Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks percepcije korupcije (CPI) za 2018.
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Komentari TS na Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
  • When law doesn’t rule - State capture of the judiciary, prosecution, police in Serbia
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Prioriteti u borbi protiv korupcije u Srbiji 2019

Pod lupom

Prev Next

Javna rasprava o Lokalnom antikorupcijskom planu za grad Vranje

Javna rasprava o revidiranom Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Vranje održana je u velikoj sali Skupštine grada. Po rečima zamenika gradonačelnika Nenada Antića, koji je i predsednik Radne grupe, proteklih meseci vršeno je usklađivanje ovog dokumenta sa modelom koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije. ,,LAP nije represivni dokument, već preventivni antikorupcijski mehanizam koji bi trebalo da utiče na rad lokalne vlasti kako bi sve odluke bile donošene na osnovu jasnih kriterijuma. Nadamo se da će Skupština usvojiti LAP do septembra, a da će proces izbora članova LAF- a  biti završen do kraja godine’’, rekao je zamenik Antić. Reviziju...

Iskoristiti izbog poverenika za rešavanje ključnih problema

Organizacije civilnog društva predlažu narodnim poslanicima da na sednici Narodne skupštine, koja počinje danas, iskoriste prisustvo kandidata za novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milana Marinovića, i pomognu javnosti da sazna koji su stavovi kandidata u vezi sa rešavanjem ključnih problema u oblastima njegovog budućeg rada. Istovremeno, pozivamo gospodina Marinovića da javnost upozna sa svojim stavovima po ovim pitanjima i u slučaju da ona ne postave narodni poslanici.  Predstavljanje kandidata, koje je organizovao Odbor za kulturu i informisanje, nije organizovano na način koji bi omogućio kandidatima za poverenika da upoznaju narodne poslanike i javnost po...

Izgradnja metroa: tajni memorandumi, zagonetni izveštaj i izvesno kršenje procedure javnih nabavki

Iz celokupne dosadašnje priče o izgradnji beogradskog metroa može se zaključiti da će u posao biti uključene firme iz Kine i Francuske, da još uvek nije poznat izvor finansiranja i da neće biti primenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu koje predviđaju obavezno nadmetanje za dobijanje posla. Sve što je do sada objavljeno, pored toga što deluje zbunjujuće građanima koji su navikli da oni koji vladaju u njihovo ime direktno dogovaraju najveće infrastrukturne radove sa jednim unapred određenim partnerom iz inostranstva, ukazuje na pomešane uloge. Umesto da Srbija i Beograd, kao naručioci posla znaju unapred šta...

„Bezbednosno osetljivi“ podaci

Narodni poslanik Aleksandar Martinović je u raspravi povodom godišnjeg izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja za 2018. tu instituciju optužio da je bila „služba i ekspozitura“ više nevladinih organizacija, između ostalog i Transparentnosti Srbije „koji su u stvari tražili u najvećem broju slučajeva bezbednosno vrlo osetljive podatke“. Ova izjava sadrži neistinite informacije, ne samo u pogledu rada Poverenika, već i prirode informacija koje je tražila naša organizacija, jer se one očigledno ne mogu smatrati „bezbednosno osetljivim“. Naime, istina je da je Transparentnost Srbija tražila, a Poverenik u 2018. naložio da se obelodane sledeće informacije: 1) trajanje oglasa u izbornoj kampanji...

Agencija za borbu protiv korupcije: Nema osnova za postupak protiv direktora Namenske zbog poziva radnicima da glasaju za SNS

Agencija za borbu protiv korupcije obustavila je postupak protiv direktora MB Namenska Lučani Radoša Milovanovića ocenjujući da on nije prekršio zakon, odnosno zloupotrebio funkciju, kada je radnike fabrike pozvao da na lokalnim izborima glasaju za Srpsku naprednu stranku. Agencija je prihvatila obrazloženje Milovanovića da je on poziv radnicima uputio na skupu dobrovoljnih davalaca krvi iz fabrike, a ne na skupu koji je organizovala fabrika čiji je direktor što je, prema oceni Agencije, razlog za obustavu postupka. O ovakvoj odluci Agencija je obavestila podnosioca prijave u slučaju Radoša Milovanovića, odnosno organizaciju Crta. Organizacija Crta je u januaru podnela prijavu protiv Radoša Milovanovića...

Sakrivanje podataka o državnim preduzećima

Koliko opasnosti nosi sa sobom eventualno usvajanje promena Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje predviđaju da preduzeća u vlasništvu države budu isključena iz obaveze dostavljanja podataka, pokazuje i primer sa Lukom Novi Sad. Još u martu 2019. TS je komentarisala dešavanja u vezi sa privatizacijom Luke Novi Sad. Tad aje, naime, objavljeno da je jedna finansijska ponuda proglašena uspešnom. Posle neuspešnog tendera, sa početnom cenom od 15 miliona evra, u drugom pokušaju je prihvaćena ponuđena (početna) cena od oko 8 miliona evra i investicije u naredne tri godine „verovatno veće od 15 miliona evra“ (14,9 miliona je bio minimum prema tenderskoj...

Posle upita Pištaljke o imovini, Agencija za borbu protiv korupcije izbrisala beogradskog urbanistu sa spiska funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije izbrisala je glavnog urbanistu Beograda Marka Stojčića iz registra funkcionera pošto joj je Pištaljka postavila pitanje o njegovoj imovini. Pištaljka je prethodno objavila članke o sukobu interesa u kom se Stojčić našao i firmama čiji je vlasnik. Marko Stojčić izabran je za glavnog urbanistu 4. marta ove godine, a Pištaljka je početkom juna postavila pitanje agenciji da li je Stojčić prijavio svoju imovinu i kada će njegova imovinska karta biti dostupna javnosti. U tom trenutku Stojčićevo ime je bilo u registru funkcionera koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije, dok u registru imovine funkcionera nije bilo...

Značajan stav Prekršajnog suda za kažnjavanje organa koji ignorišu zahteve za pristup informacijama

Prekršajni apelacioni sud je zauzeo stanovište prema kojem je udruženje ovlašćeno da pokrene prekršajni postupak zbog uskraćivanja prava na pristup informacijama. Ovaj stav je značajan zato što se, u situacijama kada organi vlasti ignorišu zahteve tražilaca, pored ulaganja žalbe Povereniku, može koristiti i ovo dodatno sredstvo pritiska na organ vlasti da ispuni svoju obavezu. Naime, već i samo propuštanje organa vlasti da u roku (15 dana, odnosno 48 sati za pojedine informacije) postupi po zahtevu za pristup informacijama predstavlja prekršaj na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. U skladu sa Zakonom o prekršajima, postupak može da pokrene javni tužilac, organ...

Vesti