Business Joomla Themes by Justhost Reviews
 • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
 • Prioriteti u borbi protiv korupcije 2016-2020
 • Indeks percepcije korupcije (CPI)
 • Funkcionerska kampanja - zloupotreba javnih resursa
 • Beograd na vodi - geneza slučaja
 • Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2015

Pod lupom

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
Skupštinska predstava sa platama

Skupštinska predstava sa platama

I pored toga što imaju na dnevnom redu više hiljada stranica materijala u vezi sa prihodima i rashodima države u sledećoj godini, i što su imali manje od dva dana na raspolaganju za čitanje i pripremu amandmana na budžet, neki od narodnih poslanika su našli vremena da podnesu amandmane o pitanju koje se uopšte ne uređuje Zakonom o budžetu za narednu godinu. Naime, sudeći po pisanju medija (amandmani i dalje nisu dostupni na internetu!), nekoliko narodnih poslanika iz vladajuće SNS je podnelo amandman koji ima za cilj da se umanje plate nosilaca funkcija zaštitnika građana i poverenika za informacije od...

Predmet nabavke: Vlado Georgiev, komada 1

Predmet nabavke: Vlado Georgiev, komada 1

Zakon o javnim nabavkama zabranjuje da se „crta“ pobednik u nadmetanju. U svakom slučaju kada su uslovi ili elementi za ocenu ponuda kreirani tako da se neko neosnovano privileguje ili diskriminiše, drugi (potencijalni) ponuđači imaju mogućnost da pokrenu postupak zaštite prava, a to isto može da učini i nadzorni organ.  S druge strane, u nekim situacijama pokušaj da se utvrde nediskriminatorni uslovi može da deluje komično. To se naročito često dešava(lo) u vezi sa nabavkom usluga umetničke prirode, zbog čega je svojevremeno Uprava za javne nabavke izdala i mišljenje o mogućnosti primene pregovaračkog postupka, kada ustanove kulture angažuju unapred poznate izvođače. Javna...

Blic: Političarima državne vile za male pare

Blic: Političarima državne vile za male pare

Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada stigao je u parlament prošle nedelje. Njime se predviđa pravo na kupovinu stana u javnoj svojini. Pravo da kupe stan imaju zakupci, a koji ga koriste u skladu sa Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika državne svojine. U članu 153. Predloga zakona se precizira da će cenu stana odrediti jedinica lokalne samouprave. Kupoprodajna cena stana je u evrima, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti. Nekretnina se može kupiti i u jednakim mesečnim ratama sa rokom do 20 godina, što znači bez kamate, piše Blic.  Pažnju javnosti do sada...

Lutanja u konceptu ekonomske politike i vladavine prava

Lutanja u konceptu ekonomske politike i vladavine prava

Kroz diskusiju u Skupštini grada o pomoći Grada Beograda preduzeću „Ikarbus“ prelamaju se mnoga lutanja u konceptu ekonomske politike i vladavine prava u Srbiji. Pošto Ikarbus ne može da plati dugove Gradu, Grad pomaže ovom preduzeću koje pravi autobuse tako što dugove menja za udeo u vlasništvu. Beogradu ne treba da bude vlasnik fabrike, ali je i to verovatno bolje nego ništa. Sve se to naziva podrškom domaćoj privredi i nagoveštava se kupovina Ikarbusovih autobusa za potrebe gradskog prevoznika.  Na prvi pogled, sa ekonomske strane, logika postoji. Opstankom domaćeg proizvođača i kupovinom domaćih autobusa za gradskog prevoznika, više novca iz budžeta...

Ko pravi, a ko cepa budžet?

Ko pravi, a ko cepa budžet?

Rokovi Kada je ministar finansija, Dušan Vujović, pre nekoliko dana  (24. novembra) najavio da bi “Budžet za 2017. sledeće nedelje bi mogao da se nađe pred Vladom, a odmah nakon toga biće predat u parlament i usvojen u zakonskom roku”, to je zvučalo samo kao uobičajeno „kreativno tumačenje“ poštovanja Zakona o budžetskom sistemu.  Vujović je naime ukazao u toj izjavi da je "zakonski rok za donošenje budžeta je 15. decembar, ali bi on mogao da bude donet i ranije, sve zavisi od dinamike rada parlamenta." Sredina decembra zaista predstavlja rok da Skupština usvoji Zakon o budžetu za narednu godinu. http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?pf=1&id=12759 Međutim, to...

Selektivni glas struke

Selektivni glas struke

Na ovom mestu smo mnogo puta ukazivali na nelogičnosti u izjavama nosilaca vlasti. Međutim, kada nelogičnosti pređu određenu granicu gotovo da postaje neizbežna pomisao da nije u pitanju previd, već namerno iritiranje građana. Tako nešto bi se moglo pomisliti i za izjavu beogradskog gradonačelnika, Siniše Malog na temu struke i međunarodnih konkursa. Mediji naime prenose njegovu izjavu  da postoje primeri da su se zgrade gradile i preuređivale tako da se na kraju ispostavilo da su neprimerene okruženju i ambijentu u kome se nalaze, a kao primer naveo stambeno-poslovnu zgradu u Pariskoj ulici broj 8 u Beogradu za koju je, kako je...

Javna preduzeća - donatori, sponzori, humanitarci

Javna preduzeća - donatori, sponzori, humanitarci

Kada se propiše da javno preduzeće može da sponzoriše aktivnosti koje omogućavaju "društveni napredak", to ostavlja prostor da se finansira bila šta. I u praksi se zaista finansira sve i svašta, pokazuje istraživanje koje sprovodi Transparentnost Srbija. Festivali, mesne organizacije penzionera, susreti mladih i starih, lokalni klubovi, ali i nacionalni sportski savezi, zaključuju se ugovori sa medijima koji imaju obavezu da promovišu delatnost JP, izdvajaju se milionski iznosi za "posredovanje pri kupovini avio karata i rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja". Novi Zakon o JP na snazi je od marta. Rok za razrešenje članova nadzornih odbora koji ne ispunjavaju nove...

Malo konkretnih rezultata

Malo konkretnih rezultata

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić za dnevni list Danas analizirao je učinak Vlade Srbije, izabrane pre tačno 100 dana, u oblasti borbe protiv korupcije. - Ocena se može davati u odnosu na sopstvena obećanja (ekspoze premijera), obaveze iz akcionog planaza poglavlje 23 EU integracija i drugih strateških dokumenata, primenu postojećih zakona i sa aspekta potrebe da borba protiv korupcije bude efikasna i sveobuhvatna a rad pravosuđa odgovoran, zakonit i efikasan i po svim merilima bi mogla da glasi - nešto se radi, ali ne dovoljno - kaže za Danas Nenadić.  On ističe da ekspoze premijera predstavlja razočaranje u pogledu značaja koji...

Vesti