Naslovna
O nama
Aktivnosti
TS i mediji
Publikacije
Dokumenti
Bilten
Kontakt
Linkovi
 
 
Naslovna    arhiva    e-mail srpski | english

Publikacije

sadržaj:


link: spisak publikacija vrh

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji
Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format, 4,15MB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
29. novembra 36/I
Beograd
Tel +381 11 30 33 827
Faks +381 11 322 81 96
ts@transparentnost.org.yu
www.transparentnost.org.yu

Za izdavača:
Branislav Miletić

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

Štampa:
Arteast, Beograd

Tiraž:
400

Beograd, 2004.

ISBN: 86 - 84711-05 - X

 

Ova kniga je deo projekta: Unapređenje demokratije i sprečavanje korupcije, koji se sprovodi uz podršku Vestminsterske Fondacije za demokratiju. Izneti stavovi su autorski i ne moraju predstavljati mišljenje Vestminsterske Fondacije za Demokratiju.

Link: Westminster Foundation for Democracy


link: spisak publikacija vrh

Antikorupcijski zakoni: Iskustva Slovenije
i izazovi Srbije

Antikorupcijski zakoni: Iskustva Slovenije i izazovi Srbije u pdf formatuKompletna publikacija
(PDF format, 600Kb)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
29. novembra 36/I
Beograd
Tel +381 11 30 33 827
Faks +381 11 322 81 96
ts@transparentnost.org.yu
www.transparentnost.org.yu

Za izdavača:
Branislav Miletić

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

Štampa:
Arteast, Beograd

Tiraž:
500

Beograd, 2004.

ISBN 86-84711-06-8

Štampanje ove publikacije omogućio je Fond za otvoreno društvo Srbije (www.fosyu.org), a

pripremu materijala Vlada Finske u okviru reginalnog projekta: Jačanje pouzdanosti u zemljama Zapadnog Balkana.

 link: spisak publikacija vrh

Privatizacija dokle se stiglo i kuda dalje

link - publikacija: Privatizacija dokole se stiglo i kuda dalje u pdf formatuKompletna publikacija
(PDF format, 195 kB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
29. novembra 36/I
Beograd
Tel/Faks +381 11 322 81 96
ts@transparentnost.org.yu
www.transparentnost.org.yu

Za izdavača:
Nemanja Nenadić

Priprema za štampu:
APP, Beograd

Štampa:
Libra, Beograd

Tiraž:
500

Beograd, 2004.

ISBN 86-84711-04-1

 

Zahvaljujemo se Ministarstvu inostranih poslova Republike Finske, koje je podržalo održavanje okruglog stola i štampanje ove publikacije.

Svi izneti stavovi predstavljaju mišljenje autora.link: spisak publikacija vrh

Sukob javnih i privatnih interesa i slobodan pristup informacijama

naslovna strana publikacije

link - publikacija “Sukob javnih i privatnih interesa i slobodan pristup informacijama” u .pdf formatuKompletna publikacija
(PDF format, 297 kB)

Izdavač: Transparentnost Srbija

Rukovodilac projekta: dr Vladimir Goati

Autor: Nemanja Nenadić

Sadržaj:

Predgovor

Sukob javnih i privatnih interesa

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Rezultati empirijskog istraživanja

  Sukob interesa

  Slobodan pristup informacijama

  Šta su građani spremni da učine?

  Rezime

Predgovor

Srbija se, kao i druge zemlje u regionu, suočava sa ozbiljnim izazovima perioda tranzicije. Čak i kada su potezi koje vlasti vuku najbolji mogući, uspeh reformi u velikoj meri zavisi od poverenja koje građani imaju u opravdanost preduzetih mera. Ukoliko značajni deo javnosti smatra da su demokratske institucije korumpirane, to poverenje će svakako biti manje.

Zbog toga, Transparency International smatra da vlasti treba da zadobiju poverenje javnosti tako što će:

   1. obezbediti da građani i mediji imaju lak pristup svim informacijama o radu vlasti

   2. obezbediti da državni funkcioneri ne koriste svoje položaje radi ostvarenja privatnih interesa,
       a na uštrb javnih

Na taj način se obezbeđuje da vlast bude odgovorna onima čijim interesima treba da služi, i otvara put afirmaciji demokratskih institucija, kako bi ih građani u punom smislu shvatili kao nešto svoje.

