora maricom dovoze u Novi Sad, a suđenje se odvija uz veoma jake mere obezbeđenja.

 1. X.
 2. X.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Kurir     Strana: 4,5

Rubrika: Politika

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Netransparentno

Netransparentno

Iz EBRD i dalje izbegavaju da pruže konkretne odgovore na pitanja Kurira iako su naša istraživanja pokazala njihovu vezu s mutnim i na više frontova problematičnim poslovanjem Junajted grupe

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) tvrdiza sebeda

je transparentna u radu, ali u praksi dokazuje da je i te kako netransparentna. PR služba ove banke, naime, ovih dana se oglasila, ali su u saopštenju opet propustili priliku da odgovore na jasna i konkretna pitanj a Kurira o sumnjivimtransakcijama, netransparentnom vlasništvui slučajevima mogućeg sukoba interesa koji prate poslovanje kompanije na čijem je čelu Dragan Šolak,

a u kojoj EBRD ima udeo u vlasništvu. Ovo je, inače.trećiput da EBRD propušta priliku da pružijasne odgovore.

Upr k o s brojnim sumnjama koje prateposlovanje Šolaka i njegovog

političkoposlovnog partnera Dragana Đilasa, o čemu je Kurir prethodnih dana pisao i izneo brojne dokaze, ostaje nejasno zašto iz EBRD o tome i dalje ćute i zašto iz ove institucije, kojoj je transparentnost jedna od ključnihvrednosti, žmure na činjenicu da Šolakova firma grubo krši standarde i vrednosti koje ova banka promoviše i na kojima gradi svoj međunarodni ugleđ.

Kurir je prethodnih dana objavio obimna istraživanja, koja su pokazala nesumnjivu vezu EBRD s netransparentnim i na više frontova problematičnim poslovanjem Junajted grupe, a ovoj banci sa sedištem u Londonu uputili smo vrlo konkretna pitanja, i to u dva navrata. Međutim, iz PR službe su odlučili da se ogluše na sporne tačke na koje smo ukazivali, pa su, umesto objašnjenja, ponudili odgovore prepune pukog formalizma. Ni kada smo na istu adresu poslali drugi dopis s molbom da jasnije i preciznije odgovore, oni nisu konkretni. Brojne nedoumice

Potom su iz EBRD ovih dana odjednom osetili potrebu da opravdaju svoje akvizicije u Junajted grupi, pa su se oglasili povodom pisanja o Milici Delević, kojaje jedna od direktorkiu

»> Nejasno je zašto iz EBRD i dalje žmure na činjenicu da Šolakova firma grubo krši standarde i vrednosti koje ova banka promoviše i na kojima gradi svoj ugled ovoj banci i bivsa supruga lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. Međutim, PR služba EBRD ni sada, kada se oglasila saopštenjem, odnosno „odgovorom na seriju članaka u dnevnoj štampi u Srbiji“, nije razjasnilasvenedou- , miceoposlusaJuna- jted grupom, već su v govorili o Delevićki. Onaje do 2013. držala 25 odsto Multikom grupe, u čijem je vlasništvi bila i Dajrekt medija, firm koja je na sumnjivnačin za vršila u vlasništvu Šolako vc Junajted grupe. Nakon toga je otišla u EBRD, koji je danas manjinski vlasnik Junajted grupe.

- Dnevna štampa izričito iznosi optužbe protiv osobe zaposlene u EBRD u vezi sa Junajted grupom. Ne postoji veza između investicija EBRD u Junajted grupu i položaja i dužnosti dotične osobe zaposlene u EBRD. Svi zaposleni u EBRD podležu Kodeksu ponašanja banke, koji je javno objavljen na internet stranicibanke. Banka primenjuje istu politiku i procedure na sve svoje investicije, uključujući i procedure koje se odnose na korporativno upravljanje i integritet poslovanja. To je slučaj i sa Junajted grupom, gde je EBRD utvrdio da se kompanija pridržava visokih standarda korporativnogupravljanja - navodi se saopštenju EBRD.

Upravo ova izjava može se uzeti kao dokaz da neko iz EBRD očigledno podržava kontroverznu poslovnu praksu Junajted grupe u regionu, koju odlikuju gušenje konkurencije,

skrivena vlasnička struktura, trgovina sumnjivo stečenom imovinom, tajne transakcije, sukobi interesa, nedozvoljene medijske kampanje...

Pomoć za Šolaka

Podsetimo, kako smo pisali, finansijr ske injekcije EBRD u Šolakov biznis uvek su bile presudne da se njegova imperija proširi, pa nije preterano reći da Junajted grupa bez ovog investitora ne bi mogla ni da sanja da bude igrač na regionalnom tržištu. Prva investicija EBRD ušla je u aprilu 2004. u SBB, Šolakov kablovski operater. Taj projekat podrazumevao je zajam operatoru SBB u iznosu do 18,5 miliona evra i ulaganje u akcijski kapital do dva miliona, čime je EBRD kupio milion deonica SBB. Ovaj novac će omogućiti Šolaku da znatno proširi svoju mrežu širom Srbije, pokupuje još 25 lokalnih provajdera, uvede nove servise i ponudi širokopoj asni pristup internetu. Deset godina kasnije, investicioni fond KKR postao je većinski vlasnik Junajted grupe, koja je osnovana u međuvremenu, a EBRD zadržava manjinski deo. U februaru 2014. stigla je nova investicija EBRD u SBB, i to 50 miliona evra. Nakon što je u martu 2019. investicioni fond BC partners postao većinski vlasnik Junajted grupe, EBRD nastavlja da bude manjinski vlasnik.

MOGUĆI SUKOB INTERESA

Sporni transferi Pilipovićke i angažovanje Delevićke • Nije sporno samo angažovanje Milice Delević u EBRD, kojaje u mogućem sukobu interesa. Naš list je pisao i 0 Dragici Pilipović Čefijošjednoj direktorki EBRD koja povezuje ovu banku sa Šolakovim i Đilasovim biznisima. Pilipović Čefi je u ovoj banci bila od osnivanja 1991, a 2008. je sa mesta direktora EBRD za Srbiju 1 Crnu Goru prešla u top-menadžment Junajted grupe. Posle funkcije generalne direktorke SBB, njoj je Šolak poverio i mesto potpredsednika Junajted grupe za korporativne poslove. Indikativno je da je u ovom periodu EBRD bio važan šraf u ekstremnom širenju Šolakovig biznisa jer je u Junajted grupu investirao desetine miliona i tako mu omogućio da postane jak igrač u regionu. EBRD od 2004. drži manjinski udeo u Junajted grupi. PITANJA BEZ ODGOVORA EBRD ćuti Junajted grupaje 2018. preko posrednika kupila kompaniju Dajrekt medija, reklamnu agenciju koju je osnovao Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda. Shodno tome Đilas je, prema vašim standardima, politički izložena osoba (PEP). Kako je Junajted grupa preko posrednika stekla Dajrekt mediju, možete li nam reći da li vam je na te transakcije skrenuta pažnju kako biste bili sigurni da ne postoji sukob interesa ili korupcija

Dragan Šolak, suvlasnik sa EBRD u Junajted grupi, kupio je preko firmi pod pjegovom kontrolom poslovnu zgradu od Đilasa u 2017, koja je i dalje u vlasništvu Junajted grupe. Da li ste znali za ovu transakciju i da li ste istraživali da li je izvršena među stranama koje su ravnopravne i da li ovde ugrožen vaš integritet? Gospođa Dragica Pilipović Čefi je 2009. godine, kao bivša službenica EBRD, postala izvršni direktor SBB, koji je kljjent EBRD. Da li je ovo potencijalni sukob interesa i da li je gospoda Pilipović tokom svog mandata u EBRD radila na projektima sa SBB?

Mediji u vlasništvu Junajted grupe, pa samim tim i EBRD, koriste se za napad kopkigepsdže Junajted grupe. Da li je to u skladu sa najboljom praksom korporativnog upravljanja, koje EBRD promoviše u kompanijama u koje ulaže?

Da li nam možete dati više detalja o vlasničkoj strukturi u Junaited grupi?

Milica Delević, direktorka EBRD, imala je vlasništvo u kompaniji Multikom (vlasnik Dajrekt medue). Ona je 2013. prodala manjinski kapital u Multikomu i nastavila radni odnos u EBRD. Posle određenih transakcija, kompanijaje postala vlasništvo Junajted grupe, čiji je EBRD suvlasnik. Kakav je vaš stav o potencualnom sukobu interesa koji je moguć prilikom prodaje i direktorskog zaposlenja uEBRD?

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Kurir     Strana: 36

Rubrika: Sport

Autori: Predrag Gajić

Teme: Korupcija

Naslov: BOJKOT

BOJKOT

Predrag Gajić

FK Partizan i dalje izražava ogorčenje dešavanjima na utakmici sa Vojvodinom u Novom Sadu, a ide i korak dalje, pa predstavnici kluba napuštaju sve organe Fudbalskog saveza Srbije! Mračna vremena

Crno-beli oštro optužuju Sudijsku komisiju, čije odluke ne priznaju, FSS i Superligu. Prete čak i krivičnim prijavama tražeći da se utvrdi zakonitost i ustavnost poj edinih odluka, ali i transparentno delegiranje sudija.

- FK Partizan je nakon utakmice u Novom Sadu potpuno svestan pitanja Bertolda Brehta: „U mračna vremena, hoće li biti pesme? Da, biće pesme o mračnim vremenima".

