Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Može li se kodeksima i pravilnicima protiv preletača

Datum kreiranja: četvrtak, 07 septembar 2017

preletacPrelasci odbornika u lokalnim skupštinama iz jedne stranke u drugu, pri čemu su neretko ti transferi između partija koje su ideološki ili programski na suprotnim krajevima političkog spektra, nisu retkost niti novost u Srbiji. Posle svih izbora redovna je pojava "upodobljavanje" i "prekomponovanje" lokalnih vlasti kako bi sastav lokalne skupštine odražavao sastav republičke vlade. Pri tome su se beležili i pojedinačni prelasci odbornika, ali i celih odborničkih grupa u druge partije. Poseban slučaj bili su transferi gotovo celih lokalnih odbora stranaka.

Ovih dana mediji su preneli vest i da je predsednik niške gradske opštine Medijana podneo ostavku nakon što je inicijativu za njegovo razrešenje podnela grupa odbornika, među kojima je većin abila iz njegove partije (SNS). Obrazloženje bilo da „kao naredbodavac za izvršenje budžeta nije postupao u skladu sa prioritetima opštine, što je dovelo do neracionalnog trošenja budžetskih sredstava“, a posebno što je na taj način omogućio trošenje sredstava „za ličnu promociju“. Na ovom mestu nećemo se baviit analizom da li je ovo obrazloženje poziv tužilaštvu ili bar revizorima da ispitaju šta se to dešavalo sa budžetskim sredstvima. Zanimljivo je da je, kako prenose mediji, kandidat SNS za novog predsednika opštine doskorašnji član Demokratske stranke.

Nedavno se pojavio predlog jedne stranke da se partije svojim internim propisima  obavežu da neće prihvatati "preletače" ukoliko oni ne ostave mandat partiji na čijoj su listi izabrani, kako bi pokazali da je promena stranke plod iskrene promene političkih ubeđenja.

Pitanje promene stranke bilo je aktuelno i pre 13 godina, pa je tako Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji, koji je u decembru 2004. godine usvojila Skupština Stalne konferencije gradova i opština, propisao da "poštujući izbor birača, a naročito ako je izabran sa stranačke liste kandidata, izabrani funkcioner lokalne samouprave treba da izbegava da tokom svog mandata promeni stranku kojoj je pripadao u vreme izbora".

Etički kodeks su usvojile gotovo sve opštine u Srbiji, a u više desetina su formirana i lokalna tela - Saveti za praćenje primene Etičkog kodeksa. Neki od njih bavili su se slučajevima "preleta", osuđivali su tu pojavu, ali je rezultat danas: aktivnosti saveta su zamrle, Etički kodeks zaboravljen, a preleti se nastavljaju.

Istraživanje Transparentnosti Srbija o transparentnosti lokalne samouprave, objavljeno 2016. godine, pokazalo je da se od 168 obuhvaćenih mesta, podaci o bilo kakvim aktivnostima Saveta mogu pronaći na sajtovima samo sedam opština odnosno gradova.

foto: https://pixabay.com