Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji


Datum : 29.6.2010
Novina : Danas
Strana : 11
Autor : PRENETO
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

SAVET ZAHTEVA HITNU ISTRAGU O IKL
Beograd - Savet za borbu protiv korupcije zahteva u jučerašnjem pismenom obraćanju premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću da nadležne institucije hitno ispitaju krivičnu prijavu koju su mali akcionari IKL- a podneli protiv bivšeg rukovodstva zbog nezakonitog poslovanja, čime su doveli u pitanje opstanak tog preduzeća. Tanjug
Antrfile :
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Danas
Strana : 1
Autor : LIDIJA VALTNER
Tema : Nemanja Nenadić, Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije, Sukob javnog i privatnog interesa, Transparentnost Srbija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

VLADA POKUŠALA DA UDARI NA AGENCIJU
Vlada Srbije održala juče hitnu telefonsku sednicu i odustala od Predloga izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
Odluka o povlačenju akta iz skupštinske procedure doneta odmah nakon sastanka čelnih ljudi Ministarstva pravde i Agencije, na kojem su Čedomir Čupić i Zorana Marković izrazili veliko nezadovoljstvo ponašanjem izvršne vlasti
danas saznaje
Beograd - Vlada Srbije povukla je juče Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je u proceduru Skupštine Srbije uputila u petak, 25. juna, saznaje Danas. Ova odluka je doneta u popodnevnim satima, na telefonskoj sednici Vlade, a prethodio joj je sastanak čelnih ljudi Ministarstva pravde i Agencije za borbu protiv korupcije, na kojem je dogovoreno da se Predlog zakona povuče iz skupštinske procedure. Usvajanju izmena tog zakona pristupiće se u julu, do kada će Agencija i Ministarstvo obaviti dodatne konsultacije. Prema saznanjima našeg lista, Ministarstvo pravde odustalo je od izmena Zakona nakon što je juče pre podne u prostorijama tog ministarstva održan sastanak na zahtev Zorane Marković i Čedomira Čupića, direktorke i predsednika Agencije za borbu protiv korupcije.
Nastavak sa 1. strane Na sastanku s čelnim ljudima Ministarstva, Čupić i Markovićeva izrazili su veliko nezadovoljstvo namerom Vlade da se Predlog zakona uputi parlamentu po hitnoj proceduri, bez ikakvih konsultacija sa Agencijom, kao i samim sadržajem tog akta, kojim bi se omogućilo produženje roka do kojeg će političari imati pravo na obavljanje više javnih funkcija. Izmenama Zakona bilo je, između ostalog, predviđeno brisanje „kontroverznog“ člana 82. koji se odnosio na obavezu funkcionera, koji su na dan početka primene Zakona, 1. januara ove godine, zatečeni na više funkcija, da se do 1. aprila izjasne koju će javnu funkciju obavljati. U Predlogu izmena tim funkcionerima je omogućeno da izjašnjenje ili zahtev za obavljanje više funkcija podnesu do 1. septembra 2010. Funkcioneri koji sede u više fotelja, najviše njih iz vojvođanskog parlamenta, izbegavali su da poštuju ovaj član zakona, a Ustavni sud je 20. maja obustavio njegovu primenu. Na redovnoj sednici Ustavnog suda, tada je odlučeno da se od Skupštine Srbije zatraži mišljenje o predlogu za ocenu ustavnosti te prelazne odredbe Zakona. Zakonodavni odbor je, pre svog mišljenja, prema proceduri, morao da o tome traži mišljenje Vlade. Slobodan Beljanski, član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, potvrdio je za Danas da je Predlog izmena i dopuna Zakona sačinjen bez saradnje sa Agencijom. - Što se suštinskih izmena Zakona tiče, očigledno je odstupanje od dosadašnje koncepcije i širenje mogućnosti za kumulaciju javnih funkcija. Imajući u vidu i jedno ranije mišljenje koje je „najavilo“ ovakav zaokret, a poteklo je iz Ministarstva pravde, može se pretpostaviti da se radilo o popuštanju pred političkim pritiscima i činjenju ustupaka onima koji trguju svojom političkom pozicijom i podrškom. Ovakav postupak otkrio bi svu ranjivost borbe protiv potencijalnih izvora korupcije i bio znak lutanja, neodlučnosti i spremnosti na improvizacije - upozorava Beljanski. Osim brisanja člana 82, Predlogom izmena Zakona o Agenciji bilo je predviđeno i proširivanje kruga funkcionera na koje se Zakon odnosi i na članove organa privrednog društva čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Dalje, bilo je planirano da odlučivanje o plati direktora bude u nadležnosti Odbora Agencije; u nadležnost direktora preneto je odlučivanje o izboru i razrešenju zamenika direktora i davanje mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona; prenos upravljačkih prava omogućen je i na lice koje je osnivač - član ili direktor društva u kome funkcioner ima upravljačka prava; predviđala se i zaštita lica koja podnose prijavu. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, za Danas kaže da mu se čini da je glavni motiv za predlaganje izmena Zakona o Agenciji po hitnoj proceduri bio da se ukine član 82. i zameni pravilima u pogledu istovremenog obavljanja više funkcija. - Međutim, u Predlogu zakona ima i korisnih novina kao što su proširenje kruga funkcionera na one koji rukovode privrednim društvima u vlasništvu države, kao i u preciziranju pojedinih nedovoljno jasnih odredbi. Posebnu pažnju zaslužuje pitanje zaštite službenika koji sarađuju s Agencijom u procesu utvrđivanja odgovornosti funkcionera za kršenje ovog zakona. Međutim, te odredbe bi trebalo da budu precizirane i ni u kom slučaju ne bi takvom zaštitom trebalo da budu obuhvaćeni samo državni službenici koji sarađuju sa Agencijom, već i sva druga lica - navodi Nenadić. Vlada Srbije je, u tekstu Predloga izmena Zakona o Agenciji, kao razloge za usvajanje izmena navela da se u prvim mesecima primene Zakona ukazala potreba da se pojedine odredbe preciziraju u cilju njegove pravilnije primene, a što se posebno odnosi na propisivanje postupka za prestanak funkcije u slučaju kada funkcioner obavlja dve javne funkcije, suprotno odredbama Zakona. Navedeno je i da je neophodno dopuniti pojedine odredbe koje se odnose na obavljanje drugog posla ili delatnosti za vreme obavljanja javne funkcije, zabranu osnivanja privrednog društva ili javne službe za vreme obavljanja javne funkcije, prenos upravljačkih prava za vreme obavljanja javne funkcije i zabranu zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje po prestanku javne funkcije. Kao razlog za hitno usvajanje izmena Zakona navodi se da bi njegovo nedonošenje moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih i drugih organa i organizacija.
Antrfile : Šta je htela izvršna vlast
Predlogom izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije bio je, između ostalog, proširen izuzetak od pravila da se može obavljati samo jedna javna funkcija, tako što je: a) u upućujućoj normi („ako je zakonom ili drugim propisom“) izraz „obavezan“ zamenjen izrazom „određeno da“ obavlja više javnih funkcija; b) uz saglasnost Agencije moguće obavljati ne samo još jednu javnu funkciju, nego više javnih funkcija; c) propisana mogućnost da se može obavljati više javnih funkcija na koje je neko izabran neposredno od strane građana, osim kada je to nespojivo po Ustavu; d) prestanak druge funkcije po sili zakona ograničen je na one koji su tu funkciju stekli nasuprot odredbama zakona posle 1. januara 2010; e) dato pravo direktoru Agencije da opštim aktom utvrdi druge javne funkcije koje se mogu obavljati i bez saglasnosti Agencije.
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Pregled
Strana : 2
Autor : NN
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

DANAS GLASANJE I NOVA SEDNICA
Skupština Srbije glasaće danas o sedam tačaka dnevnog reda među kojima su i izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbije, a zatim početi novu sednicu. Poslanici će glasati o Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama, o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, o Predlogu zakona o sudskim veštacima i o dva vojna sporazuma. Posle glasanja trebalo bi da počne nova sednica na čijem je dnevnom redu Predlog zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize i izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Na dnevnom redu je i Predlog kandidata za izbor sudije Ustavnog suda, koji je podneo predsednik Srbije Boris Tadić.