U mračna vremena naš najbolje ocenjeni sudija Jovanović pokušava da se fizički razračuna s trenerom Partizana, igračima koji sede na klupi se obraća sa nepoštovanjem, unoseći im se u lice i unižavajući svoju i njihovu profesiju. U mračna vremena taj sudija ima nejednake aršine za iste laktove, vidi ono što ne postoji, a ne vidi ono što nesumnjivo postoji. U mračnavremenataj sudija jednom drugom klubu ne sme da sudi jer je taj drugi klub to zabranio nakon derbija u kom nije šutnuo u okvir gola, ali zato sme da se bahato i neprofesionalno ponaša prema igračima i stručnom štabu Partizana - kaže se u saopštenju, u kome se se poseban deo odnosina FSS: Odgovornost

- U ta ista mračna vremena ceo fudbalski savez je u službi samo jednog kluba, onog koji, kada komentariše sudijske odluke na utakmici na kojoj nije učestvovao, taj sudija biva kažnjen nesuđenjem u narednom kolu, kluba, evropskog prvaka u dosuđenim mu penalima, jedinom protivniku uvođenju VAR tehnologije i stranih sudija u srpski fudbal. Sve što se saopšti u ovim mračnim vremenima potpada pod rad kafkij anske Disciplinske komisije FSS, koja presuđuje po automatizmu, naredbama i bez bilo kakvog pravničkog digniteta. Tako niko ne zna po kom kriterijumu se delegiraju sudije, kakva je njihova odgovornost i odlučivanje o njihovom statusu.

Miloš Vazuna - član Skupštine FSS Milorad Nikolić - član Skupštine FSB Vanja Radinović - član Omladinske komisije FSS Gonan Arnaut - član Komisije za nazvoj fudbala FSS Svetomir Tanasković potpnedsednik Zajednice Superlige i Prve lige Srbije

ZAKON

Prijavićemo krivično delo dogovaranje ishoda

FK Partizan najavljuje da će u slučaju oglušivanja o navedene zahteve podneti krivične prijave protiv svih osoba koje smatra osumnjičenim za krivično delo iz člana 208b Krivičnog zakonika Republike Srbije: dogovaranje o ishodu takmičenja.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Politika     Strana: 9

Rubrika: Hronika

Autori: M.D.

Teme: Korupcija

Naslov: Ponovo veštače zdravstveno stanje policajke bliske pripadniku kavačkog klana

Ponovo veštače zdravstveno stanje policajke bliske pripadniku kavačkog klana

Suđenje policajki Mariji Nikolić koja je bila u kolima sa članom kavačkog klana Davorinom Baltićem kad je on ubijen u januaru 2018, odloženo je juče u Višem sudu u Beogradujer je tužilaštvo tražilo da se sasluša psihijatar koji je veštačio njeno psihičko stanje. Postupak protiv Nikolićeve pokrenutje jerje nakon ubistva iz automobila uzela Baltićev pištolj i bacila ga u kontejner. Psihijatar Branko Mandić ranije je veštačio psihičko stanje u kom je policajka bila nakon pucnjave i zaključio je da joj je tada bila smanjena uračunljivost, te da je pištolj bacila jer se plašila da će se ubice vratiti. Mandić je ovo napisao u nalazu koji je dostavio sudu, nakon čega je tužilaštvo tražilo da se on sasluša. Tužilaštvo smatra da je neophodno da veštak objasni kako je utvrdio da je pucnjava izazvala veliki stres kod Nikolićeve s obzirom na to da je već 11 godina policajka.

Takođe, tužilaštvo smatra da je nelogično da je Nikolićeva u jednom momentu neuračunljiva, a u

sledećem racionalno zaključuje da je bezbednije da pištolj baci. Sudija Zoran Božović prihvatio je pa je odložio suđenje. M. D.

M.D.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Politika     Strana: 1,4

Rubrika: Region

Autori: N. Đurić

Teme: Korupcija

Naslov: Kosovo nije prioritet buduće crnogorske vlasti

Kosovo nije

prioritet buduće crnogorske vlasti

Kosovo nije prioritet buduće crnogorske vlasti

Za lidera koalicije „Za budućnost Crne Gore” Zdravka Krivokapića najvažnije je da buduća ekspertska vlada zemlju izvuče iz očekivane ekonomske krize

Od naša sšalnog dopisnika

Podgorica - Pobednički trio na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori - koalicije „Za budućnost Crne Gore”, „Mir je naša nacija” i „Crno na belo” s nosiocima lista Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem - rešio je da u toj zemlji menja stvari samo na način kako je to zapisano u njenom Ustavu.

Najavili su da će u pravnu renesansu krenuti novim zakonima, izmenama i dopunama postojećih, čime u prošlost hoće da pošalju „tridesetogodišnje bezakonje, vladanje odlukama vlade i raznih kabineta, kako je to činila Demokratska partija socijalista Mila Tjukanovića.

Nosilac liste „Crno na belo” Abazović ne odustaje od namere, a s tim su saglasne i ostale dve koalicije, da hitno treba da se donesu dva zakona kojima će se izmeniti pravnomoralni karakter institucija i građana Crne Gore.

„Treba odmah doneti zakon o poreklu imovine i zakon o lustraciji. Već su spremni. Oni koji ne mogu da dokažu poreklo imovine moraće da idu pred nadležne organe. U maloj Crnoj Gori ne znamo kako neko može da vozi ’ferari’ ili auto od 100.000 evra. I ove 'majbahe’ (koje voze Mila Đukanovića i Duška Markovića), neće imati ko da kupi. Bahaćenja kao u Crnoj Gori nema nigde. Gruevski je u Makedoniji pao zbog blindiranog vozila i načina na koji je kupljeno. Naši funkcioneri se neće ponašati na taj način”, saopštio je Abazovnć.

Za lidera koalicije „Za budućnost Crne Gore” Zdravka Krivokapića najvažnije je da buduća ekspertska vlada zemlju „izvuče iz očekivane ekonomske krize”.

„Paket mera treba da bude paket solidarnosti. Para je uvek bilo u Crnoj Gori, samo je pitanje kako su se trošile. Ako je neko ugrožen sa stanovipgga bezbednosti, zašto se ne zapita da li je uzrok takvog stanja. Veliki novac trošimo za bezbednost jednog čoveka”, stav je Krivokapića.

On posebno naglašava da je nepotrebno trošiti novac na obezbeđenje pojedinaca, a njih nije malo.

„Evo, ja ću ići ulicom Podgorice bez obezbeđenja”, obećao je. „Imamo paket koji je nazvan socijalna solidarnost. Verujte, oslobodili smo se onog što je zarobljena država. Ona je zarobila i naše umove. Nudimo eliminisanje kriminala i korupcije i pomirenje između svih nas.”

Da se neće dugo čekati na konstituisanje nove vlasti veruje lider koalicije „Mir je naša nacija” Aleksa Bečić, koji kaže da se vlada može očekivati brzo, jer ,jake ideološke razlike između tri koalicije ne mogu biti kamen spoticanja”.

Saopštava da prvi potezi nove vlasti moraju ići ka tri ključna cilja - pomirenju, ekonomskom i moralnom oporavku.

,Da Crna Gora konačno dobije zakon o slobodi veroispovesti koji je prihvatljiv i za pravoslavnu i za katoličku i islamsku zajednicu”, navodi Bečić.

Zanimljivo je da se za sada niko od trojice nosilaca koalicionioh lista ne oseća prijatno pri pomenu da li će se preispitivati priznanje Kosova.

Na to pitanje Bečić pojašnjava da se „mora gledati u budućnost” i da se „neće vraćati u prošlost i vršiti reviziju pitanja koja su opterećivala i delila građane”. „Srbiji i Kosovu želimo svu sreću u ovom procesu, koji se vodi uz medijaciju najvećih svjetskih sila”, dodao je Bečić.

Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), stožera koalicije „Za budućnost Crne Gore”,javno je poručio:

„Stav DF-a je jasan i koliko mi budemo mogli da utičemo, poništićemo priznanje Kosova. Sada imamo širu koaliciju i ne mogu da kažem u ime svih. Ali, pggo se tiče DF-a i PzP, iako sam ja predstavnik prozapadne političke organizacije, apsolutno sam za povlačenje odluke o priznanju, to je bila najveća bruka Crne Gore.”

Za njega je pitanje Kosova prioritet, kao i odnosi sa zvaničnim Beogradom.

„Crna Gora i Srbija su dve različite države, ali istorija i realni interes nas upućuje da mi sa Srbijom imamo saveznički odnos”, dodaje Medojević. „Kada bih ja vodio tu vladu, prvi posao bi mi bio da sa Vladom Srbije dogovorimo niz međudržavnih sporazuma, uklonio bih granice, firme iz Srbcje imale bi jednak tretman kao firme u Crnoj Gori. Omogućio bih dvojna državljanstva. Crna Gora ne sme da napravi nijedan potez suprotan interesima Srbije.” N. đurić

4Ss

(01 o * 0 IA Šj Žj NsJ c=| 1 0>

LO | II

Slavlje pristalica pobedničkih lista na izborima u Crnoj Gori

 1. đurić

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Politika     Strana: 10

Rubrika: Ekonomija

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije/Korupcija

Naslov: Srbija dobila 19 lobista i jedno pravno lice za lobiranje

Srbija dobila 19 lobista i jedno pravno lice za lobiranje

U Registar lobista nakon godinu dana primene zakona o lobiranju upisano je 19 lobista, kao i jedno pravno lice koje se bavi lobiranjem. Među upisanim lobistima najviše je advokata i privrednika, a pomenuto pravno lice bavi se konsultantskim aktivnostima u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Za sada u registru, koji vodi Agencija za sprečavanje korupcije, nema upisanih stranih pravnih lica koja se bave lobiranjem. Registar lobista vodi Agencija za sprečavanje korupcije (ranije Agencija za borbu protiv korupcije), kojatakođe sprovodi obuke kandidata i odlučuje o njihovom upisu.

Verka Atanasković, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije, sektora za sukob interesa i pitanja lobiranja, u izjavi za Tanjug navodi da je lobiranje važno sredstvo u jačanju demokratije, koje se zasniva na vladavini prava, većoj odgovornosti i transparentnosti, pogotovo transparentnosti donošenja odluka.

