Korupcija na visokom nivou i zakoni krojeni po meri privatnih interesa u Srbiji

Transparentnost Srbija organizuje ZOOM konferenciju  na kojoj će biti predstavljeni glavni nalazi istraživanja

Korupcija na visokom nivou i zakoni krojeni po meri privatnih interesa u Srbiji

i otvorena diskusija o preporukama za rešavanje uočenih problema

Konferencija će se održati u utorak, 30.3.2021, od 11 do 13 časova,

putem platforme ZOOM na adresi

 https://us02web.zoom.us/j/85391746913?pwd=SjZtbDdXRXBlTEErTGRqaU0wd2hKUT09

Meeting ID: 853 9174 6913

Obezbeđen je simultatni prevod sa engleskog i sprskog jezika

Otvaranje konferencije i uvodne napomene, 11.00 – 11.30

Nemanja Nenadić, programski direktor, Transparentnost Srbija

Dirk Lorenc, šef političkog sektora, Delegacija EU u Srbiji

Tobijas Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Srbiji

Bojana Šćepanović, državna sekretarka, Ministartvo pravde Republike Srbije

 

Borba protiv korupcije na visokom nivou u Srbiji, 11.30 – 12.10

(Robert Sepi, Transparentnost Srbija, Lidija Komlen-Nikolić, Udruženje javnih tužilaca izamenika javnih tužilaca Srbije)

U okviru ove tačke ćemo se truditi da nađemo odgovore na sledeća pitanja:

Krojenje zakona po meri privatnih interesa, 12.10 – 12.45

(Zlata Đorđević, Transparentnost Srbija)

U okviru ove tačke ćemo se truditi da nađemo odgovore na sledeća pitanja:

Pitanja i odgovori – 12.45-13.00

 

O istraživanju

Istraživanje KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI nastalo je u okviru projekta „Protiv nekažnjivosti najtežih oblika korupcije na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ (Ending Impunity for Grand Corruption in the Western Balkans and Turkey), koji sprovodi Transparency International, zajedno sa svojim članicama i partnerskim organizacijama sa Balkana.

Transparency International određuje „korupciju na visokom nivou“ (u originalu: „grand corruption“), kao situaciju u kojoj je neko od krivičnih dela iz članova 15 - 25 Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC), počinjeno kao deo plana u kojem je učestvovao visoko pozicionirani javni funkcioner, tako da krivično delo ima za posledicu krupne zloupotrebe javnih finansija ili imovine ili ozbiljno ograničavanje mogućnosti da veliki broj građana ili neka ugrožena grupa ostvari svoja osnovna prava.

„Zakoni skrojeni po meri privatnih interesa“ su opšti pravni akti doneti u svrhu zadovoljenja interesa fizičkog ili pravnog lica ili uske grupe ili mreže povezanih osoba, a nasuprot interesima drugih aktera iz istog sektora, društvenih grupa ili javnog interesa. Iako se naizgled čini da je reč o opštim pravnim aktima, njihova glavna svrha je da stvore željeni efekat u određenim slučajevima. Pošto imaju formu zakona, posledice takvih akata je nemoguće osporavati pred sudom, jer je korupcija već ozakonjena. Na osnovu ove definicije, kao pokazatelj da je neki zakon skrojen po meri privatnih interesa može da posluži identifikacija ko stoji iza donošenja zakona ili sadržaja neke njegove norme, kakve su nepravilnosti uočene u pisanju ili usvajanju zakona, ko ima koristi od zakona ili kome je njegova primena nanela štetu.

U okviru ovog istraživanja smo prikupljali podatke o slučajevima korupcije koji su gonjeni u poslednjiih 12 godina (2008-2020), a mogu se podvesti pod definiciju „grand corruption“ Transparency International. Takođe smo analizirali slučajeve u kojima su javno iznete i argumentovane sumnje na korupciju na visokom nivou, ali do krivičnog gonjenja nije došlo. Podaci su prikupljani kroz zahteve za pristup informacijama Tužilaštvu za organizovani kriminal, Apelacionom sudu u Beogradu, posebnim odeljenjima Višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, analizom objavljenih podataka (npr. godišnji izveštaji Republičkog javnog tužilaštva, baza podataka Apelacionog suda u Beogradu i putem intervjua. Podaci o krojenim po meri privatnih interesa prikupljani su uvidom u objavljene dokumente, upućivanjem zahteva za pristup informacijama, na osnovu medijskih izveštaja i kroz intervjue, takođe za period poslednjih 12 godina.

Konferencija se realizuje u okviru projekta Transparency International koji je finansijski podržala Evropska unija. Za iznete stavove odgovorna je isključivo Transparentnost Srbija i ne može se na bilo koji način smatrati da izloženi stavovi odražavaju stavove Evropske unije.

 euflag

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPORUKE na osnovu istraživanja

Pravosuđe

Zakonodavni postupak

Potrebne su sledeće promene u propisima i u praksi kako bi se sprečio neprimereni uticaj na postupak izrade zakona i zarobljavanje države koje nastaje usled toga: