Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji


Datum : 6.8.2010
Novina : Danas - Sandžak
Strana : 1
Autor : S. NOVOSEL
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

NA RED DOŠLO PREISPITIVANJE ZAKONITOSTI
Bošnjačko nacionalno veće (BNV) i dalje u pat poziciji
Novi Pazar - Ni skoro posle mesec dana od konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog veća (Nacionalnog saveta Bošnjaka) po okriljem Bošnjačke kulturne zajednice muftije Muamera Zukorlića, pripadnicima ove nacionalne manjine nije jasno da li su dobili svoj novi nacionalni savet ili nisu. Za Bošnjačku kulturnu zajednicu Bošnjačko nacionalno veće (BNV) je konstituisano. Za Ministarstvo za ljudska i manjinska prava priča nije završena i produžen je rok za konstituisanje. Ostale dve liste su i dalje „na čekanju“. Republički zaštitnik građana Saša Janković nedavno je saopštio da će o formalnom pokretanju postupka za utvrđivanje eventualnih propusta u izbornom u postupku konstituisanja BNV odlučiti pošto dobije neophodne informacije od poverenika za zaštitu ravnopravnosti i za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja.
aktuelno Novi Pazar - Ni skoro posle mesec dana od konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog veća (Nacionalnog saveta Bošnjaka) po okriljem Bošnjačke kulturne zajednice muftije Muamera Zukorlića, pripadnicima ove nacionalne manjine nije jasno da li su dobili svoj novi nacionalni savet ili nisu. Za Bošnjačku kulturnu zajednicu Bošnjačko nacionalno veće (BNV) je konstituisano. Za Ministarstvo za ljudska i manjinska prava priča nije završena i produžen je rok za konstituisanje. Ostale dve liste su i dalje „na čekanju“. Republički zaštitnik građana Saša Janković nedavno je saopštio da će o formalnom pokretanju postupka za utvrđivanje eventualnih propusta u izbornom u postupku konstituisanja BNV odlučiti pošto dobije neophodne informacije od poverenika za zaštitu ravnopravnosti i za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja. - Na osnovu tih informacija odlučiću da li ću pokrenuti postupak za utvrđivanje da li je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava načinilo povredu izbornog postupka odnosno da li je bilo preduzeto sve što je potrebno da bi se obezbedila legalnost i legitimnost izbora i konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog saveta, rekao je Janković. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušević prošle sedmice razgovarala je sa predstavnicima sve tri liste i očekuje da se Ministarstvo za ljudska i manjinska prava izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su vezane za izbore nacionalnih saveta, uključujući i Bošnjački nacionalni savet. Prvaci Bošnjačkog nacionalnog veća i Mešihata Islamske zajednice u Srbiji internacionalne kontakte koriste da sagovornicima iznesu ocene o opstrukciji konstituisanja Nacionalnog saveta Bošnjaka i ugrožavanju verskih i nacionalnih prava Bošnjaka. Dr Mevlud Dudić, predsednik BNV, kako je saopšteno u Beogradu je razgovarao sa ambasadorom OEBS u Srbiji Dimitriosom Kipriosom i izneo mu svoje ocene o „pokušajima opstrukcije konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog veća od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i o aktivnostima koje Veće preduzima nakon konstituisanja“. O ovom problemu čulo se na međunarodnoj konferenciji u Meki koju je organizovala Islamska svetska liga - Rabita. Muftija Muamer Zukorlić je u razgovorima sa predstavnicima svetskih islamskih institucija, saopštila je informativna služba Mešihata IZ u Srbiji, govorio o „ugrožavanju verskih i nacionalnih prava muslimana, kršenju izborne volje Bošnjaka na izborima za Nacionalni savet Bošnjaka od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava“. Bošnjačka lista je od Upravnog suda dobila samo negativan odgovor na tužbu za neupisan broj birača. Procenili su se da je iz biračkog spiska izostavljeno između osam i deset hiljada birača. Sud je takvu tužbu odbacio kao neosnovanu. Tužbe koje se odnose na poništavanje izbora u svih šest sandžačkih opština zbog kršenja zakona jer izvodi iz biračkog spiska nisu bili na bosanskom jeziku i latiničnom pismu i premeštanja glasačkih mesta gde birači nikada nisu glasali čekaju sudsku odluku. Esad Džudžević, nosilac Bošnjačke liste i predsednik Izvršnog odbora BNV u bivšem sazivu, od predstavnika nevladinih organizacija Urban-in, Kulturnog centra Damad i Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava zatražio je da u saradnji sa OEBS organizuju javni razgovor sa predstavnicima sve tri liste „da građani čuju ko je krivac zašto se ne konstituiše Bošnjačko nacionalno veće“. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je produžilo rok za konstituisanje BNV, kako bi sve tri liste učestvovale u tom procesu. Prema Poslovniku o konstituisanju nacionalnih saveta, koji je usvojen uoči konstituisanja novog saziva BNV, potrebna je dvotrećinska većina. U ovom slučaju, od 35 potrebno je da konstitutivnoj sednici prisustvuje 23 većnika. Nijedna od tri liste ne može sama da konstituiše BNV, jer Bošnjačka kulturna zajednica ima 17, Bošnjačka lista 13 i 5 većnika ima Bošnjački preporod. Objašnjenja nema do kada traje produženi rok. Po zakonskoj regulativi može da traje 60 dana od dana neuspelog konstituisanja. Kada je u pitanju BNV, rok ističe 7. septembra, jer Ministarstvo za ljudska i manjinska prava osporava konstitutivnu sednicu održanu 7. jula.
Antrfile : Cerić o Sandžaku
O položaju muslimana u Srbiji, posebno u Sandžaku, u Meki je govorio i reis ul ulema BiH Mustafa Cerić, koga za vrhovnog verskog poglavara priznaje i Islamska zajednica u Srbiji. Reis Cerić, koji je stalni član Rabite zatražio je na redovnom godišnjem skupu Svetske islamske lige (Rabite) u Meki, zaštitu i podršku muslimanima Bošnjacima u Sandžaku, zbog, kako tvrdi, kršenja ljudskih i verskih prava. Govoreći na ovom forumu ulema i muslimanskih intelektualaca, Cerić je izrazio zabrinutost zbog odnosa vlasti u Srbiji prema muslimanima Bošnjacima u Srbiji, posebno Sandžaku, prenela je muslimanska verska novinska agencija MINA. „Dužan sam da skrenem pažnju ovom forumu na Sandžak, na to da se Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru sa muftijom Muamerom Zukorlićem na čelu pruži puna podrška u njegovom nastojanju da sačuva nezavisnost, jedinstvo, čast i ugled islama i muslimana u Srbiji“, naveo je Cerić. On je upoznao učesnike foruma sa „neprimerenim omalovažavanjem legitimnih i legalnih predstavnika Islamske zajednice i legalnih i legitimnih predstavnika nacionalnog veća Bošnjaka u Sandžaku“.
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Pregled
Strana : 2
Autor : NN
Tema : Aktivnosti i komentari, Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije, Transparentnost Srbija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