Ona je ukazala da se očekuju novi upisi u registar lobista i pojasnila da tome prethodi rešenje o upisu, koje donosi direktor agencije. - Imamo još nekoliko rešenja koja nisu konačna i očekujemo veći broj upisa - rekla je Atanaskovićeva, ukazujući da je kompletna nadležnost u vezi s lobiranjem data agenciji.

Pre registracije svi kandidati za lobiste moraju da prođu obuku. Do sada je 56 kandidata obuku prošlo s uspehom.

Prema rečima Atanaskovićeve, lobisti rade tako što pronalaze klijenta - korisnika lobiranja is njim zaključuju ugovor o lobiranju kojim se utvrđuje za koji zakon, propis ili opšti akt se vrši lobiranje, odnosno korisnik ima interes da se taj akt donese, a lobista za njega lobira kod lobiranih lica.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Politika     Strana: 1,9

Rubrika: Hronika

Autori: M. Derikonjić

Teme: Korupcija

Naslov: Smenjen načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP-a Srbije

Smenjen

načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP-a Srbije

Smenjen načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP-a Srbije

Dejan Milenković Bagzi više nije načel-

nik Službe za specijalne istražne metode MUP-a Srbije, saznaje „Politika”.

Prema nezvaničnim informacijama, odluka o njegovoj smeni doneta je pre desetak dana, a novi načelnik ove službe, koja se inače bavi prisluškivanjem i praćenjem osumnjičenih, još nije imenovan.

„Politikin” sagovornik iz MUP-a kaže da se o razlozima Milenkovićeve smene mnogo spekuliše, ali da je bila očekivana.

„Poznato je da je on bio čovek od poverenja nekadašnje državne sekretarke Dijane Hrkalović, koja je iz ovog ministarstva otišla u maju prošle godine. Pretpostavlja se da je on zbog mesta na kojem se nalazio znao mnogo o ljudima koji su bili interesantni policiji. Da li su nadležni u MUP-u odlučili da 'poskidaju’ kadrove Dijane Hrkalović ili je nešto drugo u pitanju, za sada se ne zna. Prema informacijama koje imam, smenjen je i Milenkovićev zamenik”, kaže sagovornik našeg lista.

Služba za specijalne istražne metode je organizaciona jedinica u okviru Uprave kriminalističke policije koja se bavi sprovođenjem posebnih dokaznih radnji, specijalnim istražnim tehnikama, u cilju prikupljanja dokaza i rasvetljavanja krivičnih dela za koja je zakonom predviđena primena posebnih dokaznih radnji. Služba za specijalne istražne metode pruža podršku svim policijskim upravama, kojih ukupno ima 27, na teritoriji Republike Srbije, kao i drugim operativnim organizacionim jedinicama u okviru Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova. U sastavu UBPOK-a 2012. godine počeo je da radi odsek za primenu operativno-tehničkih mera u okviru Odeljenja za tehniku, analitiku i podršku. Ovaj odsek 2004. godine prerasta u Odeljenje za operativnu tehniku UBPOK-a, a 2006. godine Odeljenje za operativnu tehniku postaje Služba za specijalne istražne metode u okviru Uprave kriminalističke policije (UKP). U okviru Službe za specijalne istražne metode formirana su tri odeljenja: Odeljenje za konvencionalni nadzor, Odeljenje za elektronski nadzor i Odeljenje za eksploataciju i prezentaciju. Do sada su načelnici ovog odeljenja bili su Ivan Ristović, Darko Luković i Dragan Kujundžić.

 1. Derikonjić

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Politika     Strana: 9

Rubrika: Hronika

Autori: A. Petrović

Teme: Korupcija

Naslov: Miškovići ponovo na optuženičkoj klupi

Miškovići ponovo na optuženičkoj klupi

Apelacioni sud će od ponedeljka razmatrati žalbe na presudu Specijalnog suda kojom su vlasnik „Delta holdinga” i njegov sin osuđeni za utaju poreza

Pred Apelacionim sudom u Beogradu u

ponedeljak treba da počne dvonedeljna sednica za razmatranje žalbi na drugu prvostepenu presudu vlasni-

ku „Delta holdinga” Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženim u tom slučaju, koja je izrečena u martu 2019. godine u Specijalnom sudu u Beogradu.

Sednica će biti javna i trajaće 10 radnih dana, od 7. do 18. septembra, a okrivljeni nisu dužni da joj prisustvuju.

Miroslav Mišković je osuđen na dve i po godine zatvora i novčanu kaznu od osam miliona dinara zbog pomaganja sinu Marku da utaji porez po odbitku od kapitalnog dobitka iz poslovanja putarskih preduzeća, od 320 miliona dinara. Marko Mišković osuđen je na godinu dana kućnog zatvora i novčanu kaznu od osam miliona dinara. Njegovo preduzeće „Mera invest” obavezano je da uplati 320 miliona dinara u budžet Srbije na ime neizmirenih poreskih obaveza.

Apelacioni sud je ranije potvrdio presudu kojom su Mišković i ostali pravosnažno oslobođeni optužbi za oštećenje putarskih preduzeća u Srbiji, ali je ukinuo deo presude koji se odnosio na utaju poreza i naložio da se suđenje ponovi.

Žalbeni sud sada može da potvrdi ili preinači presudu ili da sam otvori glavni pretres i izvede dokaze.

U ovom postupku osuđen je i vlasnik „Nibens grupe” Milo 'đurašković na četiri godine i tri meseca zatvora i novčanu kaznu od šest miliona dinara, zbog utaje poreza i zloupotrebe položaja odgovornog lica u slučaju oštećenja Kruševačke fabrike maziva (FAM). Sud ga je obavezao da na ime protivpravne imovinske koristi uplati u budžet Srbije oko 142 miliona dinara. Ostali optuženi osuđeni su na kazne od osam meseci do tri godine zatvora.

Živojin Petrović i Jadranka Bardić su osuđeni na po osam i šest meseci kućnog zatvora zbog pomaganja Marku Miškoviću u utaji poreza. Petroviću je i izrečena i novčana kazna od 500.000 dinara, a Bardićevoj od 250.000 dinara.

Takođe, osuđeni su saradnici Mila Tjuraškovića zbog opggećenja FAM-a - Risto Ristić na tri godine zatvora, a na po dve godine Dejan Jevtić, Boro Jelić, Branislav Jovanović i Ljiljana Kostić, dok je Srđan Filipović dobio kaznu od godinu i po dana zatvora.

Tjurašković i njegovi saradnici obavezani su da u roku od tri meseca od pravosnažnosti presude solidarno uplate 2,8 milijardi dinara za naknadu štete preduzeću FAM. Svima je suđenje bilo ponovljeno po nalogu Apelacionog suda u Beogradu, koji je u septembru 2017. godine ukinuo prvostepenu presudu kojom su Miškovići i Tjurašković bili osuđeni za poresku utaju i naložio da im se suđenje ponovi za to delo, a Tjuraškoviću i njegovim saradnicima i za zloupotrebe sa Fabrikom maziva.

Miškovići, Tjurašković i još četiri okrivljena tada su pravnosnažno oslobođeni, zbog nedostatka dokaza za zloupotrebe sa putarskim preduzećima. Po osnovi tih optužbi bili su uhapšeni još u decembru 2012. godine, a posle više meseci boravka u pritvoru pušteni su da se brane sa slobode, pošto su položili višemilionska jemstva u evrima. Nakon izricanja drute prvostepene presude u martu prošle godine, sud im je posle skoro sedam godina vratio pasoše. Njima je blokiran veliki deo imovine, ali „Delta holding” radi.

 1. Petrović

Miroslav Mišković

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Politika     Strana: 9

Rubrika: Hronika

Autori: A.B.

Teme: Korupcija

Naslov: Stanić: Neistina da MUP stavlja pod tepih slučaj policajaca koji su umešani u otmicu

Stanić: Neistina da MUP stavlja pod tepih slučaj policajaca koji su umešani u otmicu

Milan Stanić, načelnik Policijske uprave za grad Beograd, negirao je tvrdnje pojedinih medija da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije stavlja pod tepih slučaj dvojice policijskih službenika koji su, kako tvrde, umešani u otmicu dvadesetšestogodišnjeg mladića.

Stanić je u saopštenju naveo da te tvrdnje ne samo da su netačne, već su i same po sebi kontradiktorne.

„Činjenica da su oni uhapšeni jasno pokazuje da je policija postupala u skladu sa zakonom i da pripadnici MUP-a nisu zaštićeni”, naveo je načelnik.

On je rekao da su pripadnici PU za Beograd u februaru ove godine uhapsili tri osobe, među kojima su i dvojica policijskih službenika.

„Po nalogu Višeg javnog tužilaštva njima je određeno zadržavanje i policiji je naloženo da protiv njih podnese krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično delo prinuda”, naveo je Stanić.

Nakon toga, kako je kazao, sudija za prethodni postupak je odredio pritvor, a potom je, kako navodi, lično on doneo rešenje o udaljenju sa posla dvojice policijskih službenika nakon ukidanja pritvora.

„I time što su oni suspendovani jasno je pokazano da nisu zaštićeni i da se ništa ne gura pod tepih. Kao dutogodišnji policijski službenikželim da istaknem i da sam potpuno zatečen zahtevom da ministar i direktor policije treba lično da nalažu sprovođenje istraga”, naveo je Stanić i dodao da smatra da je „suvišno i objašnjavati koliko je taj zahtev u suprotnosti sa vladavinom prava i da je u svakoj uređenoj državi, baš kao i u Srbiji, to posao institucija”. A. B.

A.B.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.09.2020

Medij: Večernje novosti     Strana: 28

Rubrika: Vojvodina

Autori: B.G.