Prvi korak u tom procesu je donošenje odgovarajućih zakona. U Srbiji već duže vreme postoje nacrti zakona koji imaju za cilj regulisanje pitanja slobodnog pristupa informacijama i sprečavanja sukoba javnog i privatnog interesa. U očekivanju donošenja novih i kvalitetnijih zakonskih rešenja, naša organizacija je preduzela analizu postojećih propisa iz ove dve oblasti. Putem empirijskog istraživanja javnog mnenja, pokušali smo da saznamo u kom stepenu građani poznaju ove teme, koliko su za njih zainteresovani, koje probleme uočavaju kao prioritetne i kakvim rešenjima bi bila zadovoljni. Dobijeni nalazi će nam poslužiti kao polazišta za dalje aktivnosti. Verujemo da na isti način mogu da pomognu domaćoj javnosti, državnim institucijama i međunarodnim organizacijama kojima je stalo do napretka naše zemlje.

Radovi koji se nalaze u ovoj publikaciji predstavljaju deo aktivnosti organizacije Transparentnost - Srbija u prvoj godini sprovođenja projekta Jačanje odgovornosti u zemljama zapadnog Balkana. Projekat je regionalni i sprovode ga ogranci Transparency International u četiri bivše jugoslovenske republike. Namera projekta je da se osnaženo građansko društvo, u saradnji sa svima kojima je na srcu izgradnja društva utemeljenog na otvorenosti i odgovornosti, izbori za usvajanje kvalitetnih propisa, a zatim da kontroliše njihovu primenu.

Realizaciju projekta je omogućila Vlada Republike Finske, u okviru antikorupcijske inicijative Pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi (SPAI).


link: spisak publikacija vrh

Antikorupcijski priručnik (Source Book)

Vaš rad na naslovnoj strani knjige

Organizacija Transparentnost Srbija, predstavnik
najstarije specijalizovane organizacije za borbu protiv
korupcije, Transparency International, i novinska
agencija BETA, uz podršku Organizacije za evropsku
bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji i Crnoj Gori

pripremile su prevod Knjige izvora (Source Book),
najčuvenije knjige koja govori o fenomenu korupcije i
načinima za borbu protiv nje.
Publikacija, Antikorupcijski priručnik - suprotstavljanje
korupciji kroz sistem društvenog integriteta, predstavlja
koncept društvenog integriteta. Ovo je pristup borbi protiv korupcije, ne samo iz ugla represivnih mera već i iz ugla prevencije i edukacije.
Sistem obuhvata 11 stubova na kojima počiva borba protiv korupcije. Ovaj pristup uključuje izvršnu i zakonodavnu vlast, pravosuđe, tužilaštvo, policiju, javne službe, glavnog revizora, agencije (komisije) za borbu protiv korupcije, ombudsmana, medije i civilno društvo.

Zbog veličine kompletne publikacije, a radi vašeg lakšeg
download-a, publikaciju smo postavili u formi 34 poglavlja
u pdf formatu
, veličine od 82KB do 196KB, a takođe i u
formi jednog zip fajla veličine 3,72MB koji sadrži svih 34
poglavlja.

196KB Uvod 00 143KB Poglavlje 1 01 117KB Poglavlje 2 02 118KB Poglavlje 3 03 154KB Poglavlje 4 04 99KB Poglavlje 5 05 135KB Poglavlje 6 06 88KB Poglavlje 7 07 125KB Poglavlje 8 08
116KB Poglavlje 9 09 127KB Poglavlje 10 10 118KB Poglavlje 11 11 106KB Poglavlje 12 12 96KB Poglavlje 13 13 118KB Poglavlje 1414 127KB Poglavlje 15 15 144KB Poglavlje 16 16 125KB Poglavlje 17 17
91KB Poglavlje 18 18 106KB Poglavlje 19 19 148KB Poglavlje 20 20 124KB Poglavlje 21 21 141KB Poglavlje 22 22 122KB Poglavlje 23 23 124KB Poglavlje 24 24 123KB Poglavlje 25 25 122KB Poglavlje 26 26
144KB Poglavlje 27 27 115KB Poglavlje 28 28 115KB Poglavlje 29 29 193KB Poglavlje 30 30 103KB Poglavlje 31 31 132KB Poglavlje 32 32 82KB Poglavlje 33 33   3,72MB Kompletna publikacija - zipovana sva poglavlja

