Business Joomla Themes by Justhost Reviews

"Poslovna - tehnička" saradnja ministarstava

Datum kreiranja: petak, 11 avgust 2017

manipulisanjePoverenik za informacije je obavestio javnost o pokrenutom postupku nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u vezi sa sporazumima i protokolima o saradnji između Ministarstva državne uprave i MUP, odnosno MUP i Ministarstva pravde (https://goo.gl/Nu2VEm) Ne samo da ovi akti nisu objavljeni, pa sa sadržajem nije upoznata celokupna javnost, već su doneti bez učešća (mišljenje) Poverenika, koji ima izričite zakonske nadležnosti u toj oblasti.

Sporazumi, memorandumi, protokoli i slično o saradnji između raznih državnih organa, a pogotovo organa koji funkcionišu u okviru iste grane vlasti, predstavljaju jedan od najvećih apsurda. Saradnja među organima je njihova zakonska obaveza. Ako sistem saradnje ne funkcioniše, onda treba ili samo primeniti ili i promeniti i primeniti zakon. Glavni razlog proliferacije ovakvih sporazuma poslednjih godina jesu razni strateški akti koje je Srbija donela, u raznim kontekstima (EU integracije, borba protiv korupcije, reforma uprave itd.). Veoma često su problemi koji te strategije treba da reše povezani sa nedovoljnom saradnjom institucija koja je posledica odsustva volje, a ne znanja kako da se sarađuje. Pošto bi pomalo glupo zvučalo napisati u akcionom planu - "primenićemo zakon", a mora se definisati neka aktivnost, planira se izrada sporazuma o saradnji ili nekih drugih sličnih aktivnosti.

Priča je dobila zanimljiv nastavak. Poverenik je u saopštenju od 10.8.2017. (https://goo.gl/e6Cyci) ukazao da su zaključak Vlade i Sporazum naknadno objavljeni uz vest o potpisivanju, a da je Ministarstvo za državnu upravu pokušalo da sakrije tu informaciju.

Objavljeni Sporazum i Zaključak pružaju razloge za mnoga dalja pitanja, koja smo i postavili potpisnicima, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koji se mogu preuzeti sa sajta TS. (https://goo.gl/RRNBDh) Pitanja se odnose na postojanje pravnog osnova za zaključivanje sporazuma, mišljenja koja su pribavljena u vezi sa pravnom osnovanošću zaključenja ovakvog sporazuma između ministarstava i u vezi sa osnovom za ugovaranje javne nabavke od JP Pošte u pregovaračkom postupku bez nadmetanja.