Teme: javne rasprave

Naslov: VEĆI PROSTOR ZA PRIČU O EKOLOŠKOM UTICAJU KINESKE FABRIKE

VEĆI PROSTOR ZA PRIČU O EKOLOŠKOM UTICAJU KINESKE FABRIKE

JAVNA rasprava o Studiji i proceni uticaja na životnu sredinu kineske fabrike guma "Ling Long Tajer", održana je u Gradskoj kući u Zrenjaninu, u prisustvu 30 učesnika, predstavnika grada i investitora.

Na ulazu u Gradsku kuću, ostalo je pedesetak građana koji su želeli da učestvuju, ali im to nije dozvoljeno, kako su im objasnili radnici obezbeđenja. To im nije omogućeno, zbog epidemioloških mera koje su na snazi, a u jednom trenutku pojavila se policija, koja je nezadovoljnim građanima pokušala da objasni da je i dalje na snazi mera ograničenog broja prisutnih u zatvorenom prostoru.

Nezadovoljni građani su zahtevali da im se omogući prisustvo na raspravi, jer su kako su istakli na vreme podneli pismene prigovore na Studiju, na koju je inače stiglo više od 200 primedbi.

- Nije nam jasno zašto rasprava, ako je već javna, nije organizovana u nekom većem prostoru, ili pod otvorenim nebom - bili su jedinstveni građani koji nisu mogli da uđu u Baroknu salu Gradske kuće, uz pismeni zahtev koji je predat na pisarnici Gradske uprave, da se rasprava poništi i organizuje nova.n B.G.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: uns.org.rs

Link: http://www.uns.org.rs/desk/vesti-iz-medija/103199/savet-se-ne-izjasnjava-o-ugovoru-zezelja-i-telekoma-okviran-rok-ili-otezanje.html

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Savet se ne izjašnjava o ugovoru Žeželja i Telekoma, okviran rok ili otezanje?

 1. 09. 2020. Autor: Mladen Savatović Izvor: N1 Iako je prošle nedelje televiziji N1 u Savetu za borbu protiv korupcije rečeno da će njegovi članovi za sedam dana doneti odluku da li je ugovor između Vajrles medije Igora Žeželja i državnog Telekoma - koruptivan ili ne, to se nije dogodilo. U tom telu kažu - dat je okviran rok. Savet takođe još uvek nije usvojio niti odbacio izveštaj njegove članice Jelisavete Vasilić o poslovanju Telekoma, pa se postavlja pitanje - da li je reč o opravdanom odlaganju ili namernom odugovlačenju? Iz Saveta stiže odgovor - o svemu ćemo se sigurno izjasniti. Savetu za borbu protiv korupcije prošlog utorka stigla je pošiljka - ugovor sklopljen između Telekoma i Igora Žeželja "težak" 38 miliona evra. Prema napomeni pošiljaoca, Stranke slobode i pravde, to je dokaz o korupciji.Ugovor, međutim, nije razmatran, jer ga je Savet dobio neposredno pred sastanak, pa je dat rok od nedelju dana da se članovi izjasne da li je koruptivan. Ali, za sad ipak ništa od toga."Savet će obaviti sve što je najavio. Savet radi na analizi Ugovora između gospodina Žeželja i Telekoma i o mišljenu Saveta će mediji biti blagovremeno obavešteni", izjavio je Miroslav Milićević, predsednik Saveta za borbu protiv korupcije.Član Saveta Dušan Slijepćević kaže - za dobru analizu ugovora treba nam više vremena, bar od sedam do deset dana.N1: To je bio samo okviran rok, ukoliko Vas dobro razumem?"Jeste, apsolutno, samo okviran rok, nije ništa precizirano, nije precizirano, biće sastanak 5. ili 3. septembra, ne. Jedina stvar koja nas je zakočila u tom momentu je bio upravo taj ugovor koji nam je dostavljen, a koji ima pitajte Boga koliko strana i on mora ozbiljno da se prouči, znate. To nije tako lako dati neko mišljenje pravno o stvarima na brzinu. Taj ugovor ima negde oko 20-ak strana, znate", navodi Slijepčević.A još duže, tačnije od početka juna, čekaju se članovi Saveta da se izjasne o izveštaju njihove koleginice Jelisavete Vasilić, u kom konstatuje da Telekom posluje netransparentno i da je na putu ka predstečajnim postupkom.Član odbora za ekonomiju Pokreta slobodnih građana Miroslav Šarčanski je stava da odluke o izveštaju još nema jer su članovi saveta "između dve vatre"."Savet za borbu protiv korupcije namerno odugovlači sa usvajanjem ili odbacivanjem izveštaja, kako se usvajanjem ne bi zamerio ljudima iz vladajuće stranke, koji formalno i neformalno upravljaju 'Telekomom', a u slučaju odbacivanja bi se zamerio javnosti. Verovatno procenjuju da će vremenom pritisak i interesovanje javnosti oslabiti, pa će ih manje podsećati na ovaj predmet", kaže Šarčanski.Podsetimo, prema saznanjima N1, za usvajanje izveštaja pored Vasilićke su još dva člana Saveta, dva člana koje je postavila Vlada izričito su protiv, dok se na ocenu dvojice još uvek čeka.Pored Saveta postoje i drugi organi koji su pozvani da obezbede ostvarivanje javnog interesa u preduzećima koja su u vlasništvu države, objašnjava Nemanja Nenadić iz organizacije "Transparentnost Srbija"."Pitanje poslovanja Telekoma jeste nešto što treba da bude predmet razmatranja pre svega same Vlade koja nominuje predstavnike države u tom preduzeću, Državne revizorske institucije i drugih organa", kaže Nenadić.Kada je reč o izveštaju, potpredsednik Saveta Miroslav Milićević objašnjava - on je lični stav Vasilić, a Savet ne glasa i ne utiče na lične stavove.Dodaje, niko u Savetu ne opstruira rad na Izveštaju, na kom se još uvek radi i očekuje da će biti završen u najkraćem mogućem roku. Inače, prvu verziju Vasilić je dostavila još u februaru.            

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: cenzolovka.rs

Link: https://www.cenzolovka.rs/trziste/savet-se-ne-izjasnjava-o-ugovoru-zezelja-i-telekoma-okviran-rok-ili-otezanje/

Autori: @Cenzolovka

Teme: Nemanja NenadićSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: Savet se ne izjašnjava o ugovoru Žeželja i Telekoma, okviran rok ili otezanje?

Foto: StreetView Savetu za borbu protiv korupcije prošlog utorka stigla je pošiljka - ugovor sklopljen između Telekoma i Igora Žeželja "težak" 38 miliona evra. Prema napomeni pošiljaoca, Stranke slobode i pravde, to je d Foto: StreetViewSavetu za borbu protiv korupcije prošlog utorka stigla je pošiljka - ugovor sklopljen između Telekoma i Igora Žeželja "težak" 38 miliona evra. Prema napomeni pošiljaoca, Stranke slobode i pravde, to je dokaz o korupciji.Ugovor, međutim, nije razmatran, jer ga je Savet dobio neposredno pred sastanak, pa je dat rok od nedelju dana da se članovi izjasne da li je koruptivan. Ali, za sad ipak ništa od toga."Savet će obaviti sve što je najavio. Savet radi na analizi Ugovora između gospodina Žeželja i Telekoma i o mišljenu Saveta će mediji biti blagovremeno obavešteni", izjavio je Miroslav Milićević, predsednik Saveta za borbu protiv korupcije.Član Saveta Dušan Slijepćević kaže - za dobru analizu ugovora treba nam više vremena, bar od sedam do deset dana.N1: To je bio samo okviran rok, ukoliko Vas dobro razumem?"Jeste, apsolutno, samo okviran rok, nije ništa precizirano, nije precizirano, biće sastanak 5. ili 3. septembra, ne. Jedina stvar koja nas je zakočila u tom momentu je bio upravo taj ugovor koji nam je dostavljen, a koji ima pitajte Boga koliko strana i on mora ozbiljno da se prouči, znate. To nije tako lako dati neko mišljenje pravno o stvarima na brzinu. Taj ugovor ima negde oko 20-ak strana, znate", navodi Slijepčević.A još duže, tačnije od početka juna, čekaju se članovi Saveta da se izjasne o izveštaju njihove koleginice Jelisavete Vasilić, u kom konstatuje da Telekom posluje netransparentno i da je na putu ka predstečajnim postupkom.Član odbora za ekonomiju Pokreta slobodnih građana Miroslav Šarčanski je stava da odluke o izveštaju još nema jer su članovi saveta "između dve vatre"."Savet za borbu protiv korupcije namerno odugovlači sa usvajanjem ili odbacivanjem izveštaja, kako se usvajanjem ne bi zamerio ljudima iz vladajuće stranke, koji formalno i neformalno upravljaju 'Telekomom', a u slučaju odbacivanja bi se zamerio javnosti. Verovatno procenjuju da će vremenom pritisak i interesovanje javnosti oslabiti, pa će ih manje podsećati na ovaj predmet", kaže Šarčanski.Podsetimo, prema saznanjima N1, za usvajanje izveštaja pored Vasilićke su još dva člana Saveta, dva člana koje je postavila Vlada izričito su protiv, dok se na ocenu dvojice još uvek čeka.Pored Saveta postoje i drugi organi koji su pozvani da obezbede ostvarivanje javnog interesa u preduzećima koja su u vlasništvu države, objašnjava Nemanja Nenadić iz organizacije "Transparentnost Srbija"."Pitanje poslovanja Telekoma jeste nešto što treba da bude predmet razmatranja pre svega same Vlade koja nominuje predstavnike države u tom preduzeću, Državne revizorske institucije i drugih organa", kaže Nenadić.Kada je reč o izveštaju, potpredsednik Saveta Miroslav Milićević objašnjava - on je lični stav Vasilić, a Savet ne glasa i ne utiče na lične stavove.Dodaje, niko u Savetu ne opstruira rad na Izveštaju, na kom se još uvek radi i očekuje da će biti završen u najkraćem mogućem roku. Inače, prvu verziju Vasilić je dostavila još u februaru. Video prilog N1              

