Business Joomla Themes by Justhost Reviews

O koncesiji za aerodrom

Datum kreiranja: ponedeljak, 13 februar 2017

aerodromTransparentnost Srbija već dve godine upozorava da brojne najave davanja beogradskog aerodroma u koncesiju nisu praćene dokumentovanim obrazloženjem zbog čega je potrebno tražiti privatnog partnera ovom javnom preduuzeću i zbog čega predstavnici vlasti smatraju da je upravo koncesija najbolji način da se postignu željeni ciljevi. O tome smo pisali u aprilu 2015. kada je formirana "državna radna grupa " koja je trebalo da utvrdi "strateške pravce razvoja" Aerodroma Nikola Tesla, potom u februaru 2016. i pre dva meseca kada je istovremeno saopšteno da aerodrom beleži odlične rezultate i veliki prihod, ali da će biti dat u koncesiju.

Sada su političke najave konkretizovane u javnom pozivu budućim koncesionarima. Međutim, i dalje nema na sajtovima Vlade, resornog ministarstva, Aerodroma ni Komisije za javno privatna prtnerstva dokumenata koji se po Zakonu (član 29, 29a i 31) moraju napraviti, a koji bi možda doneli odgovor na deo pitanja koja smo postavljali. To su, pre svega, predlog koncesionog akta i mišljenje Komisije za JPP, kao i studija opravdanosti davanja koncesije koja treba da pokaže zbog čega bi ovaj oblik javno-privatnog partnerstva za državu bio povoljniji nego razvoj iz sopstvenih sredstava ili kroz zaduživanje. Ova studija je posebno važna zbog brojnih izjava da aerodrom (iako se godinama odricao dela prihoda u korist preduzeća Air Serbia) ostvaruje izvanredne rezultate, pa i ocena premijera iz decembra 2016 "da smo i sami u stanju da ulažemo u aerodrom". Koncesija bi, kako je to predstavljano javnosti u proteklom periodu, donela jednokratan prihod u budžet od nekoliko stotina miliona evra, ali bi se država istovremeno odrekla redovnog prihoda u narednih četvrt veka.

Treba, ipak, napomenuti, da su rizici od štete kod „čistih“ koncesija najmanji u odnosu na sve druge obike javno-privatnih partnerstava (npr. zajedničko preduzeće kao u slučaju „Beograda na vodi“) ili kod koncesija u kojima država garantuje određena ulaganja ili određeni promet koncesionaru. Ukoliko bi se u koncesioni ugovor unele garancije prihoda koncesionara i slične klauzule to bi dodatno zamaglilo sliku o tome koliko je ugovor povoljan u odnosu na alternativna rešenja. 

Transparentnost Srbija će kopije pomenutih dokumenata zatražiti zahtevima za pristup informacijama.