Urediti na odgovarajući način finansiranje kampanje za savete nacionalnih manjina

Datum kreiranja: sreda, 18 decembar 2013

Transparentnost – Srbija (deo međunarodne mreže Transparency International)  pozva da se u okviru izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina reguliše finansiranje kampanje za izbor članova saveta, kao i pitanje učešća funkcionera i organa vlasti u ovom izbornom procesu.

 

Dosadašnje iskustvo u primeni Zakona pokazalo je da su i proces izbora članova ovih saveta i njihov rad pod presudnim uticajem političkih partija (kako partija nacionalnih manjina, tako i političkih partija koje su na vlasti). 

Iako je politizacija procesa izbora članova saveta i rada saveta nepoželjna pojava, ukoliko se ona ne može sprečiti, potrebno je uspostaviti alternativne kontrolne mehanizme kakvi postoje kada je reč o izborima za narodne poslanike, poslanike i odbornike. 

Iz tih razloga, TS smatra da bi ovaj zakon trebalo dopuniti normama koje bi se mogle sačiniti po uzoru na odgovarajuće odredbe Zakona o finansiranju političkih aktivosti i Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. 

Inače, Vlada je danas utvrdila predloge izmena i dopuna ovog Zakona koji je do juče bio na javnoj raspravi. Pitanja na koja ukazujemo nisu regulisana tom odlukom Vlade. Zbog toga apelujemo na poslanike, da amandmanima urede ovo pitanje na način koji će biti primeren prirodi i zadacima koje obavljalju nacionalni saveti nacionalnih manjina.

 

Beograd,

Transparentnost – Srbija

18. decembar 2013.