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: Tanjug

Link: http://www.tanjug.rs

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Jagodina postavlja nove LED svetiljke koje štede energiju

Jagodina postavlja nove LED svetiljke koje štede energijuJAGODINA, 4. septembra (Tanjug) - U cilju uštede energije, smanjenja emisije ugljen dioksida i ukupnih troškova, Jagodina na teritoriji grada i 52 mesne zajednice u javnoj rasveti postvlja nove LED svetiljke sa efikasnijim karakteristikama i izvorima svetlosti.Kako kažu u Gradskoj upravi, posao dobro napreduje, a novim LED svetiljkama biće zamenjeno 10.587 sadašnjih svetiljki i izmeštena 273 merna mesta.Godišnja ušteda energije je veća od 5,7 miliona kilovata.Procenjena vrednost javne nabavke je oko 600 miliona dinara za period trajanja javnog ugovora od 12 godina.Posao su dobili, na osnovu javne ponude, Resalta društvo za energetske usluge Beograd i Emporio team iz Beograda sa podizvođačem "FEMAN" Jagodina.Kriterijum izbora punuđivača, bila je, kako se navodi, ekonomski najpovoljnija ponuda.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: srbijadanas.com

Link: https://www.srbijadanas.com/vesti/drustvo/efikasnije-i-stedljivije-jagodina-postavlja-nove-led-svetiljke-2020-09-04

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: EFIKASNIJE I ŠTEDLJIVIJE: Jagodina postavlja nove LED svetiljke

Procenjena vrednost javne nabavke je oko 600 miliona dinara za period trajanja javnog ugovora od 12 godina. Najnovije vesti iz Srbije - Online vesti, novosti Srbija Danas.TanjugU cilju uštede energije, smanjenja emisije ugljen dioksida i ukupnih troškova, Jagodina na teritoriji grada i 52 mesne zajednice u javnoj rasveti postvlja nove LED svetiljke sa efikasnijim karakteristikama i izvorima svetlosti.Kako kažu u Gradskoj upravi, posao dobro napreduje, a novim LED svetiljkama biće zamenjeno 10.587 sadašnjih svetiljki i izmeštena 273 merna mesta. Godišnja ušteda energije je veća od 5,7 miliona kilovata.Procenjena vrednost javne nabavke je oko 600 miliona dinara za period trajanja javnog ugovora od 12 godina.Posao su dobili, na osnovu javne ponude, Resalta društvo za energetske usluge Beograd i Emporio team iz Beograda sa podizvođačem "FEMAN" Jagodina. Kriterijum izbora punuđivača, bila je, kako se navodi, ekonomski najpovoljnija ponuda.       

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: nuns.rs

Link: http://nuns.rs/info/news/49880/savet-se-ne-izjasnjava-o-ugovoru-zezelja-i-telekoma-okviran-rok-ili-otezanje.html

Autori: Redakcija

Teme: Nemanja NenadićSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: Savet se ne izjašnjava o ugovoru Žeželja i Telekoma, okviran rok ili otezanje?

 1. 09. 2020. Autor: Mladen Savatović Izvor: N1 Iako je prošle nedelje televiziji N1 u Savetu za borbu protiv korupcije rečeno da će njegovi članovi za sedam dana doneti odluku da li je ugovor između Vajrles medije Igora Žeželja i državnog Telekoma - koruptivan ili ne, to se nije dogodilo. U tom telu kažu - dat je okviran rok. Savet takođe još uvek nije usvojio niti odbacio izveštaj njegove članice Jelisavete Vasilić o poslovanju Telekoma, pa se postavlja pitanje - da li je reč o opravdanom odlaganju ili namernom odugovlačenju? Iz Saveta stiže odgovor - o svemu ćemo se sigurno izjasniti. Savetu za borbu protiv korupcije prošlog utorka stigla je pošiljka - ugovor sklopljen između Telekoma i Igora Žeželja "težak" 38 miliona evra. Prema napomeni pošiljaoca, Stranke slobode i pravde, to je dokaz o korupciji.Ugovor, međutim, nije razmatran, jer ga je Savet dobio neposredno pred sastanak, pa je dat rok od nedelju dana da se članovi izjasne da li je koruptivan. Ali, za sad ipak ništa od toga."Savet će obaviti sve što je najavio. Savet radi na analizi Ugovora između gospodina Žeželja i Telekoma i o mišljenu Saveta će mediji biti blagovremeno obavešteni", izjavio je Miroslav Milićević, predsednik Saveta za borbu protiv korupcije.Član Saveta Dušan Slijepćević kaže - za dobru analizu ugovora treba nam više vremena, bar od sedam do deset dana.N1: To je bio samo okviran rok, ukoliko Vas dobro razumem?"Jeste, apsolutno, samo okviran rok, nije ništa precizirano, nije precizirano, biće sastanak 5. ili 3. septembra, ne. Jedina stvar koja nas je zakočila u tom momentu je bio upravo taj ugovor koji nam je dostavljen, a koji ima pitajte Boga koliko strana i on mora ozbiljno da se prouči, znate. To nije tako lako dati neko mišljenje pravno o stvarima na brzinu. Taj ugovor ima negde oko 20-ak strana, znate", navodi Slijepčević.A još duže, tačnije od početka juna, čekaju se članovi Saveta da se izjasne o izveštaju njihove koleginice Jelisavete Vasilić, u kom konstatuje da Telekom posluje netransparentno i da je na putu ka predstečajnim postupkom.Član odbora za ekonomiju Pokreta slobodnih građana Miroslav Šarčanski je stava da odluke o izveštaju još nema jer su članovi saveta "između dve vatre"."Savet za borbu protiv korupcije namerno odugovlači sa usvajanjem ili odbacivanjem izveštaja, kako se usvajanjem ne bi zamerio ljudima iz vladajuće stranke, koji formalno i neformalno upravljaju 'Telekomom', a u slučaju odbacivanja bi se zamerio javnosti. Verovatno procenjuju da će vremenom pritisak i interesovanje javnosti oslabiti, pa će ih manje podsećati na ovaj predmet", kaže Šarčanski.Podsetimo, prema saznanjima N1, za usvajanje izveštaja pored Vasilićke su još dva člana Saveta, dva člana koje je postavila Vlada izričito su protiv, dok se na ocenu dvojice još uvek čeka.Pored Saveta postoje i drugi organi koji su pozvani da obezbede ostvarivanje javnog interesa u preduzećima koja su u vlasništvu države, objašnjava Nemanja Nenadić iz organizacije "Transparentnost Srbija"."Pitanje poslovanja Telekoma jeste nešto što treba da bude predmet razmatranja pre svega same Vlade koja nominuje predstavnike države u tom preduzeću, Državne revizorske institucije i drugih organa", kaže Nenadić.Kada je reč o izveštaju, potpredsednik Saveta Miroslav Milićević objašnjava - on je lični stav Vasilić, a Savet ne glasa i ne utiče na lične stavove.Dodaje, niko u Savetu ne opstruira rad na Izveštaju, na kom se još uvek radi i očekuje da će biti završen u najkraćem mogućem roku. Inače, prvu verziju Vasilić je dostavila još u februaru.            

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: ekapija.com

Link: https://www.ekapija.com/news/2997955/gradi-se-bazen-u-okviru-rekreacionog-centra-u-staroj-moravici-izabrani-izvodjaci

Autori: @ekapija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Gradi se bazen u okviru Rekreacionog centra u Staroj Moravici - Izabrani izvođači

U okviru Rekreacionog centra u Staroj Moravici biće izgrađen bazen, a opština Bačka Topola potpisala je ugovor sa izvođačima vredan 35.980.446,88 dinara.Posao je nakon sprovedene javne nabavke poveren grupi ponuđača koju čine Javornik iz Subotice, Alex Engineering iz U okviru Rekreacionog centra u Staroj Moravici biće izgrađen bazen, a opština Bačka Topola potpisala je ugovor sa izvođačima vredan 35.980.446,88 dinara.Posao je nakon sprovedene javne nabavke poveren grupi ponuđača koju čine Javornik iz Subotice, Alex Engineering iz Beograda, Zavod za geotehniku Subotica, Fitiš Ju Subotica, POtiski vodovodi Horgoš, Gradina Subotica i Betonjerka iz Sente.Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji predviđeno je da bazen bude prelivnog tipa.- Bazen sa pratećim sadržajima, biće prelivnog tipa s tim što će se višak vode direktno prelivati u kompenzacioni bazen preko otvora u zidu između bazena i kompenzacionog bazena. Pored kompenzacionog bazena predviđena je tehnička prostorija u koju se smešta deo hidrotehničke opreme.Iznad tehničke prostorije predviđena je terasa.    

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: ekapija.com

Link: https://www.ekapija.com/news/2998120/pozarevac-poverio-prevoz-sabackoj-firmi-arriva-litas-protestuje

Autori: @ekapija

Teme: Javne nabavkeprivatno partnerstvo

Naslov: Požarevac poverio prevoz šabačkoj firmi - Arriva Litas protestuje

Nakon što je grad Požarevac objavio odluku o dodeli ugovora o poveravanju usluge gradskog i prigradskog prevoza na 15 godina po modelu javno-privatnog partnerstva firmi Duga iz Petlovače kod Šapca, koja je konkurisala u zajedničkoj ponudi sa Kontinentalom iz Kule kod Malog Crnića, požarevački prevoznik Arriva Litas u znak protesta izvezao je u utorak svojih sedam novih autobusa na ulice tog grada. - Ovom polučasovnom vožnjom građanima Požarevca predstavili smo obnovljeni vozni park, a bila je to i prilika da se iskaže protest zbog nezakonitosti u sprovođenju postupka javne nabavke za javno-privatno partnerstvo u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji tog grada - navode iz Arive litas. Ponuda ove kompanije, koja duže od sedam decenija obavlja prevoz na teritoriji Požarevca, i koja je samo prošle godine u sređivanje autobuske stanice u tom gradu uložila oko 2 mil EUR, odbačena je zbog toga što, kako je navedeno, ne ispunjava tehničke kapacitete tražene kroz javnu nabavku. Grad Požarevac u postupku javne nabavke očito ne vidi nikakve nezakonitosti. U obrazloženju se navodi da Arriva nije dostavila dokaze da poseduje sertifikate za integrisane sisteme, kao ni da raspolaže sa najmanje 25 autobusa na komprimovani prirodni gas (CNG), ne starije od devet godina, već je ponudila prevoz autobusima na dizel gorivo. Ovaj uslov međutim, kako tvrde u Arivi, nije u skladu sa Studijom javno-gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada i projekatom javno-privatnog partnerstva, koje je usvojila Skupština grada Požarevca, a saglasnost dala i Vlada Srbije. Za razliku od javne nabavke, u tim dokumentima stoji da vozila kojima bi se obavljao prevoz moraju biti starosti do 10 godina i da mogu biti evro 1,2, 3, 4, 5, 6 ili na CNG pogon, tvrde u Arivi.Ta kompanija je pre okončanja javne nabavke podnela zahtev za zaštitu prava, a kako nezvanično saznaje Politika, Republička komisija za zaštitu prava ponuđača donela je rešenje kojim se taj zahtev odbija kao neosnovan. Arriva se sada može žaliti na odluku o dodeli ugovora. Kako Politika nezvanično saznaje, firma iz Petlovače jedina je privatna firma u Srbiji koja poseduje 25 autobusa na komprimovani prirodni gas. Skupština grada Požarevca donela je u oktobru prošle godine odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada. Potom je po narudžbini grada Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu uradio Studiju javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Požarevca, nakon čega je izrađen i predlog projekta javno-privatnog partnerstva. On je usvojen u lokalnom parlamentu tokom maja ove godine, kao i predlog projekta o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada. Javna nabavka raspisana je 18. jula i biće okončana tek zaključenjem ugovora, na šta saglasnost prethodno mora da da Skupština grada Požarevca.Ovakva odluka, međutim, mogla bi da dovede u pitanje opstanak Arive litas u Požarevcu, gde radi više od 250 radnika. Gubitak posla u javnom prevozu mogao bi da uslovi otpuštanje većeg broja zaposlenih.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/drustvo/natasa-naletina-decu-nisam-videla-sest-meseci/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Majka zbog čijeg gostovanja je pokrenut spor protiv Vojtehovski: Decu nisam videla šest meseci

Ne mogu da shvatim da tužilaštvo progoni Tatjanu Vojtehovski, a ništa ne radi po pitanju krivičnih prijava koje smo podnele i ja i druge majke čija su deca oduzeta u sprezi sudije Lidije Alagić, veštakinje Nade Janković i advokata Dragana Krajnovića - ističe za Danas Nataša Naletina, žena zbog čijeg je gosotovanja "Život priča" iz 2016. godine, pokrenut spor protiv Vojtehovski i drugih lica za koji nekadašnja voditeljka te emisije nije znala i zbog čega je juče za njom raspisana poternica.Foto: Printscreen / Youtube Nataša za naš list kaže da je nakon te emisije iz 2016. krivičnu prijavu protiv Vojtehovski, ali i protiv nje podneo upravo advokat Dragan Krajnović. Kako ukazuje naša sagovornica, ona je povodom te emisije svojevremeno dala izjavu. - Ovde se radi o tome što smo najpre ja, a zatim i još neke majke, izašle u javnost sa dokazima da nam ista ekipa sudija, advokata i veštaka oduzima decu i daje našim bivšim supruzima, odnosno moćnim očevima. Naš sistem je takav kakav jeste, ne štiti nas, već nas ignoriše ili napada novinare koji nam pomažu, poput Tanje Vojtehovski - ističe Nataša. Kako ukazuje, još pre dve godine podnela je krivičnu prijavu protiv Lidije Alagić, a tužilaštvo ništa nije učinilo povodom toga, niti je pozvalo na saslušanje tu sutkinju. - Kada odem u tužilaštvo da se raspitam o predmetu, tužilac me ignoriše, neće ni da me primi. Takođe, nas sedam žena podnele smo prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije protiv Alagić, Janković i Krajnovića sa dokazima da posotji sprega između njih i povodom toga se ništa ne dešava. Država ćuti, a hoće da hapsi Tanju Vojtehovski kao da je kriminalac - ukazuje Nataša. Naša sagovornica naglašava da je proiv njenog bivšeg supruga podnela krivičnu prijavu zbog nedavanja da vidi decu, ali ni tu postupajući tužilac ne radi ništa, niti su njenog bivšeg muža priveli već tri i po godine. - Putanje je kako tužilaštvo deluje kad je reč o Tanji Vojtehovski, a ne deluje u svim mojim postupcima. Decu nisam videla šest meseci. Iako imam sudsko rešenje da decu mogu da viđam utorkom, četvrtkom i svaki drugi vikend, bivši suprug uopšte neće da mi preda decu. U tužilaštvu je podneo prijavu da sam ih ja sve tukla, i od tada neće da mi preda decu - kaže Nataša Naletina za Danas. Treće osnovno javno tužilaštvo raspisalo je poternicu za novinarkom i autorkom emisije "Život priča", Tatjanom Vojtehovski, zbog neodazivanja na sudu. Tatjana Vojtehovski trebalo je da ostane u Crnoj Gori do 11. septembra, ali će zbog poternice stići u Beograd. natasa naletina, Tatjana Vojtehovski, TužilaštvoBeograd Podržite nas članstvom u Klubu čitalaca Danasa U vreme opšte tabloidizacije, senzacionalizma i komercijalizacije medija, duže od dve decenije istrajavamo na principima profesionalnog i etičkog novinarstva. Bili smo zabranjivani i prozivani, nijedna vlast nije bila blagonaklona prema kritici, ali nas ništa nije sprečilo da vas svakodnevno objektivno informišemo. Zato želimo da se oslonimo na vas. Članstvom u Klubu čitalaca Danasa za 799 dinara mesečno pomažete nam da ostanemo samostalni i dosledni novinarstvu u kakvo verujemo, a vi na mejl svako veče dobijate PDF sutrašnjeg broja Danas.   Učlani se

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: kurir.rs

Link: https://www.kurir.rs/news/3525435/a-secret-network-djilass-ex-wife-milica-delevic-sold-her-share-in-direct-media-and-became-ebrd-director

Autori: @KurirVesti

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: A SECRET NETWORK: Đilas's ex-wife Milica Delević sold her share in Direct Media and became EBRD director

