Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predstavljanje indeksa percepcije korupcije (CPI)

Datum kreiranja: nedelja, 30 novembar 2014
zastava-srbijeDa li je u Srbiji ostvaren napredak u suzbijanju korupcije? Kako to vide poslovni ljudi, stručnjaci i analitičari rizika? Odgovor na to pitanje daje indeks percepcije korupcije.

Transparentnost Srbija predstaviće u sredu, 3. decembra podatke najnovijeg rangiranja zemalja prema percepciji korupcije. Tog dana, u isto vreme (10h CET), rezultati rangiranja predstavljaju se svuda u svetu.

TS će predstaviti i svoje komentare rezultata za Srbiju, glavne trendove u svetu i regionu, komentare u vezi sa glavnim problemima za borbu protiv korupcije u Srbiji i prioritete za dalju borbu.

Podsećamo da je Srbija 2013. godine imala indeks 42, na skali od 0 do 100, gde 100 označava veoma „čistu“, a 0 izuzetno korumpiranju zemlju. Bio je to napredak u odnosu na indeks 39 zabeležen 2012. godine. Srbija je bila na 72. mestu, koje je delila sa BiH, a iza ostalih bivših jugoslovenskih republika.

Slovenija je prošle godine bila 43. sa indeksom 57, Hrvatska na 57. mestu (indeks 48), Makedonija i Crna Gora na 67. (indeks 44), BiH 72. (indeks 42). Od zemalja regiona, ispred Srbije je bila Rumunija (69. mesto, indeks 43), a iza Bugarska (77. mesto, indeks 41), Kosovo, koje je posebno rangirano (111. mesto, indeks 33) i Albanija (116. mesto, indeks 31).

U 2013. bilo je rangirano 177 zemalja i teritorija, a ove godine biće ih 176.

Indeks percepcije korupcije ne meri sudske postupke, krivične prijave, policijske istrage, broj slučajeva korupcije sa kojima se susreću građani, kao ni usvojene zakone. Indeks se ne bavi nekim određenim sektorima (na primer zdravstvo, policija i sl) i najbolje bi ga bilo razumeti kao predstavu koju o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije.

Naime, indeks sačinjava Transparency International na osnovu istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora i predstavljaju mišljenje stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi, koji uglavnom dolaze iz inostranstva. To je, znači, „agregatni indeks“, sačinjen po sopstvenoj metodologiji TI, na osnovu rezultata drugih relevantnih istraživanja koja su objavljena u prethodnih godinu dana. Uslov da neka država ili teritorija bude rangirana jeste da je obuhvaćena u najmanje tri takva inicijalna istraživanja (od 13 mogućih). Srbija je i ove godine, kao i u prethodne dve obuhvaćena sa ukupno sedam relevantnih istraživanja, što garantuje visok stepen pouzdanosti nalaza (Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation, World Economic Forum, Economist Intelligence Unit, Freedom House, International Country Risk Guide, World Justice Project Rule of Law Index).