Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kolika je zaista Vlada?

Datum kreiranja: utorak, 19 avgust 2014
vladaRSI pored obećanja da će maksimalno smanjiti ministarske timove, Vlada Srbije je do sada ograničila samo angažovanje posebnih savetnika na maksimalno tri, dok za broj državnih sekretara nije uveden nikakav limit - pišu "Večernje novosti“.

Odličan komentar na ovu vest dao je jedan čitalac sa sajta B92, pa ga u celosti prenosimo:

Pitanje velikog broja državnih sekretara zapravo nije pitanje brojnosti kabineta ministra, već pokazatelj da ministar nema dovoljno stručnih ljudi (koji ispunjavaju zakonom propisane uslove) da bi mogli biti postavljeni na dužnost pomoćnika ili makar ne može naći takve među lojalnima sebi i stranci. Svako ko je polagao državni ispit u poslednjih 10 godina zna da bi sva ministarstva trebalo da imaju po jednog ministra, jednog državnog sekretara (t.j. zamenika ministra u punom kapacitetu), jednog sekretara ministarstva (odnosno načelnika službe koja se zove Sekretarijat ministarstva) i onoliko pomoćnika ministra (načelnika sektora) iz koliko sektora se sastoji ministarstvo (najčešće ih ima 4 ili pet, a svaki sektor se dalje deli na uprave). Međutim, zato što bi po Zakonu o državnoj upravi i Zakonu o državnim službenicima pomoćnici ministra morali da se biraju na osnovu javnog konkursa, a uslov za učešće na konkursu je najmanje završen fakultet, položen državni ispit i najmanje 9 godina staža U DRŽAVNOJ UPRAVI (dakle ne bilo kog staža), stranke koje nemaju odgovarajuće kadrove ostavljaju nepopunjena mesta pomoćnika, a umesto njih izaberu na sednici vlade 5 ili 6 državnih sekretara od kojih samo jedan zapravo menja ministra, dok se ostali samo formalno zovu državnim sekretarima, a zapravo rade posao pomoćnika i svaki od njih vodi po jedan sektor ministarstva. Prva je takvu muvačinu izvela Demokratska stranka 2007. godine. Zatim su je redom prihvatale ostale stranke, jer svima više odgovara da na čelu sektora po ministarstvima imaju zavisne poslušnike nego ljude od struke i integriteta koji bi mogli i da odbiju štetna ili nezakonita naređenja. Posebna pikanterija je detalj da ako bi se pomoćnik ministra zaposlio na osnovu javnog konkursa i uz poštovanje propisanih uslova, njegov mandat bi trajao pet godina (godinu dana duže od ministrovog i mandata jedne vlade). Nadam se da sada svi razumeju zašto to nijedna stranka ne želi, nego svesno zaobilaze zakon ili traže zgodne rupe u njemu, pa umesto pomoćnika profesionalaca politički imenuju po pet ili šest državnih sekretara.