 


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Poreske službe

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: poreske sluzbe"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: poreske sluzbe" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 150,2 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2002.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Božidar Raičević
Vidljivo i nevidljivo podmićivanje

Božidar Đelić
U Srbiji su potrebni kontrolori kontrolora

Rumenko Dišović
Sprečavanje zloupotreba u Upravi

Stjepan Gredelj
Odnos građana prema korupciji

Mile Jović
Zakonima protiv korupcije

Žarko Milosavljević
Privatnici uredno plaćaju porez

Aleksandra Drecun
Specijalizacija za borbu protiv korupcije

Diskusija

Odlikovanja Transparensi Internešene


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Pravosuđe

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: pravosudje"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: pravosudje" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 149,6 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2002.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Predrag Jovanović
Važna je pravna sigurnost

Srećko Mihajlović
Za korupciju je potrebno dvoje

Bruno Vekarić
Institucionalno suzbijanje korupcije

Zagorka Golubović
Ne može se manipulisati Savetom

Jovan Krstić
Značaj javnog interesa

Gordana Božilović-Petrović
Krivična dela korupcije - prvi put

Jovan Spaić
Sudstvo na popravnom

Danilo Šuković
Ekonomske reforme i pravni sistem

Pitanja i odgovori


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Policija

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: policija"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: policija" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 137 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2002.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Predrag Jovanović
Policija u vrhu korumpiranosti

Dobrivoje Radovanović
Kako smo postali kriminalizovano društvo

Brankica Grupković
Polemika oko "Antikorupcijskih stubova"

Budimir Babović
Neophodna reforma policije

Miodrag Vuković
Unutrašnjom kontrolom protiv korupcije

Milorad Veljović
Statistika o suzbijanju kriminala

Aleksandra Drecun
Korupcija je etički problem

Čedomir Čupić
Narod očekuje namirenje pravde

Milosav Vasić
Protiv korupcije krenuti od vrha

Nada Šavija
Utrostručen broj prijava mita

Jovan Spaić
Država postoji zbog građana

Milorad Jelisavac


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Zdravstvo

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: zdravstvo"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: zdravstvo" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 202 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2001.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Predrag Jovanović
"Velika" i "sitna" korupcija

Nada Kostić
Inicijativa za antikorupcijski program

Nenad Dikić
Regulativa i zaštita bolesnika

Jane Arsov
Transparentnost finansija

Stevan Đorđević
Prihvatanje poklona nije korupcija

Milena Januković
Gore je nego 5. oktobra

Srećko Mihajlović
Suština u prirodi političkog sistema

Božidar Cerović
Lečenje odvojiti od menadžerstva

Danilo Šuković
Začarani krug siromaštva

Danijel Cvetićanin
Nije problem u moralu

Replike


link: spisak publikacija vrh

Antikorupcijski stubovi - Srbija i SR Jugoslavija

naslovna strana publikacije "antikorupcijski stubovi: srbija i sr jugoslavija"

link - publikacija "antikorupcijski stubovi: srbija i sr jugoslavija" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 573,9 kB)

Izdavači: Transparency International Serbia, Evropski pokret Srbija
Beograd 2001.

Urednici: dr Predrag Jovanović, Nemanja Nenadić

Sadržaj:

Srbija - upitnik

Srbija - komentari

SR Jugoslavija - upitnik

SR Jugoslavija - komentari

 

Sažetak (u PDF formatu)


link: spisak publikacija vrh

Anatomija korupcije

naslovna strana publikacije "anatomija korupcije"

link - publikacija "anatomija korupcije" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 717,1 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2001.

Autor: dr Predrag Jovanović

Sadržaj:

I DEO: Korupcija -uzroci, posledice i reforme

II DEO: Privatizacija i korupcija

III DEO: Javne nabavke i korupcija

IV DEO: "Zarobljavanje"države

V DEO: Upravljanje,borba protiv korupcije i privredni razvoj

Dodatak

I DEO: Osnovni elementi Sporazuma o po{tenju (Integrity Pact)

II DEO: Poziv na licitaciju u javnom sektoru

Literatura

Sažetak

Knjiga "Anatomija korupcije" bavi se fenomenom korupcije koristeći savremena, kako teorijska, tako i empirijska saznanja.

Autor dr Predrag Jovanović, u svojoj knjizi, razmatra nove fenomene koji su se pojavili poslednjih godina u zemljama u tranziciji, poput fenomena "zarobljavanja države". Radi se o pojavi da moćne finansijske grupe "kupuju" poslanike, političare, pa čak i čitave političke partije koje onda kroje sistem i prave zakone u skladu sa interesima svojih finansijera. Ovaj fenomen je posebno bio izražen u postsovjetskoj Rusiji kada je moćna grupa finansijskih oligarha praktično upravljala, preko političara, Rusijom. Do "zarobljavanja" države dolazi u onim zemljama gde su institucije slabe. Stoga dr Jovanović ukazuje šta je neophodno učiniti da bi se izbegla sumorna sudbina nekih tranzicionih zemalja koje nisu uspele da izmaknu kandžama moćnih finansijskih oligarha.

Dr Jovanović je poseban deo knjige posvetio, kod nas, aktuelnom procesu privatizacije. Pored analize najnovijeg srpskog Zakona o privatizaciji, sa aspekta mogućnosti za zloupotrebe koje on u sebi krije, u knjizi su data i uporedna iskustva Crne Gore koja jasno pokazuju gde se kriju opasnosti i kako valja, a kako ne valja sprovoditi privatizaciju.

Značajan deo knjige posvećen je jednoj kod nas, do sada, malo izučavanoj oblasti, koja će, u budućnosti, dobijati sve više na značaju - javnim nabavkama. Dr Jovanović nas, u svojoj knjizi, upoznaje sa osnovnim principima koje javne nabavke moraju da zadovolje kako bi bile usklađene sa evropskim standardima. Zatim je dat detaljan opis na koji način se odigravaju zloupotrebe kod velikih investicionih projekata u svetu, uključujući tu i "iskustva" razvijenih zemalja. Na kraju poglavlja, navedene su mere koje su se, u međunarodnoj praksi, pokazale delotvornim u borbi protiv zloupotreba na tenderima i licitacijama.


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Carina

(projekat okruglih stolova o korupciji u Srbiji)

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: carina"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: carina" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 160,01 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2001

Sadržaj:

Nebojša Medojević
Korupcija i reforme institucija

Vladan Begović
Potrebna su veća ovlašćenja i odgovornost

Branko Đurić
Neophodni su sistemski zakoni

Prof. dr Miodrag Zec
Za početak - liberalizacija

Nebojša Atanacković
Ne koristimo tuđa iskustva

Milija Jovanović
Radikalno protiv korupcije

Vesna Hreljac Ivanović
Nema vremena za čekanje


link: spisak publikacija vrh

Privatizacija i transparentnost

naslovna strana publikacije "privatizacija i transparentnost"

link - publikacija "privatizacija i transparentnost" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 351,28 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2001.

Sadržaj:

Predrag Jovanović
Predgovor

Prof. dr Veselin Vukotić
Transparentnost u ekonomiji Crne Gore

Dr Danilo Šuković
Transparentnost privatizacije u Srbiji

Kratak prikaz transparentnosti privatizacije u Srbiji

Transparentnost privatizacije bugarskog Telekoma

Transparentnost aukcije za dozvolu drugom GSM operateru u Bugarskoj


link: spisak publikacija vrh


A GRECO Paper: Corruption and Anti-corruption Policy in Serbia

naslovna strana publikacije "a greco paper: corruption and anti-corruption policy in serbia"

link - publikacija "a greco paper: corruption and anti-corruption policy in serbia" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 327,07 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2001.

Autor: prof. Aleksandar Fatić

Napomena: Publikacija je na Engleskom jeziku

Sadržaj:

Predrag Jovanović
Foreword

General Approach

Offences and Sanctions

Procedure and Organisation

Preventive and Other Measures

Instruments for Fighting Corruption

Ovaj sajt je vlasništvo organizacije Transparentnost - Srbija. Informacije sa ovog sajta se mogu koristiti u komercijalne svrhe samo uz odobrenje vlasnika sajta, a u druge svrhe samo uz primereno navođenje izvora informacije.
C Copyright Transparency Serbia