Antrfile :
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Pregled
Strana : 3
Autor : PRENETO
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Agencija : TANJUG
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

PRETI IM STEČAJ ZBOG MAFIJE
Savet za borbu protiv korupcije zahteva od premijera istragu o poslovanju IKL-a
Savet pita kako je moguće da u okviru finansijske istrage protiv Darka Šarića, u koju su, između ostalih, uključena preduzeća Antona Stanaja i Zorana Ćopića (a čija su imena vezana za IKL), nije obavljena i kontrola poslovanja Industrije kotrljajućih ležajeva, čime bi bila sprečena mogućnost daljeg upropašćavanja imovine te firme
Beograd Savet za borbu protiv korupcije zahteva u jučerašnjem pismenom obraćanju premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću da nadležne institucije hitno ispitaju krivičnu prijavu koju su mali akcionari IKL-a podneli protiv bivšeg rukovodstva zbog nezakonitog poslovanja, čime su doveli u pitanje opstanak tog preduzeća. Savet očekuje da nadležne institucije hitno reaguju, ispitaju sve navode iz krivične prijave protiv bivšeg direktora Đoke Vergaša, predsednika Upravnog odbora Zorana Ćopića i predsednika Nadzornog odbora Miodraga Skulića. Obimna dokumentacija koju je prikupio i analizirao Savet, ukazuje da je blokada računa IKL-a izazvana prebacivanjem sredstava te fabrike, na račune povezanih preduzeća većinskih vlasnika IKL-a. Indikativno je da su ta sredstva, kroz model davanja kratkoročnih pozajmica, prebacivana „Agrokopu“, „Hemovetu“ i „Agrovojvodini“, čije se vlasništvo, baš kao i u IKL-u, vezuje za ime Antona Stanaja, uhapšenog u septembru 2007. zbog šverca cigareta. Savet ukazuje da se u pomenutim preduzećima pominje i ime Zorana Ćopića, koji je svojevremeno privođen zbog sumnji u umešanost u nedozvoljenu trgovinu cigaretama. On se i u IKL-u, i u gotovo svim drugim pomenutim preduzećima, nalazi na čelu njihovih upravnih odbora. Imena Stanaja i Ćopića često su pominjana i poslednjih meseci u vezi sa finansijskom istragom protiv Darka Šarića, osumnjičenog za šverc kokaina. Savet postavlja i pitanje - kako je moguće da u okviru finansijske istrage protiv Darka Šarića, u koju su, između ostalih, uključena preduzeća Stanaja i Ćopića, nije obavljena i kontrola poslovanja Industrije kotrljajućih ležajeva, čime bi bila sprečena mogućnost daljeg upropašćavanja imovine i dokumentacije preduzeća. Savet konstatuje da je nedopustivo izostajanje bilo kakvih reakcija nadležnih institucija u situacijama, kada se krše prava manjinskih akcionara, kao što je to slučaj sa akcionarima IKL-a. „Dok Vlada ističe da je njeno osnovno opredeljenje smanjenje stope nezaposlenosti, nekoliko stotina radnika IKL-a ostaće bez posla, jer fabrici preti stečaj zbog blokade računa za koju postoji sumnja da je namerno izazvana“, navodi se u pismu, koje je potpisala predsednica Saveta Verica Barać. Istovremeno, primećuje ona, te institucije vrlo brzo reaguju kada pojedinci, koji uživaju podršku vlasti, smatraju da su njihova prava povređena. Tanjug
Antrfile :
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Večernje Novosti
Strana : 3
Autor : D. M.
