Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Funkcionerska kampanja
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Glavni problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Pod lupom

Prev Next

Ništa od uređivanja funkcionerske kampanje

Prvi od tri nacrta zakona koje je Vladina radna grupa pripremila „radi ispunjavanja preporuka ODIHR“ za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji upućen je skupštini. Iako je ovom prilikom menjan član Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji uređuje razdvajanje vršenja javne funkcije od stranačkog delovanja, nije bilo spremnosti da se valjano uredi i pitanje „funkcionerske kampanje“. U članu 29. i u definicijama iz Zakona o Agenciji, preciziran je pojam „javnog resursa“ i navedeni su pojedini vidovi zabranjenog korišćenja tih resursa, ali od toga neće biti naročite koristi jer se preciziraju pitanja oko kojih ni do sada nije bilo...

Čiji je posao da proveri podatke uzbunjivača iz Krušika?

Aleksandar Obradović, uzbunjivač zaposlen u valjevskom „Krušiku“ izneo je u javnost niz dokumenata i podataka o lošem poslovanju tog preduzeća u državnom vlasništvu. Između ostalog, rekao je i da „iza toga stoji sam vrh vlasti koji se upleo u trgovinu oružjem i isisava novac iz vojnih fabrika koji delom odlazi u privatne džepove, a delom u stranačke fondove“. Ni jedan državni organ još uvek nije ispitao ove zabrinjavajuće informacije. Po nalogu javnog tužilaštva, jedino je u bio uhapšen, pa potom pušten u kućni pritvor sam uzbunjivač, pod sumnjom da je odavao poslovne tajne tog preduzeća. On nije dobio zaštitu na osnovu Zakona o...

Slučaj Lešnjak/Bastać

Jedan od bivših rukovodilaca gradske opštine Stari Grad u Beogradu, Lazar Lešnjak, optužio je predsednika te opštine, Marka Bastaća, kao i sebe lično za nekoliko krivičnih dela. Tako, jedna od optužbi se odnosi na to da su tokom 2018. ili ranijih godina opštinski građevinski inspektori nalagali rušenje bespravno podignutih objekata (verovatno se misi na novogradnju), da ta rešenja nisu izvršavana zbog (stvarnog ili navodnog) nedostatka sredstava a da je potom Lešnjak „za Bastaća“ uzimao mito od investitora kako do rušenja ne bi ni došlo, te da je pretrpeo nasilje kada je jednu od tih koverti zadržao „za sebe“. Predsednik opštine je...

Kakav Zakon o ispitivanju porekla imovine nam treba?

Nakon objave nacrta Zakona o ispitivanju porekla imovine i posebnom porezu u martu 2019, i javne rasprave o kojoj nije objavljen izveštaj, ponovo su učestale medijske objave o skorom donošenju tog zakona, bez informacija o tome da li je u nacrtu nešto promenjeno. U novoj analizi koju je napisao programski direktor Transparentnosti Srbije, Nemanja Nenadić, dat je kritički osvrt na rešenja iz aktuelnog nacrta Zakona, predlozi TS da se on popravi, ali i prikaz aktuelnih i bivših propisa koji uređuju ovu materiju. Između ostalog, ovde možete pročitati kako su „ispitivanje porekla imovine“ uređivali zakoni u doba socijalističke Jugoslavije, šta je predviđao „Zakon...

TS dostavila komentare na predložene izmene propisa u vezi sa zloupotrebom javnih resursa

Transparentnost Srbija dostavila je nadležnim ministarstvima zajedničke predloge organizacija Centar za primenjene evropske studije i Transparentnost Srbija, koji se odnose na materiju koja je obuhvaćena nacrtima izmena i dpuna tri zakona u okviru procesa unapređenja izbornih uslova. Reč je o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o javnim preduzećima. U dopisu Ministarstvu finansija, a u vezi sa izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti TS je ukazala na potrebu da se urede i brojna druga pitanja, koja nisu obuhvaćena ovim nacrtom, a koja su od posebnog značaja za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa i...

Izjava o davanjima za sportske klubove – priznanje zloupotrebe javnih resursa

Izjava ministra finansija o tome da su dva najveća fudbalska i košarkaška kluba od 2014. do danas „dobili od države“ oko 4,7 milijardi dinara predstavlja priznanje da je kod dodele tih sredstava bilo zloupotrebe službenog položaja ili trgovine uticajem. Prema ovoj izjavi, koja nije propraćena objavom dokumenata, državna pomoć je dodeljivana „direktno iz budžeta, preko ministarstava“ ili indirektno, „preko javnih preduzeća“. Pored toga, pomoć je davana „kroz kredite, davanje različitih garancija i reprogram poreskih obaveza“. Ključni deo izjave ministra jeste to da „država za oba kluba izdvaja i podržava ih podjednako i da se trudi da bude uravnotežena na najbolji mogući...

Ministar najavio, ministarstvo ne zna o čemu priča

Ministar finansija Siniša Mali izjavio u aprilu 2019. da će do 10. maja 2019. biti gotova studija opravdanosti izgradnje nacionalnog fudalskog stadiona. TS je početkom maja zatražila od Ministarstva finansija informacije - kome je, kako, u kom postupku poverenja izrada studije, kopiju dokumentacije o poveravanju izrade studije i samu studiju. Šest meseci kasnije, posle žalbe Povereniku TS je dobila odgovor Ministarstva finansija da nemaju studiju, niti bilo koju drugu traženu informaciju, odnosno dokument.   Iako je ministar s prilično sigurnosti i samopouzdanaj najavio završetak izrade studije, po svemu sudeći, Ministarstvo finansija ne zna ni da li neko drugo ministarstvo ili neki drugi...

Učiniti javnu raspravu zaista javnom

Transparentnost Srbija smatra da je neprimereno što resorna ministarstva i vladina radna grupa za unapređenje izbornog procesa nisu učinile napore da javnoj raspravi o izmenama tri zakona prisustvuje širi krug zainteresovanih udeonika, a posebno mediji. Javna rasprava o izmenama zakona o Agenciji za borbu protiv koirupcije, o javnim preduzećima i o finansiranju političkih aktivnosti oglašena je na sajtovima ministarstava pravde, privrede i finansija, a u programu rasprave nije bilo naznačeno gde će se okrugli sto, zakazan za 16. oktobar održati. Obaveštenje o javnoj raspravi objavljeno je na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom dva dana predokrugli sto, takođe bez mesta održavanja...

Vesti