POMAK U BORBI S KORUPCIJOM
Porast broja otkrivenih krivičnih dela popravio utisak o nivou korupcije
Beograd Opšti je utisak da je Srbija po zastupljenosti korupcije u svim sferama društva, od početka godine napravila napredak u dve oblasti - zadržan je trend porasta broja otkrivenih krivičnih dela korupcije i ostvaren je pomak na uspostavljanju institucija i donošenju zakona, izjavio je juče Tanjugu izvršni direktor „Transparetnosti Srbija“ Nemanja Nenadić. On je naglasio da je ovaj trend bio zastupljen i u ranijim godinama, ali je istakao da je i dalje, generalno, stanje u Srbiji veoma loše i nezadovoljovajuće, naročito ako se ima u vidu praktična primena antikorupcijskih zakona. „Počela je sa radom važna institucija - Agencija za borbu protiv korupcije i to je značajna novina u ovoj godini. Međutim, stanje je i dalje veoma loše i nezadovoljavajuće, jer se ne sprovode neki bitni antikorupcijski zakoni koji su doneti u ranijim godinama. Tako recimo, neke bitne odredbe iz Zakona o javnim nabavkama nisu sprovodene u delo, poput formiranja nezavisne Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“, naveo je Nenadić. Na pitanje da li može da izdvoji segment društva u kome je korupcija više uzela maha, Nenadić je naveo da „ne postoje toliko značajne razlike u raširenosti korupcije po pojedinim sektorima“ i naglasio da nivo zastupljenosti korupcije najviše zavisi od toga kolika su diskreciona ovlašćenja data nekoj konkretnoj osobi i da li se nalazi na položaju gde se „obrće veliki novac“. „Mislim da je korupcija prilično ravnomerno raspoređena po raznim sektorima društva - pravosuđe, zdravstvo, školstvo...itd. Generalno može se samo govoriti o tome da korupcije ima više tamo gde se obrće veliki novac i gde postoje velika diskreciona ovlašćenja“, naglasio je on. Nenadić je kao primer naveo poslove sprovođenja javnih nabavki, raspoređivanja budžetskih sredstava po osnovu subvencija, donošenja diskrecionih odluka u vezi sa odobrenjem raznih dozvola i drugo. „Jedan od osnovnih problema Srbije je i u političkoj sferi, odnosno u tome što i dalje politički razlozi igraju snažniju ulogu nego pravni kada se donose i kada se primenjuju zakoni“, kazao je Nenadić.
Antrfile :
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Blic
Strana : 3
Autor : M. M.
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