Tema : Transparentnost Srbija, Vladimir Goati
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

NEĆE LAKO DATI UZDE
U VRHU VLASTI NEMOGUĆE POSTIĆI DOGOVOR OKO OGRANIČAVANjA MOĆI POLITIČKIH PARTIJA I DONOŠENjA ZA TO odluČujuĆih ZAKONA
Blanko ostavke i mandati prema izbornim listama ključni
MOĆ stranaka u Srbiji ostaće netaknuta, jer u vrhu vlasti ne postoji konsenzus oko uspostavljanja novih pravila igre u političkom sistemu. Paket zakona koje je predložio ministar državne uprave Milan Marković, a iza kojeg, kako tvrdi, stoji ceo DS, i koji bi trebalo da sprovedu temeljnu političku reformu, do daljeg ostaju u fioci. Među partnerima u vlasti ne postoji čak ni jedinstven stav oko ukidanja blanko ostavki i rasporeda svih osvojenih mandata nakon izbora prema listama, a ne ”ćefu” stranačkih vrhuški. A to su, tvrde stručnjaci, ključne tačke za ograničavanje moći partija. Čak ako bi partije i ”digle ruku” da im se novim propisima (od onih o biračkom spisku i izbornoj komisiji, do finansiranja) radikalno smanji uticaj, teško bi se ”iskorenila” praksa postavljanja kadrova po stranačkom ključu. Tako je u kabinetu premijera Mirka Cvetkovića samo 20 odsto profesionalaca, odnosno tek svaki peti državni sekretar i pomoćnik ministra nema partijsku knjižicu. - Tamo gde su slabe institucije, imate jake stranke. Ukidanje blanko ostavki je idealan cilj, ali mi za to nismo spremni, jer bi to u ovom trenutku samo otvorilo sezonu lova na poslanike i destabilizovalo ceo sistem - kaže nam ministar rada Rasim Ljajić. I socijalisti ne kriju ”gard” prema ukidanju blanko ostavki. Branko Ružić, šef poslaničke grupe SPS, smatra da stranke ne crpe moć iz činjenice da raspolažu mandatima, već iz broja glasova koje im građani poklone na izborima. - Mislim da naše stranke nemaju neprimereno veliku moć. Takođe, zašto bi neko ko je dobar stručnjak, a SPS samo takve bira, bio diskvalifikovan zbog toga što ima partijsku knjižicu - poručuje Ružić. S druge strane, Suzana Grubješić, potpredsednik G17, kaže da je Srbija ”klasična partijska država, u kojoj stranke praktično imaju svu vlast”: - To se može promeniti samo izmenama izbornog sistema, tako što bi se veća moć dala pojedincima. Ali, to je u postojećoj podeli političkih karata u Vladi gotovo nemoguće. Profesor ustavnog prava Ratko Marković kaže nam da je praktično nemoguće pristupiti ozbiljnijoj reformi političkog sistema dok se ne ”izbriše” anahroni i nedemokratski član 102 Ustava, koji predviđa da poslanik svoj mandat može da stavi na raspolaganje stranci.
Antrfile : POSLANICI PUKI ”POŠTARI”
U Srbiji vlada partitodespotija, imamo višepartijski delegatski sistem, a poslanici su pretvoreni u puke ”poštare” volje stranačkog rukovodstva. Zato i ne treba da čude situacije u kojima se šef jedne partije i po dve godine ne sretne sa svojim poslaničkim klubom u Skupštini. To je velika opasnost za demokratiju i zato su hitno potrebne promene političkog sistema - upozorava za naš list Vladimir Goati, predsednik ”Transparentnosti Srbija”.
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Blic
Strana : 4
Autor : M. MALEŠ
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

VLADAJUĆA VEĆINA KRŠI USTAV GLASAJUĆI ZA ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
U Skupštini Srbije poslanici će danas glasati o zakonu o elektronskim komunikacijama koji će, ukoliko bude usvojen, zaštitnik građana Saša Janković proslediti Ustavnom sudu Srbije na procenu ustavnosti jer narušava pravo na privatnost građana u komunikacijama telefonom i internetom.
Uprkos tome, veći deo poslanika vladajuće koalicije pokazao je spremnost da usvoji ovaj, po mnogo čemu, problematičan zakon. Zaštitnik građana, poverenik za informacija od javnog značaja i novinarska udruženja upozorili su Skupštinu da je zakon protivustavan jer krši pravo građana na privatnost time što bezbednosnim službama omogućava da bez odobrenja suda prate ko sa kim, koliko i kada komunicira telefonom i internetom. Advokatska komora Srbije tražila je od Vlade da zakon povuče iz skupštinske procedure. Zaštitnik građana predložio je amandmanske izmene zakona kojima bi policija i bezbednosne službe za praćenje građana prethodno morale da pribave odobrenje suda. Međutim, poslanici vladajuće koalicije u skupštinskom odboru za saobraćaj i veze odbili su ombudsmanov predlog, te se poslanici danas o njemu neće izjašnjavati, iako je i jedan deo vladajuće koalicije, poput poslanika SDP, SPO i SVM, tražio da ombudsmanov predlog bude usvojen. Šefica poslaničke grupe ZES Nada Kolundžija tvrdila je da jedan od razloga zbog čega je ovaj predlog neprihvatljiv taj što amandman nije predat u skladu sa skupštinskom procedurom. To, ipak, nije sprečilo vladajuću većinu da stane iza drugog amandmana Saše Jankovića, koji predviđa kontrolnu funkciju poverenika za informacije.
