Linkovi

1.Transparency International

http://www.transparency.org/

 

2.Transparency International Severna Makedonija

http://www.transparency.mk/

 

3.Transparency International Bosna i Hercegovina

http://www.ti-bih.org/

 

4.Misija OEBS ( Organizacija za Evropsku Bezbednost i Saradnju ) za Srbiju

http://www.osce.org/serbia

 

5.Svetska banka / resursi znanja u borbi protiv korupcije

http://www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt

 

6.Skupština Republike Srbije

http://www.parlament.gov.rs

 

7.Vlada Republike Srbije/stranica vezana za borbu protiv korupcije

https://www.srbija.gov.rs/sekcija/243/stop-korupciji.php

 

8.Ministarstvo finansija Republike Srbije

http://www.mfin.gov.rs

 

9.Ministarstvo pravde Republike Srbije

http://www.mpravde.gov.rs

 

10.Agencija za borbu protiv korupcije

http://www.acas.rs/

 

11.Poverenik za informacije od javnog značaja

http://www.poverenik.org.rs

 

12.Uprava za javne nabavke

http://www.ujn.gov.rs/

 

13.Portal javnih nabavki
http://portal.ujn.gov.rs/

 

 

14.Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
www.kjn.gov.rs

 

 

15.Komisija za javno privatna partnerstva
www.ppp.gov.rs

 

 

16.Komisija za kontrolu državne pomoći
http://www.kkdp.gov.rs/lat/

 

 

17.Komisija za zaštitu konkurencije
http://www.kzk.org.rs/

 

 

18.Zaštitnik građana
www.ombudsman.rs

 

19.Republička izborna komisija

http://www.rik.parlament.gov.rs/

 

20.Regulatorno telo za elektronske medije

http://www.rem.rs

 

 

21.Novinska agencija BETA

http://www.beta.co.rs

 

22.Medija centar

http://www.mc.rs/

 

23.Stalna konferencija gradova i opština

http://www.skgo.org/

 

24.Društvo sudija Srbije

http://www.sudije.rs/

 

 

25.Udruženje tužilaca Srbije

http://www.uts.org.rs/
 

26. International Budget Partnership

http://www.internationalbudget.org