Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Monitoring izbora 2020
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2020
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)

Pod lupom

Prev Next

APR reagovao na inicijativu Transparentnosti

Nakon što smo uputili inicijative Ministarstvu privrede i Agenciji za privredne registre da reše problem nezakonitih direktora javnih preduzeća, kojima je davno istekao mandat, dobili smo brzi odgovor od APR-a. Jednim mejlom su nam na svih 19 dopisa odgovorili da nisu nadležni da menjaju podatke. Nismo odustali, pa smo se obratili novim dopisom, ukazavši u prigovoru da postoje koraci koje mogu da preduzmu. To je urodilo plodom - dobili smo konačno odgovor da APR sama ne može da izmeni podatke ali će odmah proslediti inicijativu Ministarstvu privrede. Ministarstvo sada ima na stolu dve inicijative - našu i ovu prosleđenu od APR-a. Jasno je da...

Šta su ključna pitanja kod nabavke Vladine Kancelarije od firme Asseco?

Kao reakciju na konferenciju potpredsednice Stranke slobode i pravde, Marinike Tepić, direktor Vladine Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Mihailo Jovanović organizovao je svoju konferenciju za štampu 23. septembra 2020. Sve to je u vezi sa nabavkom softvera Centralnog registra stanovništva od firme Asseco SEE, u kojoj je jedan od direktora brat predsednice Vlade. Na ovoj konferenciji direktor Kancelarije je pročitao i neke delove iz dopisa koji je programski direktor Transparentnosti, Nemanja Nenadić uputio pomoćniku direktora te Kancelarije, kao odgovor na njegovo pitanje o mogućem sukobu interesa kod sprovođenju ove nabavke. Na usmeni upit predstavnika Kancelarije od 31. oktobra 2019, Nenadić je odgovorio...

Primena koja nije počela

„Stupanje na snagu“ i „početak primene“ Kada sam na ovom istom mestu, pre više od godinu dana, predstavljao novine i nedostatke Zakona o sprečavanju korupcije, nisam ni slutio da će pasti na testu primene, pre nego što je ona uopšte počela. Nekada su nas na pravnom fakultetu učili o tome da zakoni stupaju na snagu najranije osam dana od dana objavljivanja, da mogu stupiti na snagu ranije ako postoje naročito opravdani razlozi, ali i da stupanje na snagu može biti odloženo i za neki kasniji datum koji se odredi prilikom donošenja propisa, na primer, kada je potrebno obaviti neke pripreme pre početka primene. Izraz...

Transparentnost podnela predlog za brisanje nezakonitih zastupnika javnih preduzeća iz registra

Od 34 preduzeća u državnom vlasništvu na koja se primenjuje Zakona o javnim preduzećima, samo devet ima direktore izabrane na konkursu, kao što nalaže Zakon, dok su u 22 na čelu vršioci dužnosti direktora.U još tri preduzeća nije bilo moguće utvrditi u kojem statusu je direktor. Od 22 slučaja "vd stanja" (13 javnih preduzeća i devet akcionarskih društava ili društava sa ograničenom odgovornošću), u čak 19 je istekao mandat vd direktora, koji je zakonom ograničen na najduže 12 meseci. Sve odluke i ugovori potpisani od strane tih 19 građana koji nezakonito rukovode javnim preduzećima posle isteka mandata su ništavi, što je već...

Agencija: Ničić koristio javne resurse i prekršio zakon, ali SNS nije

Agencija za sprečavanje korupcije donela je, po prijavi Transparentnosti Srbija Transparentnosti Srbija, rešenje da je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić prekršio zakon tako što je u kampanji za izbore 21. juna koristio javne resurse za promociju Srpske napredne stranke. Agencija je Ničiću izrekla "meru upozorenja po kojoj je obavezan da se ubuduće u svemu pridržava odredaba Zakona". Ničić je 13. juna na Fejsbuk profilu objavio informaciju i fotografije o čišćenja dela grada, navodeći da je to ''Akcija za primer - zajedno možemo sve – ZA NAŠU DECU''. U toj akciji, nazvanoj po izbornom sloganu liste na kojoj je Srpska napredna stranka, zajedno, istovremeno i ravnopravno...

Kako unaprediti izbor članova VSS

Visoki savet sudstva je organ koji po Ustavu treba da obezbedi i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Jedna od garancija nezavisnosti jeste sastav i način izbora članova ovog tela. Po aktuelnim ustavnim rešenjima natpolovičnu većinu (6 od 11) članova čine sudije koje biraju njihove kolege. Međutim, efekti ove ustavne garancije nezavisnosti uveliko zavise od načina na koji će se taj izbor vršiti. Društo sudija Srbije, poučeno iskustvima iz prakse, uputilo je Visokom savetu sudstva inicijativu radi unapređenja procesa izbora izbornih članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija  Predloženo je, između ostalog, da kandidati za člana VSS treba da pored biografija...

Niški tužilac nije ispitao da li je Drobnjak zloupotrebio položaj u Кukulovcima

Više javno tužilaštvo u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je bez valjanih argumenata odbacilo krivičnu prijavu organizacije Transparentnost Srbija protiv v.d direktora JP ''Putevi Srbije'' Zorana Drobnjaka, zbog davanja mita u vezi sa glasanjem tokom predizborne posete selu Кukulovce kod Leskovca, kao i krivičnu prijavu organizacije CRTA podnetu u istoj stvari. Slučaj „Kukulovce“ je jedan od najilustrativnijih primera zloupotrebe javnih resursa za potrebe izborne kampanje sa poslednjih izbora – problema koji nije rešen izmenama propisa i pored toga što se navodi među prioritetnim preporukama međunarodnih i domaćih posmatrača. Najbolju ilustraciju pogrešnog razmatranja ove krivične prijave predstavljaju navodi iz Obrazloženja...

Tužbe protiv Vlade zbog skrivanja podataka u vezi sa javnim nabavkama

Transparentnost Srbija podnela je Upravnom sudu dve tužbe protiv Vlade Srbije zbog prikrivanja podataka u vezi sa javnim nabavkama zdravstvene opreme tokom pandemije, odnosno u vezi sa tajnošću tih podataka. Reč je o tužbama (https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Tu%C5%BEba_-_Vlada_RS_-_tajnost_podataka_o_broju_respiratora.pdf) zbog neodgovaranja na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. TS je još 13. marta od Vlade tražila (https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_zahtev_za_Vladu_Srbije_tajnost_podataka_o_respiratorima.pdf) dokumente u vezi sa određivanjem i opozivom tajnosti podataka o broju respiratora. Naime, predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, na konferenciji za štampu 12. marta 2020. izjavila je da se „broj respiratora u Srbiji tretira kao državna tajna“. Kasnije istog dana predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, izneo je javno...

Vesti