Antrfile : Šta dobijaju tajne službe i koja prava se krše
mogućnost da znaju ko sa kim, kada i koliko komunicira (pravo na privatnost) kakve internet sajtove posećuje (nepovredivost pisama) komunikacija sa lekarima (pravo na privatnost) s kim komuniciraju novinari, ko su im izvori (pravo na slobodu medija) *sve bez odluke suda
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Blic
Strana : 14
Autor : LJUBICA PETROVIĆ
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

DOKTORKU SUMNJIČE DA JE UZIMALA MITO OD REGRUTA
Privedena lekarka bolnice u Petrovaradinu
Branku R. D. je privdena zbog sumnje da je od dvojice regruta u nekoliko navrata uzimala novac kako bi ih oslobađala od vojne obaveze
Ljubica Petrović Novi Sad Doktorka Vojne bolnice u Petrovaradinu Branka R. D. (54) privdena je zbog sumnje da je primala mito kako bi regrute oslobodila vojne obaveze. Doktorki, koja je u bolnici radila kao neuropsihijatar, istražni sudija juče je odredio jednomesečni pritvor.
Prema nezvaničnim izvorima, Branku R. D. je u utorak odvela vojna policija, zbog sumnje da je od dvojice regruta u nekoliko navrata uzimala od 100 do 500 evra. - Iako je sve obavijeno velom tajne i o slučaju se ne priča mnogo, čuli smo da su doktorku prijavila dva regruta sa optužbom da im je, obojici, uzela po 500 evra. U utorak je Vojna policija došla u bolnicu, ni sa kim drugim nisu pričali. Otišli su pravo u njenu ordinaciju i odmah je priveli. Od tadaa se nije vraćala na posao – kaže izvor “Blica”. Istražni sudija Tatjana Đurašković potvrdila je juče za „Blic“ da je u četvrtak osaslušala doktorku. - Odredila sam joj pritvor u trajanju do 30 dana, ali ne mogu da kažem da li će toliko i trajati, jer je slučaj predat drugom sudiji – rekla je istražni sudija. Doktorka se tereti i za zloupotrebu službenog položaja i posedovanja eksplozivne materije. Kako „Blic“ saznaje, reč je o nekoliko metaka koji su zaključani u sefu ordinacije u kojoj je radila. - Branka sigurno nije držala neku municiju! Svi znaju da je u toj ordinaciji ranije bio lekar koji je držao municiju i koja je ostala zaključana u sefu kada se on penzionisao. Zna se da je to jedna kutija metaka– kaže kolega osumnjičene doktorke. S obzirom na to da je zaposlena u vojnoj ustanovi, Branka R. D. neće moći da se vrati na posao sve do završetka istrage, a o njenom daljnjem statusu će se odlučivati u zavisnosti od ishoda sudskog postupka. Kolege osumnjičene lekarke ovu vest su primile u neverici. - Doktorka je divna osoba i nije mi jasno šta je moglo da dovede do ovako neprijatne situacije. Ona je neuropsihijatar i njeni nalazi mogu da oslobode od služenja vojske, ali mi ne razumem zbog čega bi neko plaćao da bude oslobođen vojske, kada može i civilno da se služi, a uskoro neće biti ni vojske – kazao je jedan od kolega priveden doktorke. Sve navode optužnice tek treba da se potvrde, ali se među zaposlenima moglo čuti da je i prethodnih godina bilo sumnji na uzimanje mita za oslobađanje od vojske. Sagovornik “Blica” kaže kako se nekada od izdavanja uverenja koja oslobađaju od vojske mogao napraviti „biznis za onoga ko hoće nepošteno da radi.
Antrfile : U bolnici bez komentara
Upravnik Vojno medicinskog centra u Petrovaradinu pukovnik dr Bratoljub Brkljača nije želeo da komentariše privođenje koleginice osumnjičene za uzimanje mita. - Ceo slučaj je još samo sumnja i nema nikakve presude, pa stoga nema šta ni da se komentariše. Ukoliko bude neke presude, onda će moći nešto i da se komentariše – kratko je rekao pukovnik Brkljača.