VLADA I PARLAMENT HOĆE DA ZABRANE KRITIKU
Obračun vlasti sa nezavisnim telima
Novim poslovnikom o radu odnedavno je uvedena mogućnost smene nezavisnih regulatornih tela ukoliko se njihovi izveštaji ne dopadnu vladajućoj većini. Ovo je poslednji u nizu nedopustivih pritisaka vlasti na nezavisna regulatorna tela da umesto kontrolora vlasti, što jeste njihova osnovna uloga, budu kontrolisani od strane vlasti i pod direktnim pretnjom parlamenta da njihovi izveštaji moraju da se svide vladajućoj većini.
U vladajućoj većini negiraju te tvrdnje. Novim poslovnikom prvi put je uvedena mogućnost da poslanici raspravljaju o izveštajima regulatornih tela na plenarnim sednicama, a ne u skupštinskim odborima, kao do sada. Zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja smatraju da se tako šalje skrivena poruka da izveštaji treba da budu po volji vlasti, da ne bi bili oboreni u parlamentu. Pored toga, odredbom se daje mogućnost da pokrene postupak za utvrđivanje njihove odgovornosti. Zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenili su juče za „Blic” da se odredbama novog poslovnika o radu Skupštine Srbije omogućava uticaj parlamenta na rad nadzornih i regulatornih organa i tela. - Ove odredbe omogućavaju ne samo da nezavisni organi budu odgovorni za svoj rad, nego i direktni uticaj parlamenta na nezavisne državne organe čiji rad i izveštaji ne smeju biti pod pretnjom toga da moraju da se svide vladajućoj većini u Vladi i parlamentu - kaže Saša Janković. Janković i Šabić takođe ne podržavaju činjenicu da će se o njihovim izveštajima na kraju i glasati. - Izveštaji nezavisnih regulatornih tela spadaju u onu kategoriju izveštaja koja se ne usvajaju, nego „primaju k znanju”. Prosto, glavni zadatak nezavisnih regulatornih tela je da ukazuju na propuste i nepravilnosti u radu vlasti i nije logično očekivati da takvim izveštajima bude „oduševljena” parlamentarna većina koja stoji iza vlasti - objašnjava Šabić i dodaje da je, ako iza ovoga stoji ideja da se zato što se izveštaj ne dopada vladajućoj većini razreši onaj ko je podneo izveštaj, reč o potpunoj suprotnosti sa logikom postojanja nezavisnih tela. Šef radne grupe koja je pisala poslovnik, Boško Ristić iz DS-a, kaže za Televiziju B92 da se novim rešenjima ne urušava nezavisnost i samostalnost regulatornih tela i tvrdi da Skupština ima pravo da analizira njihov rad. - Nema ničeg spornog u tome da Skupština, koja postavlja regulatorna tela, na kraju i kontroliše kako ona rade - ocenjuje Ristić i ističe da „takav sled propisuje i Ustav”. Ristić uverava da glasanje o izveštajima neće narušiti nezavisnosti i samostalnost tih institucija. - Na ovakav način se i nezavisna regulatorna tela dovode u poziciju da odgovorno vrše svoju javnu funkciju i da se vodi računa o tome da pravda ne bude selektivna i da primena Ustava i zakona bude jednaka za sve građane - rekao je Ristić.
Antrfile : Janković: Ristić govori neistine
Ristić je kao primer naveo da zaštitnik građana „u svom izveštaju propustio da pomene pobunu u zatvoru u Nišu”. Janković ukazuje da taj slučaj ilustruje problem jer je „u pitanju tvrdnja koja je neistinita, što ne može biti slučajno”. On kaže da bi Skupština, zahtevajući od ombudsmana da ga o nečemu izveštava, mogla određivati ono šta će ombudsman raditi, što je nedozvoljeno. - Ali na stranu princip, kako objasniti da, nasuprot rečima Boška Ristića, godišnji izveštaj zaštitnika građana za 2009. godinu celu stranu posvećuje upravo događaju za koji on tvrdi da u izveštaju nije zabeležen? Izveštaj je dostavljen svim narodnim poslanicima, objavljen u „Službenom glasniku” i Ristić je imao priliku da me o svemu, pa i o tom događaju pita kada me je pozvao na sednicu Odbora za pravosuđe i upravu na kojoj je razmatran moj izveštaj.
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Blic
Strana : 6
Autor : NN
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

