Business Joomla Themes by Justhost Reviews
 • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
 • Prioriteti u borbi protiv korupcije 2016-2020
 • Indeks percepcije korupcije (CPI)
 • Izveštaj o sprovodjenju Strategije za borbu protiv korupcije
 • Beograd na vodi - geneza slučaja
 • Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2015

Pod lupom

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
Kako doskočiti prevari?

Kako doskočiti prevari?

Više puta smo na ovim stranicama pisali o pokrivanju troškova za boravak u privatnim vrtićima iz gradskih budžeta. U više gradova Srbije to je razmatrano ili uvedeno kao sredstvo da se prevaziđe problem nepostojanja kapaciteta u gradskim vrtićima za sve zainteresovane roditelje. Mediji izveštavaju o mogućim prevarama u Novom Sadu http://www.b92.net/info/vesti/index.php… Kako se može naslutiti, prevara se sastoji u tome što vlasnici privatnih vrtića prijavljuju kao da rade u punom kapacitetu i tokom letnjih odmora kako bi naplatili od grada razliku i za boravak odsutne dece. Prva ideja je da bi se takva prevara lako mogla kontrolisati posetama inspektora i utvrđivanju...

Građani u "nadzoru primene zakona"

Građani u "nadzoru primene zakona"

Teško je setiti se da je bilo koja zakonska novina toliko promovisana kao uvođenje obaveze (ovaj put u izmenjenom Zakonu o opštem upravnom postupku) da organi vlasti razmenjuju podatke koje imaju u svojim evidencijama kada rešavaju po zahtevima građana, a ne da građani sami prenose potvrde i izvode od jednog do drugog organa. Ovo je nesumnjivo zgodna odredba koja može da posluži kao sredstvo za promociju čitavog zakona, strategije reforme javne uprave, i naravno, samog ministarstva. Kad je reč o samoj zakonskoj novini, promocija se čini nepotrebnom. Reč je o promenama koje su građanima na korist, i nema potrebe da ih...

Čuvari Skupštine u letnjem periodu

Čuvari Skupštine u letnjem periodu

Pošto izbora Vlade nema, a opet, može da ih bude svaki čas, Narodna skupština se nalazi u nedeljama u čudnoj situaciji - niti je vreme da se ide na odmore, niti radi u punom kapacitetu. Ne može se reći da se ništa ne dešava - održavaju se sednice odbora i na njima donose neke odluke, bilo je i nekih poslaničkih inicijativa (za osnivanje anketnih odbora), kao i odobrenja za vršenje drugih javnih funkcija. Čekanje da dođe do formiranja Vlade, jeste međutim, prilika koja se retko događa, da Skupština završi zaostale poslove, za koje inače ne bi bilo dovoljno vremena. To je...

Izmene u Akcionom planu

Izmene u Akcionom planu

"Blic" nastavlja serijal o tome šta EU navodno zahteva i šta je zbog toga izmenjeno u Akcionom planu borbe protiv korupcije. Na prethodni tekst, o "ispitivanju porekla imovine" http://www.transparentnost.org.rs/…/8559-kad-je-tesko-ispti… reakcija nije bilo, pa ima razloga da se pomisli da bi tu moglo biti reči i o nekoj vrsti promocije. Da li se promoviše neko iz Vlade, EU ili neko treći, to baš nije najjasnije. Iako je tačno da je Akcioni plan (za borbu protiv korupcije) izmenjen, donošenje Zakona o lobiranju nije nikakva novina.Prema originalnom Akcionom planu rok da Vlada dostavi predlog zakona je istekao još 6. decembra 2014, a rok da...

Kad je teško - "isptivanje porekla imovine"

Kad je teško - "isptivanje porekla imovine"

Niko više ne zna koja po redu najava donošenja Zakona o ispitivanju porekla imovine, ovaj put nije bila otvorena nego plasirana. Tekst koji se pojavio u "Blicu", http://www.blic.rs/…/saznajemo-zahtev-eu-politicari…/6hwlkgg poziva se na "izvor iz Vlade Srbije". Prosečnom čitaocu ovaj nedemantovani tekst može da zvuči logično, ali je svakome ko je više u materiji mnogo toga nepoznanica. Tvrdi se da "hitno treba da se završi zakon o poreklu imovine", zatim, da treba da se izvrše izmene u propisima o pijravljivanju imovine funkcionera, da je "EU insistirala i na praćenju podataka putem jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica". Najzad, tvrdi se i...

Mreža za preletače

Mreža za preletače

Ljutnja građana zbog „preletanja“ poslanika i odbornika u drugi tabor je opšta, a česti su i medijski vapaji da se takva pojava nekako spreči ili kazni. Inicijative da se to uradi su ipak retke. Jedna od njih stiže od Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Istina, ona se ne može (makar ne lako) pronaći na sajtu ove grupe NVO, ali je dobila dosta mesta u medijima. Prema jednom od izvora, Koalicija predlaže sledeće: „Donošenje Zakona o lustraciji „preletača“ koji bi sankcionisao političare koji, nakon izbora, napuštaju svoju političku listu i/ili prelaze u drugu političku opciju i time vrše nezakonito prekrajanje izborne volje...

Akcioni plan za poglavlje 23 EU pregovora - primer nedostataka (obuke)

Akcioni plan za poglavlje 23 EU pregovora - primer nedostataka (obuke)

U saopštenju povodom otvaranja pregovora o poglavljima 23 i 24 ukazali smo, između ostalog na nedostatke tog procesa koji su postali vidljivi već iz prvog izveštaja o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23. Danas prenosimo jedan takav primer. U pitanju je aktivnost:"2.2.3.7. Sprovesti stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi u vezi sa pitanjima sprečavanja sukoba interesa. (Kontinuirano, počev od stupanja na snagu zakonskih odredbi iz aktivnosti 2.2.3.5.)" Ocena Vlade Srbije - Ministarstva pravde o realizaciji ove aktivnosti u 2016. je sledeća:"Aktivnost se uspešno realizuje. Služba za upravljanje kadrovima organizuje stručno usvršavanje saglasno donešenim programima opšteg stručnog usavršavanja. Sadržaj obuke u vezi sa...

Seti se Beograda na vodi

Seti se Beograda na vodi

Svaka nova licitacija, tender za javnu nabavku ili oglas kojim se otvara nadmetanje za korišćenje javne imovine, a koji budu raspisale republičke i gradske vlasti, biće prilika da se setimo da to isto nije učinjeno sa najvećim komadom zemljišta u Beogradu koji je ikada stavljen na raspolaganje investitorima - Savskim amfiteatrom, predviđenim za izgradnju "Beograda na vodi". Slično, svaki put kada vlasti budu raspisale konkurs za urbanističko rešenje nekog trga ili kvarta, to će biti prilika da setimo da ne samo da takvog konkursa nije bilo za desnu obalu Savskog amfiteatra, već da su urbanisti o izgledu tog dela grada...

Vesti