Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji


Datum : 30.6.2010
Novina : Građanski list
Strana : 2
Autor : N. T.
Tema : Sukob javnog i privatnog interesa
Najava : NE Žanr : Izveštaj

BLOKIRAN RAD NA SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA
BEOGRAD – Predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić ukazao je na to da je Agencija onemogućena da sprovodi zakonske odredbe koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa. Čupić je na konferenciji za novinare rekao kako se nada da će se ta blokada brzo otkloniti usvajenjem izmena Zakona o radu Agencije. Ustavni sud Srbije je krajem maja privremeno obustavio primenu člana 82 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji predviđa da funkcioneri koji su se 1. januara ove godine, kad je počela primena zakona, zatekli na više funkcija u roku od 90 dana odluče koju će od njih nastaviti da obavljaju. Ustavni sud je smatrao da Skupština Srbije treba da se izjasni o spornom članu, pa je Vlada Srbije pripremila predlog izmena Zakona o Agenciji i dostavila ih na usvajanje po hitnom postupku. Taj predlog je povučen iz procedure posle protivljenja predstavnika Agencije zbog toga što nisu bili uključeni u njegovu pripremu. – S ministarkom pravde Snežanom Malović dogovorili smo se da formiramo radnu grupu koja će najkasnije za petnaest dana uraditi nov predlog, uvažavajući dosadašnje iskustvo u primeni Zakona o Agenciji – rekao je Čupić. On je istakao da Agencija uvažava odluku Ustavnog suda, ali neće pristati da se menja zakonska odredba po kojoj se funkcionerima onemogućuje da istovremeno obavljaju više javnih funkcija, to jest otklanja opasnost da budu u sukobu interesa. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković navela je da se odluka Ustavnog suda ne odnosi na postupanje Agencije u primeni zakonskih odredaba o sukobu interesa i zabrani obavljanja više funkcija funkcionerima postavljenim posle 1. januara ove godine.
Antrfile :
============================