BROJ DANA 20
20 odsto građana Srbije je tokom prošle godine primilo mito (IZVOR: "TRANSPARENSI INTERNEŠENEL")
Antrfile :
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Večernje Novosti
Strana : 5
Autor : NN
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

ŽALBE
NA ADRESU ŠabiĆA
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić je u prvom polugodištu primio 34 žalbe novinara na dostupnost informacija, od kojih četiri nisu realizovane ni posle izvršnog rešenja, kažu u Nezavisnom udruženju novinara Srbije. - Na zahtev žalioca ja mogu izreći dve uzastopne mandatne kazne do 200.000 dinara - kazao je Šabić i podsetio da je najnovijim izmenama Zakona uvedena i novčana kazna. Ukoliko ne bude naplaćena, Vlada je obavezna da obezbedi prinudnu naplatu.
Antrfile :
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Dnevnik
Strana : 3
Autor : NN
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

DŽELETOVIĆ (SNS): EKONOMSKI POPULIZAM VLADE
Funkcioner Srpske napredne stranke Milenko Dželetović ocenio je da se Vlada Srbije bavi demagogijom i ekonomskim populizmom, umesto da izmenom zakonske regulative i odlučnom borbom protiv korupcije stvori ambijent za direktne strane investicije, koje su osnov privrednog rasta. On je na konferenciji za novinare istakao da najnoviji talas poskupljenja osnovnih namirnica, dalji rast nelikvidnosti i „besomučno trošenje deviznih rezervi u beskorisnoj odbrani kursa“, predstavlja udar na ionako prepolovljeni životni standard građana. Ako Vlada nastavi takvu ekonomsku politiku, situacija će se i dalje pogoršavati, smatra Dželetović.
Antrfile :
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Dnevnik
Strana : 25
Autor : PRENETO
Tema : Aktivnosti i komentari, Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije, Transparentnost Srbija
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