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Kurir
Strana : 7
Autor : NN
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

ISTRAGA O IKL
BEOGRAD - Savet za borbu protiv korupcije zatražio je od premijera Srbije Mira Cvetkovića da nadležne institucije hitno ispitaju krivičnu prijavu koju su mali akcionari IKL podneli protiv bivšeg rukovodstva zbog nezakonitog poslovanja, čime su doveli u pitanje opstanak tog preduzeća, prenosi Tanjug.
Antrfile :
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Dnevnik
Strana : 12
Autor : J. J.
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

NA POTEZU TUŽILAŠTVO
„DNEVNIK” SAZNAJE ZAVRŠENA DOPUNA ISTRAGE U SLUČAJU „AFERA AERODROM“
Kako „Dnevnik“ saznaje, Viši sud u Beogradu je završio dopunu istrage po predmetu u javnosti poznatom kao “afera aerodrom”, u postupku koji je krajem 2004. godine pokrenut protiv bivše ministarke saobrać aja Marije RašetežVukosavaljević i još deset poslovnih ljudi, koje Tužilaštvo, po dosadašnjim aktima, sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u vezi s rekonstukcijom VIPžsalona i Terminala 2 aerodroma "Beograd" tokom 2003. i 2004. godine. Po pouzdanim informacijama našeg lista, „predmet aerodrom“ je iz istražnog odeljenja Višeg suda prosleđen na odluku Višem tužilaštvu u Beogradu, zajedno s nedavno pristiglim obimnim nalazom o ekonomskofinansijskom veštačenju, koje je obavila Komisija veštaka Gradskog zavoda za veštačenje. Bivše Okružno tužilaštvo u Beogradu je u ovom predmetu podiglo optužnicu 15. marta 2007. godine, a u novembru iste godine je Krivično vanraspravno veće (KVV) tadašnjeg Okružnog suda u Beogradu u fazi sudske kontrole optužnice i razmatranja prigovora na optužnicu, donelo rešenje o dopuni istrage. Naime, veće je ocenilo da je potrebno da se u dopuni istrage obave još neke radnje, kao i ekonomsko-finansijsko veštačenje, koje će obaviti Komisija veštaka finansijske, građevinske i arhitektonske struke, kako je navedeno u rešenju, „radi boljeg razjašnjenja stanja stvari, otklanjanja nedostataka u samom postupku, a da bi se ispitala osnovanost optužnice i zapaženi nedostaci otklonili“. Rešenjem KVV-a je traženo da se veštačenjem utvrdi položaj svakog okrivljenog u njegovoj firmi i ovlašćenja koja je mogao preduzeti u vezi s radnjama izvršenja koje je navodila optužba. Takođe, da se utvrde eventualne razlike između nabavne i stvarne cene usluga i robe koje se odnose na opremanje VIP-salona i rekonstukciju Terminala 2, u odnosu na firme označene u optužnici preko kojih su vršene usluge i nabavljana roba, kao i da se opredeli eventualno pribavljena korist za te firme i šteta za Aerodrom. Istraga u ovom predmetu je pokrenuta 24. novembra 2004. godine protiv bivše ministarke saobraćaja i telekomunikacija Marije Rašete-Vukosavljević, bivših rukovodilaca na Aerodromu "Beograd" Branislava Vitasovića, Duška Grilihesa, Slađana Ikovića i Aleksandra Đorđevića, te direktora firmi "Eurosalon" Branislava Stojakovića, "Termoenergo inženjering" Jovana Đenadića, "Kolubara investgradnja" Dejana Mišovića, njegovog kolege Lazara Bunčića, "Abies sistem" Predraga Vuković a i tadašnjeg direktora Građevinske direkcije Srbije Zorana Popovića. Svi okrivljeni su tokom istraž nog postupka odbacili sve optužbe. U vezi s rekonstrukcijom VIP-salona i projektovanjem Terminala 2 Aerodroma "Beograd" od marta 2003. do aprila 2004. godine, ranijim aktima koje su podizali istražni organi i Tužilaštvo, okrivljeni u ovom predmetu su sumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja, te da je “naduvavanjem faktura” naneta značajna finansijska šteta JP "Aerodrom Beograd", sada “Nikola Tesla“.