The Party for Freedom and Justice leaders former spouse had a 25-percent share in Multikom Group until 2013. Multikom Group used to own Direct Media, a company taken over by Šolaks United Group in a dubious move. Delević has been in the top management of a ...U bankarskim vodama... Milica Delević, Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Screenshot, Dado ĐilasNews 04.09.2020. 15:55h 04.09.2020. 15:56hThe Party for Freedom and Justice leader's former spouse had a 25-percent share in Multikom Group until 2013. Multikom Group used to own Direct Media, a company taken over by Šolak's United Group in a dubious move. Delević has been in the top management of a London-based bank for seven years.The leader of the Party of Freedom and Justice Dragan Đilas and the chairman of the United Group Dragan Šolak have obviously found another safe haven for their dubious transactions in the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), no less. The fact that the EBRD as the co-owner of the United Group keeps avoiding Kurir's specific questions regarding the quite problematic business dealings of this company and a possible conflict of interests surrounding the two international financial institutions seems to suggest that individuals from the bank management tacitly support the Balkan partner's controversial business practices.Marriage and businessOne of the unquestionable ties between the EBRD and the businesses owned by Šolak and Đilas is Milica Delević, who has been in the EBRD management since 2013. In addition to having been married to Đilas, Delević co-owned Multikom Group with him. This company used to own Direct Media, a company which was sold to the United Group in a dubious manner. In the year in which she sold her 25-percent share in Multikom, Delević became Deputy Secretary General of the EBRD in charge of Shareholder Relations, moving on to the post of Director for Governance and Political Affairs of this London-based bank in 2016. Unlike her, Đilas remains an owner of Multikom, with his official share in the company currently standing at 25 percent. However, given that the remaining 75 percent is owned by Multikom itself, this effectively means that Đilas owns 100 percent of this company.Kurir has already written about the complex web of connected offshore companies and representatives which Šolak and Đilas have used to conceal from the general public the fact that Direct Media was sold in 2014 to the United Group. Šolak made this acquisition official as late as 2018, still hiding that he had traded property with Đilas. Specifically, the controversial Bulgarian businessman Krassimir Guergov became the formal owner of Direct Media in 2014. However, Kurir's investigation into the matter has revealed that it was then that this company ended up in the hands of Dragan Šolak, i.e. the United Media, through two of his associates - Dragana Kostić (Dragana Jovanović Džaril) and the Swiss lawyer Wolfram Andreas Cuoni. The two linked up an array of offshore companies, masking in this way the fact that they gave the Bulgarian two loans for purchasing a share in Multikom, of which Direct Media is a member. In this way, a total of about 17.5 million went into the transaction, which is how much Đilas got for Direct Media, according to the reports in the Serbian media. In July 2015, Guergov transferred ownership in Direct Media free of charge to the company Ascanius Netherlands B.V., whose owners were hidden behind eight companies registered in multiple offshore locations. The end owner of the British Virgin Islands companies, as well as the origin of the money, remain unknown to the public.Hiding the ownerThe EBRD's ownership share in the United Group poses the question of the role that the former co-owner of Direct Media and newly appointed official of the EBRD Milica Delević had in this transaction. Although this aspect of Milica Delević's engagement at the EBRD is quite problematic and requires checking for a possible conflict of interests at the very least, this bank has decided to ignore Kurir's questions, deepening the suspicions regarding whether it is hiding something or tacitly supporting these kinds of practices. The questions that we asked of Milica Delević also remain unanswered (see the box).While Đilas has no formal ties to the United Group's business activities, the same cannot be said of his political involvement in the protection of this company's interests. Because of everything that accompanied the sale of Direct Media, this transaction can be seen in a wider context, especially in light of the fact that the value of the company at the time of sale was considerably higher than 17.5 million euros. A possible broader picture might look like this: This transaction allowed Đilas to effectively enter into the ownership structure of the United Group. If this turned out to be true, it would be a major political scandal, which would travel far beyond Serbia's borders.Malfeasance in officeThe investigative journalist Marko Matić thinks that Milica Delević's connections with the above actors is certainly a reason to suspect a conflict of interests.'The purchase of Milica Delević's one-time company by a company owned by the EBRD, where Delević is a high-ranking manager, is a very dubious transaction and, quite possibly, a conflict of interests. I think that the representatives of Serbia at this international bank should raise this issue, as well as the issue of the participation of the EBRD in the joint dealings with the companies whose ownership is hidden, and the issue of purchasing the assets acquired through influence peddling and malfeasance in office,' Matić said.Nemanja Nenadić from Transparency Serbia says that the question of a possible conflict of interests should be posed first and foremost to the EBRD.'That is a question for this bank. The EBRD should say whether there are obstacles for Milica Delević as a director there, given this connection. I cannot say either that it is or that it is not a conflict of interests, because I am not familiar with the bank regulations,' he said.WHAT WE ASKED THE EBRD AND MILICA DELEVIĆToo many suspicions, too few answersThe Kurir Editorial Team sent specific questions to the EBRD in relation to Milica Delević's connections with the problematic transactions. We wanted to know what the EBRD's views on a potential conflict of interests were, given that the period of her employment at the bank almost fully coincides with owning a 25-percent share in Direct Media, and given that the United Group, in which the EBRD has an ownership share, has become the owner of Direct Media. In the EBRD's general answers that Kurir published yesterday, it is stated that 'it is not the bank's practice to publish its views and information on individuals and companies, other than the information it provides in public announcements.'We asked Milica Delević the following questions:We have not had any answers yet.A RICH COMPENSATIONShe got 3.6 million euros for a 25-percent shareIn 2013, Kurir published the documents revealing that Multikom Group had paid around 398.3 million dinars (3.6 million euros) for the ownership of Milica Delević's shares. Multikom had had four owners until then - Dragoslav Ilić had a 42-percent share, Đilas and his former spouse 25 percent each, and Nebojša Garić had eight percent. Multikom, aka Đilas and Ilić, decided seven years ago to buy off Garić's and Milica Delević's shares. The contract on the sale of these two blocks of shares was signed by Đilas's close associate Jadranka Drinić, in her capacity as the representative of Multikom.THE TIMELINEKurir.rs/ Foto:  Dado Đilas, Shutterstock, Zorana Jevtić, ScreenshotSecret, Network, foto: Printscreen, Ana Paunković, Shutterstockfoto: Kurirfoto: Kurir        

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: blic.rs

Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/bahata-mira-opet-zavodi-red-u-posti-smenila-prvog-coveka-sektora-za-bezbednost-jer/cb9ehyt

Autori: Slađana Vukašinović

Teme: Zlata ĐorđevićSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: BAHATA MIRA OPET ZAVODI RED U "POŠTI" Smenila prvog čoveka Sektora za bezbednost jer nije hteo da NAMESTI POSAO

Mira Petrović, v. d. direktora "Pošte Srbije", smenila je Milana Borotu, prvog čoveka Sektora za bezbednost kompanije, jer nije želeo da u pregovaračkom postupku, odnosno bez tendera dodeli posao za transport novca vredan blizu 180 miliona dinara, saznaje "Blic".On je na toj funkciji bio samo nekoliko meseci i poslednji je u nizu čistki neposlušnih kadrova koju je Petrovićeva započela pre nekoliko meseci, nakon štrajka radnika ovog javnog preduzeća. Tako je desetak iskusnih direktora oterano, a na njihova mesta Petrovićeva je dovela ljude koji umesto odgovarajućih diploma imaju partijske knjižice stranaka na vlasti, pa sada kompaniju vode defektolog, profesor engleskog, menadžer bezbednosti...Ovakvim postupkom ona je svoje doskorašnje saradnike kaznila jer nisu ispoštovali njena naređenja o dodeljivanju poslova velike vrednosti bez tendera, a neki su funkciju izgubili zato što nisu uspeli da zaustave višednevne proteste radnika zbog niskih zarada iako zaposleni nisu tražili njihovu, već njenu smenu. Čistke su uglavnom zadesile stručne ljude koji su godinama u kompaniji i koji nisu bili voljni da učesnike protesta kažnjavaju i suspenduju, što je direktorka tražila. Tako bar tvrde zaposleni koji su se obratili našoj redakciji, navodeći da je Petrovićeva, dovođenjem kadrova koji nemaju veze sa poštanskim saobraćajem, dodatno ugrozila poslovanje ovog preduzeća.Prema njihovim tvrdnjama, ona je žrtvovala stručne kadrove zarad opstanka u fotelji koja joj je bila ugrožena zbog kritika vlasti oko štrajka i rukovođenja u kompaniji.Najdrastičniji primer za ovakav postupak vezuje se za novog direktora Regionalnog poštansko-logističkog centra u Zemunu (RPLC) Branislava Đurkovića, defektologa, doskoro vaspitača u OŠ za obrazovanje dece sa oštećenim sluhom i autizmom "Radivoj Parović" u Zemunu. On je zamenio smenjenog Nebojšu Dendu, saobraćajnog inženjera PTT smera sa preko 20 godina iskustva, koji je bez funkcije ostao jer nije zaustavio proteste u tom centru.Slična sudbina zadesila je i Božidara Spasojevića, direktora RJ "Beogradski venac", koji je takođe saobraćajni inženjer PTT smera sa 20 godina rada. U njegovu fotelju je sela Tanja Marinković, po obrazovanju menadžer bezbednosti.Naši sagovornici iz "Pošte" tvrde da je reč o osveti Petrovićeve ljudima koji su joj pružili otpor.- Najnoviji primer osvete je primenjen na Milanu Boroti, koji je samo nekoliko meseci proveo na mestu direktora Sektora za bezbednost, a nedavno je smenjen jer nije želeo da posao transporta novca, vredan oko 180 miliona dinara, koji je do sada obavljala firma "Ineks", dodeli bez tendera jednoj firmi koja nema reference za taj posao. Ista sudbina je pre nekoliko meseci zadesila i izvršnog direktora Gorana Đerića, saobraćajnog inženjera, na čije mesto je došao Miloš Đurić, i to iz jednog privatnog preduzeća. Nova izvršna direktorka je i Marija Nedeljković Pravdić, profesorka engleskog i bivši v. d. direktora Osnovne škole "Milica Pavlović" u Čačku. Dakle, žrtvovani su iskusni stručnjaci, a na njihova mesta su postavljeni partijski aktivisti - navode naši sagovornici.Oni dodaju da je ovo samo deo kadrovske kombinatorike koja nije zaobišla ni druge organizacione celine.- Smena je zahvatila i čelnika RJ u Novom Sadu, ali i direktore radnih jedinica u unutrašnjosti, od kojih je većina ponikla u kompaniji. Većina novajlija ne ispunjava uslove za te funkcije, a vrhunac je postavljanje defektologa za direktora RPLC, koji je žila kucavica "Pošte". Radnici u šali kažu da je upravo ovakav stručnjak potreban jer je u "Pošti" sve defektno, da samo on može pomoći. U zbilji ovi potezi Petrovićeve nagoveštavaju da loš položaj kompanije može biti još gori i da je ona spremna zarad svojih interesa i interesa PUPS-a, čiji je kadar, žrtvuje i sudbinu 15.000 zaposlenih - tvrde radnici.Zlata Đorđević iz "Transparentnosti Srbije" kaže da ova dešavanja u "Pošti" ne iznenađuju.- Potez direktorke "Pošte" je, nažalost, još jedna potvrda dugogodišnje prakse u Srbiji gde je partijska knjižica najvredniji dokument koji potpuno zasenjuje diplome i iskustvo. Posledica takvog zapošljavanja je dalje degradiranje javnog sektora koji je preplavljen nestručnim i nesposobnim ljudima, što povećava rizike od korupcije. Otpuštanje kadra sa iskustvom u struci i dovođenje partijskih ljudi može da bude način da se štite sopstveni interesi direktorke, ali i da se ispune obaveze prema partiji i koaliciji koja je postavila na tu poziciju - kaže Đorđevićeva.VIDEO: Hrabri poštari            

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: Happy

Rubrika: Rano jutro/Happy TV

Autori: Redakcija

Teme: Korupcijaza borbu protiv korupcije

Naslov: Registar lobista

U Registar lobista, nakon godinu dana primene Zakona o lobiranju, upisano je 19 lobista, kao i jedno pravno lice koje se bavi lobiranjem. Među upisaniom lobistima najviše je advokata i privrednika. Za sada u registru, koji vodi Agencija za sprečavanje korupcije, nema upisanih stranih lica, koja se bave ovim poslom...