ZAKONI UZIMANJA I DAVANJA ISPOD RUKE
BiH NAJKORUMPIRANIJA ZEMLjA EVROPE
SARAJEVO: Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja u Evropi, pokazalo je najnovije istraž ivanje “Transaprensi interneš enela”. Prema tom istraživanju, svaki građanin Bosne i Hercegovine, u proseku, prilikom posete lekaru plaća 126 evra mita. Univerzitetski profesori “obavezuju se na naklonost” za oko 213 evra, navodi se dalje u izveštaju, uz napomnenu da je ta suma više od polovine prosečne mesečne plate građana BiH. Zakoni “uzimanja i davanja ispod ruke” prihvaćeni su u svim slojevima društva, a sitna korupcija nadovezuje se na krupne prevare, preneo je Dojče vele. BiH je na samom dnu evropske lestvice “po poštenju”, kojoj su na vrhu skandinavske i zapadnoevropske zemlje. Situacija nije sjajna na čitavom Balkanu. U Srbiji je, prema podacima “Transparensija”, prošle godine petina građana primala mito, a u Bugarskoj, koja je članica Evropske unije, to je činio svaki četvrti stanovnik. “Političke elite su pokretački motor za korupciju u BiH”, kaže direktor “Transparensija” u BiH Srđan Blagovčanin. “Takozvana mala korupcija u oblastima kao što su zdravstvo, školstvo, administracija i policija proizilazi iz velikih prijevara.” Građani vide da “velike ribe” u politici ostaju nekažnjene i stoga smatraju ispravnim i pravednim da svoje želje rešavaju plaćanjem “bakšiša”, navodi on. (Tanjug)
Antrfile :
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Politika
Strana : A1
Autor : M. ČEKEREVAC
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

KONTROLORI VLASTI ZABRINUTI
Zaštitnik građana ima pravo da podnosi amandmane na zakone, ali ne i na Poslovnik
Predstavnici regulatornih tela, koja treba da kontrolišu vlast, zabrinuti su zbog rešenja iz novog poslovnika o radu Skupštine Srbije, kojima se omogućava smena odgovornih funkcionera u ovim institucijama ukoliko poslanici ne usvoje njihove izveštaje. Razlog što nova rešenja izazivaju sumnju možda leži u tome što su, samo pre nekoliko meseci, slične odredbe u Predlogu zakona o Narodnoj skupštini bile predmet spora između Saše Jankovića, zaštitnika građana, i Boška Ristića, predsednika radne grupe za izradu Poslovnika o radu. Saša Janković kaže za „Politiku” da je tada reagovao podnošenjem amandmana i da su, „posle veoma burne rasprave na sednici nadležnog skupštinskog odbora, odredbe po kojima nezavisni državni organi podnose izveštaj, koji skupština usvaja, uklonjene iz Predloga zakona”. On kaže da je tada odlučeno da se sporne odredbe uklone iz zakona, a da se ova oblast reguliše Poslovnikom o radu, s tim što bi i zaštitnik građana bio konsultovan pri njegovoj izradi. „Niko me nije konsultovao, a Poslovnik sadrži mnogo spornije odredbe od onih koje su ranije predlagane”, dodaje Janković i podseća da zaštitnik građana ima pravo da podnosi amandmane na zakone, ali ne i na Poslovnik. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije, kaže da su neke odredbe Poslovnika napisane tako da omogućavaju različita tumačenja i zato smatra da bi bilo dobro da ih skupštinski zvaničnici razjasne.
Sa prve strane – Šabić smatra da je ideja da Skupština Srbije razmatra izveštaje nezavisnih tela na plenarnoj sednici dobra, jer ti izveštaji „mogu sadržavati korisne impulse za parlament”, ali naglašava da „izveštaji nezavisnih regulatornih tela spadaju u kategoriju izveštaja koji se primaju k znanju, a ne usvajaju”. „Osnovni zadatak regulatornih tela jeste da ukazuju na propuste i nepravilnosti u radu vlasti, pa je nelogično očekivati da parlamentarna većina bude ’oduševljena’ takvim izveštajima i da ih usvoji”, dodaje Šabić. On konstatuje da bi, ukoliko iza novih poslovničkih odredbi stoji ideja da se „razreši onaj ko je podneo izveštaj, ako se on ne dopada vladajućoj većini, to bilo u potpunoj suprotnosti sa logikom postojanja i funkcionisanja nezavisnih nadzornih i regulatornih tela”. Boško Ristić je pre dva dana rekao da poslovničke odredbe nisu pisane da bi bilo ko bio smenjivan kako nekom padne na pamet, a juče nije bio dostupan za komentar.
Antrfile : Janković: Neistine Boška Ristića
Saša Janković tvrdi da je „apsolutna neistina tvrdnja Boška Ristića da je izveštaj o pobuni u zatvoru u Nišu stigao kao dopuna, izveštaja ombudsmana. Prema Jankovićevim rečima, godišnji Izveštaj zaštitnika građana za 2009. godinu, celu stranu posvećuje upravo događaju za koji Ristić tvrdi da nije pomenut. „Ristić je imao priliku da me o tome pita na sednici odbora kojim predsedava, kad je razmatran moj izveštaj, ali je on veću pažnju poklonio postupku koji sam pokrenuo protiv Visokog saveta sudstva, čiji je on član, i zajedno sa predsednicom VSS, postavljao niz pitanja o postupcima i stavovima zaštitnika građana u vezi sa reformom sudstva”, kaže on. Janković dodaje i da Narodna skupština kasni pet godina sa formiranjem posebne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koja je predviđena Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. „Parlament tu komisiju treba da formira na predlog Odbora za pravosuđe i upravu, kojim predsedava upravo Ristić”, zaključuje on.
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : Politika
Strana : A8
Autor : B. MALIŠ
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