Antrfile :
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Kurir
Strana : 3
Autor : R. K.
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Demanti
Ocena : Neutralna

MOJA BIOGRAFIJA JE ČISTA
Jasno je da nisam od onih koji su naučili preko noći, stekli preko noći i „zaradili“ svoj status preko noći, poručuje Radmila Hrustanović
BEOGRAD - Povodom teksta „Široko“, objavljenog u jučerašnjem Kuriru, reagovala je Radmila Hrustanović: Prva rečenica teksta, „dva stana, tri lokala, splav i sve to od plate gradskog funkcionera“, apsolutno je netačna. Moja imovina do 2000. godine nije bila samo „‘ševrolet’ od 2.000 kubika“, kako maliciozno i netačno iznosite u tekstu, već jedan stan, tri lokala i „ševrolet“ od 2.600 kubika. Napominjem da sam do 5. oktobra 2000. godine radila kao advokat i imala 23 godine radnog staža, a moj suprug preko 25 godina. Drugi stan kupila sam na kredit uz hipoteku, koji ću otplaćivati do 2023. godine, i to sa „šalterskom“, a ne privilegovanom kamatom. Sva moja nepokretna imovina iznosi 206 metara kvadratnih, a ne impresivna 324 kvadrata, kako navodi Kurir. I jedan i drugi stan, kao i lokale, prijavljujem nadležnim organima, kao i vreme njihove kupovine. Splav na Adi Ciganliji, prijavljen je Agenciji za borbu protiv korupcije, o čemu posedujem dokaz. Takođe je netačno da moj suprug i brat „brinu“ o lokalima. Oni su tamo zaposleni, rade već skoro 20 godina. S tim u vezi, stavljati me u kontekst kontroverznih biznismena je besmisleno, opasno, zlonamerno. Moja biografija i moj rad su čisti. Jasno je da nisam od onih koji su naučili preko noći, stekli preko noći i „zaradili“ svoj status preko noći.
Antrfile : I Đilas reagovao
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas oglasio se povodom tvrdnje u vezi sa smenom Hrustanovićeve: - Apsolutno je netačno da je jedan od mogućih razloga za razrešenje Radmile Hrustanović to što poseduje lokale, koje izdaje, posebno ne ljudima sa kontroverznim biografijama. O poverenju koje imam u Radmilu Hrustanović najbolje govori to što, iako više ne obavlja funkciju pomoćnika gradonačelnika, ona i dalje radi u Skupštini grada, na projektima koje je godinama unazad uspešno realizovala.
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Danas
Strana : 4
Autor : NN
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

VAC ODBACUJE OPTUŽBE ZA KORUPCIJU
Esen - Peter Lange, predstavnik VAC-a u Srbiji i član uprave Medijske grupacije VAC, saopštio je da su optužbe u članku „Prevareni partner u političkom braku“, autorke Ljiljane Smajlović u nedeljniku Vreme, da je VAC pokušao da u toku svog angažmana u Srbiji profitira tako što je koristio korupciju u potpunosti neosnovane. „Medijska grupacija VAC se uvek u potpunosti ponašala u skladu sa zakonima Srbije, pri čemu su je sve vreme savetovale i zastupale međunarodno priznate i iskusne advokatske kancelarije“, izjavio je Lange.