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: N1

Rubrika: Novi dan,N1

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)Nenadićza borbu protiv korupcije

Naslov: Usvajanje izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o Telekomu

Iako je prošle nedelje televiziji N1 u Savetu za borbu protiv korupcije rečeno da će njegovi članovi za sedam dana doneti odluku da li je ugovor između Vajrles medije Igora Žeželja i državnog Telekoma - koruptivan ili ne, to se nije dogodilo. U tom telu kažu - dat je okviran rok. Savet takođe još uvek nije usvojio niti odbacio izveštaj njegove članice Jelisavete Vasilić o poslovanju Telekoma, pa se postavlja pitanje - da li je reč o opravdanom odlaganju ili namernom odugovlačenju? Iz Saveta stiže odgovor - o svemu ćemo se sigurno izjasniti.Savetu za borbu protiv korupcije prošlog utorka stigla je pošiljka - ugovor sklopljen između Telekoma i Igora Žeželja "težak" 38 miliona evra. Prema napomeni pošiljaoca, Stranke slobode i pravde, to je dokaz o korupciji.Ugovor, međutim, nije razmatran, jer ga je Savet dobio neposredno pred sastanak, pa je dat rok od nedelju dana da se članovi izjasne da li je koruptivan. Ali, za sad ipak ništa od toga."Savet će obaviti sve što je najavio. Savet radi na analizi Ugovora između gospodina Žeželja i Telekoma i o mišljenu Saveta će mediji biti blagovremeno obavešteni", izjavio je Miroslav Milićević, predsednik Saveta za borbu protiv korupcije.Član Saveta Dušan Slijepćević kaže - za dobru analizu ugovora treba nam više vremena, bar od sedam do deset dana.N1: To je bio samo okviran rok, ukoliko Vas dobro razumem?"Jeste, apsolutno, samo okviran rok, nije ništa precizirano, nije precizirano, biće sastanak 5. ili 3. septembra, ne. Jedina stvar koja nas je zakočila u tom momentu je bio upravo taj ugovor koji nam je dostavljen, a koji ima pitajte Boga koliko strana i on mora ozbiljno da se prouči, znate. To nije tako lako dati neko mišljenje pravno o stvarima na brzinu. Taj ugovor ima negde oko 20-ak strana, znate", navodi Slijepčević.A još duže, tačnije od početka juna, čekaju se članovi Saveta da se izjasne o izveštaju njihove koleginice Jelisavete Vasilić, u kom konstatuje da Telekom posluje netransparentno i da je na putu ka predstečajnim postupkom.Član odbora za ekonomiju Pokreta slobodnih građana Miroslav Šarčanski je stava da odluke o izveštaju još nema jer su članovi saveta "između dve vatre"."Savet za borbu protiv korupcije namerno odugovlači sa usvajanjem ili odbacivanjem izveštaja, kako se usvajanjem ne bi zamerio ljudima iz vladajuće stranke, koji formalno i neformalno upravljaju 'Telekomom', a u slučaju odbacivanja bi se zamerio javnosti. Verovatno procenjuju da će vremenom pritisak i interesovanje javnosti oslabiti, pa će ih manje podsećati na ovaj predmet", kaže Šarčanski.Podsetimo, prema saznanjima N1, za usvajanje izveštaja pored Vasilićke su još dva člana Saveta, dva člana koje je postavila Vlada izričito su protiv, dok se na ocenu dvojice još uvek čeka.Pored Saveta postoje i drugi organi koji su pozvani da obezbede ostvarivanje javnog interesa u preduzećima koja su u vlasništvu države, objašnjava Nemanja Nenadić iz organizacije "Transparentnost Srbija"."Pitanje poslovanja Telekoma jeste nešto što treba da bude predmet razmatranja pre svega same Vlade koja nominuje predstavnike države u tom preduzeću, Državne revizorske institucije i drugih organa", kaže Nenadić.Kada je reč o izveštaju, potpredsednik Saveta Miroslav Milićević objašnjava - on je lični stav Vasilić, a Savet ne glasa i ne utiče na lične stavove.Dodaje, niko u Savetu ne opstruira rad na Izveštaju, na kom se još uvek radi i očekuje da će biti završen u najkraćem mogućem roku. Inače, prvu verziju Vasilić je dostavila još u februaru.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: N1

Rubrika: Dnevnik/N1

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Bez kriterijuma za istragu

Ni mesec dana nakon što je Uprava za sprečavanje pranja novca pokrenula istragu o 37 nevladinih organizacija i medija, i 20 pojedinaca, nije poznato na osnovu čega je zatražena provera njihovih bankovnih računa, pa samim tim ni da li je istraga otvorena u skladu sa zakonom. Nije poznato ni da li je u njihovim transakcijama pronađeno nešto što ukazuje na finansiranje terorizma. Iz kancelarije ombudsmana, za N1 kažu da je spisak onih koji su predmet istrage mnogo duži.Od svih građana u Srbiji i među 35.000 registrovaniih organizacija, predmet istrage Uprave za sprečavanje novca postali su isključivo oni koji ukazuju na korupciju, afere i zloupotrebe vlasti. Zašto su vlasti sumnjivi baš njihovi bankovni računi, već mesec dana pokušavaju da saznaju svi sa ovog spiska. Svi su Upravi uputili isto pitanje."Pitanje je bilo koji je osnov umnje, da li uopšte postoji osnov sumnje, jer su oni u nekoliko navrata posle objavljivanja tog spiska rekli da je upitanju redovna provera, što nije u skladu sa zakonom", kaže Maja Stojanović, iz Građanskih inicijativa.Iz Uprave je stigao odgovor - da odgovor ne mogu da im daju."Oni se pozivaju na procese koji su u skladu sa međunarodnim standardima, što je ja bih rekla prazna priča i na kraju nam kažu da jednostavno ne mogu da nam daju te informacije jer po Zakonu te istrage nisu javne nego su tajne i da ne mogu da pruže ni jednu informaciju vezano za to", dodaje Stojanović.U generičkom odgovoru poslatom svima koji su pod istragom, na više mesta se ističe da se propisi na koje se pozivaju odnose na neprofitne organizacije. Ipak isti papir stigao je i na adresu onih koji ostvaruju profit."Direktor uprave za sprečavanje novca Željko Radovanović nije se čak potrudio ni da sazna ko mu je na spisku pa da vidi da medijska kuća koju ja vodim Biznisinfo group, uopšte nije neprofitna organizacija nego je klasično DOO. Tako da ja shvatam da je on ovim dopisom meni napismeno dao da ovo postupanje prema meni lično i medijskoj kući koju vodim nisu zakoniti", kaže Biljana Stepanović.Postupak za proveru zakonitosti, početkom avgusta pokrenuo je i Zaštitnik građana. On za N1 kaže da im je iz Uprave rečeno da spisak onih pod istragom mnogo duži od onog koji je isplivao u javnosti. Tek kada utvrde ko je sve na spisku, kaže Pašallić, baviće se i pitanjem "osnova sumnje"."Ne mora da se desi da su oni protiv kojih će se izvršiti imali zaista neke osnove koji bi se odnosili na sam postupak pranja novca ili finansiranja terorizma", navodi Pašalić.N1: Zakon kao takav predviđa da bi se istraga uopšte otvorila da mora da postoji neki osnov sumnje.Pašalić: "Tako je, osnov sumnje je uslov da bi se istraga mogla otvoriliti, ali gradiranja osnova sumnje može da bude predmet zaista različitih obaveštenja i različitih informacija."Osumnjičeni za finansiranje terorizma pak tvrde da je jedini osnov za pokretanje istrage - političke prirode."Ja ovaj postupak smatram političkim procesom. Srećni smo što smo uopšte i uspeli da preživimo i završimo svaku godinu, a ne još da finansiramo terorizam, i to međunarodni, pošto pretpostavljam da domaćeg terorizma nema", dodaje Stepanović.Zabrinutost je izrazilo i više stranih ambasada, organizacija i Evropska komisija. U odgovoru na pitanje N1, Komisija piše da je od srpskih vlasti dobila garancije da će javnost uskoro biti obaveštena o ishodu istrage. I iz Uprave za sprečavanje pranja novca za N1 tvrde da će rezultate obelodaniti po završetku procesa. Kada - nije poznato.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.09.2020

Medij: N1

Rubrika: Info 22/N1

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Milićević: Neće biti odugovlačenja, Savet će dati mišljenje o ugovoru Telekoma

Savet radi na izveštajima o poslovanju Telekoma I ugovoru koji je sklopio sa Vajrles medijom Igora Žeželja i potrebno je strpljenje, jer kada se rade tako složeni izveštaji onda za to treba vremena, rekao je u Crvenoj liniji potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević.On je napomenuo da je netačno da iko u Savetu opstruira pravljenje tih izveštaja i dodao da nema pritisaka sa strane.Na pitanje zašto je u Savetu rečeno da će se to telo izjasniti o ugovoru Telekoma i Žeželja za sedam dana, od momenta kada ga je Stranka slobode i pravde dostavila, Milićević je rekao da niko nije precizirao rok."Ugovor je uručen Savetu neposredno pred sastanak koji je držao i rečeno je da će se Savet vrlo brzo sastati. Kada će to biti, ja to ne mogu da kažem, biće skoro - to mogu da kažem... Kad se završi ispitivanje svega onog što je nama bitno... Verujte mi, Savet ne radi po medijskim izveštaja, Savet radi analizom dokumenta, analizom pravnih akata, analizom zakona, u Savetu ima mnogo pravnika... I da bi se jadan takav izveštaj doneo, ipak treba vremena. Ja molim javnost da bude strpljiva, ja vam garantujem da će taj izveštaj, zapravo mišljenje o tom ugovoru biti prezentovano javnosti... Neće biti nepotrebnog odugovlačenja, kako je rečeno u jednoj emisiji - time se ništa ne postiže", naveo je Milićević.

----------------------------------------------------------