ŠABIĆ: NESHVATLJIVA NEOBAVEŠTENOST MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
Tvrdnja da je s poverenikom razgovore i prepisku vodila izvesna državna sekretarka iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava potpuno je neistinita, baš kao i ranija izjava ministra Čiplića da mi je u nekoliko navrata objašnjavao proceduru upisa u poseban birački spisak nacionalnih manjina, kaže za „Politiku” poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, osvrćući se na jučerašnji tekst u našim novinama „Sporenja zbog biračkih spiskova manjina”. On je rekao da se povodom svojih primedbi na neregularnosti tokom upisivanja u poseban birački spisak nije sastao sa ministrom Svetozarom Čiplićem, te da mu je neshvatljiva neobaveštenost ministarstva o ovom problemu. Iako im je zajednički cilj zaštita prava građana, poverenik i ministarstvo skoro da i nisu u kontaktu. – Krajem prošle godine sam u pisanoj formi upozorio ministarstvo na moguće probleme u procesu upisa u biračke spiskove, što je bio povod da se moji saradnici sastanu s predstavnicima ministarstva. Nakon tog sastanka nije bilo nikakvog odgovora na upozorenje – izričit je Šabić. Dodaje i da mu je neshvatljivo i to što u ministarstvu frazom „sve je u skladu sa zakonom” komentarišu sopstvenu instrukciju kojom je omogućeno da bilo ko može da popuni obrazac i falsifikuje potpis građanina i da u njegovo ime podnese zahtev za upis u birački spisak, bez punomoćja i provere identiteta. – Ministarstvo je nadležno za nadzor nad primenom Zakona o izboru nacionalnih saveta i moralo bi biti najobaveštenije, a ne neobavešteno – zaključuje Šabić, naglašavajući da je obaveza Ministarstva za ljudska i manjinska prava da javnosti pruži potpune i tačne informacije o činjenicama u vezi sa upisom u poseban birački spisak.
Antrfile :
============================


Datum : 6.8.2010
Novina : 24 sata
Strana : 4
Autor : NN
Tema : Aktivnosti i komentari, Nemanja Nenadić, Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije, Transparentnost Srbija
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

SRBIJA NAPREDUJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE
Srbija je ostvarila određen napredak u borbi protiv korupcije, ali je stanje generalno veoma loše, izjavio izvršni direktor „Transparetnosti Srbija” Nemanja Nenadić. Opšti je utisak da je Srbija po zastupljenosti korupcije u svim sferama društva od početka godine napravila napredak.
Antrfile :
============================