Antrfile :
============================


Datum : 29.6.2010
Novina : Dnevnik
Strana : 2
Autor : S. STANKOVIĆ
Tema : Sukob javnog i privatnog interesa
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

DUPLE FUNKCIJE NA NOVOJ RASPRAVI
VLADA POSLALA, PA SE PREDOMISLILA
Odbornici i gradonačelnici moći će da sede uporedo i u poslaničkim klupama. Postupak pred USS-om, po svemu sudeći, biće razrešen pre odluke te sudske instance, pošto je Vlada Srbije predložila takve izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pa će svi pokrajinski poslanici – predsednici opština, zadržati obe fotelje, a to će važiti i za gradonačenike Jagodine i Kragujevca Dragana Markovića Palmu i Veroljuba Stevanovića u srpskom parlamentu. Ove zakonske izmene trebalo je da budu razmatrane na današnjoj sednici Skupštine, ali Vlada Srbije, koja je predlagač i zasedanja i propisa, povukla ga je iz procedure. Tekst koji je stigao u Skupštinu u petak uveče tako će biti vraćen u Nemanjinu 11 pre nego što su parlamentarci stigli i da ga prouče. Dobro obavešteni izvori su nam rekli da se vlast na taj potez odluč ila nakon oštrog upozorenja Agencije za borbu protiv korupcije, koja je zahtevala da propis ne bude usvojen dok ga i oni detaljno ne prouče. Izvor “Dnevnika” objašnjava da će biti biti sprovedena “mala javna rasrpava” i da bi zakon mogao ponovo doći na dnevni red tokom dve planirane julske vanredne sesije. Ukoliko to ne bude dovoljno za saglasnost s Agencijom, zakon bi sačekao septembar. I u ovom predlogu stoji da funkcioner može obavljati samo jednu javnu funkciju, osim ako je zakonom i drugim propisom određeno da može obavljati više, a izuzetno na osnovu saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije. Vlada predlaže da funkcioner koji je izabran na javnu funkciju neposredno, glasovima građana, može vršiti više javnih funkcija na koje se bira neposredno, osim ako je nespojivost “zacratana” Ustavom Srbije. Pre prihvatanja druge javne funkcije, ili kandidovanja za nju, funkcioner je je dužan da zatraži mišljenje od Agencije i da priloži pozitivno mišljenje organa koji ga je postavio na tu funkciju, ili, kada je reč o skupštinama, nadležnog radnog tela. Agencija je dužna da o zahtevu odluči u roku od 15 dana od dana prijema, a neće dati saglasnost ukoliko utvrdi postojanje sukoba interesa. Ako ne odluč i u tom roku, smatra se da je dala odobrenje funkcioneru za obavljanje druge javne funkcije, osim ako je funkcioneru drugim propisom zabranjeno istovremeno obavljanje dve javne funkcije. Direktoru Agencije je data mogućnost da za pojedine kategorije funkcionera opštim aktom utvrdi druge javne funkcije koje mogu obavljati bez saglasnosti Agencije. No, kako stvari sada stoje, i drugi funkcioneri koji sede u još nekoj fotelji moći će da je zadrže do kraja mandata, ako su imenovani do početka ove godine. Naime, zakonom je predloženo da funkcioneru koji je izabran, postavljen ili imenovan na drugu javnu funkciju posle 1. januara 2010. godine, suprotno odredbama ovog zakona, kasnija funkcija prestaje po sili zakona. Predloženo je i da funkcioner ne može obavljati drugi posao ili delatnost za vreme obavljanja funkcije koja zahteva zasnivanje radnog odnosa, odnosno podrazumeva rad s punim radnim vremenom ili stalni rad. Ubuduće, funkcioner će u trenutku stupanja na javnu funkciju biti dužan da prijavi posao, odnosno delatnost koju obavlja, i da dobije saglasnost za njeno dalje obavljanje. Predloženim aktom se precizira i zabrana osnivanja privrednog društva ili druge javne službe za vreme vršenja javne funkcije, a novina je što funkcioner izuzetno može svoja upravljačka prava preneti na drugo fizičko ili pravno lice koje je osnivač – član ili direktor privrednog društva, u kojima funkcioner ima upravljačka prava. Pojmovi „funkcioner“ i „javna funkcija“ su dopunjeni tako da se odnose i na lica i javne funkcije u organima privrednih društava čiji je osnivač ili član Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, čime se proširuje krug funkcionera na koje se Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije odnosi. Vlada Srbije, pre nego što je povukla predloženi propis, predložila je njegovo donošenje po hitnom postuku jer bi, kako je rečeno, u suprotnom, bilo štetnih posledica po rad državnih i drugih organa i organizacija.
Antrfile : Tri dana za odluku
Predloženo je i da je organ koji je funkcionera izabrao, imenovao ili postavio na kasniju funkciju dužan da donese odluku o prestanku te funkcije u roku od tri dana od dana prijema odluke Agencije kojom je utvrđeno da je izbor, imenovanje ili postavljenje funkcionera izvršeno suprotno odredbama zakona.
============================