Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Znate za slučaj da se novac građana zloupotrebljava? Prijavite nam da istražimo.
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije CPI
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji
  • Izborni sajt TS - monitoring izbornih procesa

Pod lupom

Prev Next

Predlozi za realizaciju preporuke ODIHR i unapređenje uslova izbora

Transparentnost Srbija je iskoristila je danas mogućnost da predstavnicima parlamentarnih stranaka i Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa ODIHR izloži niz konkretnih predloga i prioriteta za unapređenje uslova izbora, naročito u vezi sa finansiranjem izborne kampanje i sprečavanjem zloupotrebe javnih resursa. Na sastanku koji je sazvala predsednica Narodne skupštine, predstavnici Transparentnosti su ukazali da je ovo na žalost prvi put da se u skupštini raspravlja o primeni preporuka ODIHR nakon izbora, iako TS skupštinskom odborima za pravosuđe i finansije godinama upućuje inicijative da se o ovoj temi organizuje javno slušanje. Kada je reč o razmatranju preporuka ODIHR, TS je upozorila na...

Sporno autentično tumačenje na ekspresno sazvanoj sednici

Izgleda da će novi saziv Narodne skupštine svoj zakonodavni rad započeti na jedan od najspornijih mogućih načina. Sudeći po dostupnim informacijama, 8. aprila popodne (posle 13.00) je za isto veče (8. aprila u 20.00 časova) sazvana sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na kojoj će se razmatrati jedan predlog autentičnog tumačenja. Narodna skupština je tokom nekoliko prethodnih saziva donela niz „autentičnih tumačenja“ zakona, pri čemu je tim normama davano potpuno novo značenje, do kojeg se ne može doći ni na jedan od načina koji su poznaje pravna nauka. Svrha takvih poduhvata je uvek bila ne samo da se zakoni izmene...

TS dostavila Skupštini predloge za realizaciju preporuka iz izveštaja ODIHR

Transparentnost Srbija dostavila je Skupštini Srbije i vladinoj Radnoj grupi za unapređenje izbornog procesa predloge u vezi sa realizacijom pojedinih preporuka iz konačnog izveštaja ODIHR posle izbora iz decembra 2023 i neispunjenih preporuka posle ranijih izbora. TS je o nalazima monitoringa decembrskih izbora, kao i u prethodnim ciklusima, informisala Posmatračku misiju ODIHR, javnost u Srbiji, kao i poslanike Evropskog parlamenta tokom diskusije o rezoluciji koja se odnosi na izbore u Srbiji. S druge strane, ni pre ni posle decembarskih izbora nije bilo prilike da TS o ovim pitanjima diskutuje sa predstavnicima državnih organa Srbije. Naime, pomenuta Radna grupa Vlade Srbije je poslednji...

Šta je sa tenderom za Tiršovu 2

Kakva je procedura nakon što ne uspe tender zato što je jedina ponuda viša od procenjene vrednosti i koji razlozi mogu da dovedu do takve situacije Svaka vredna nabavka sa samo jednom ponudom je potencijalno sporna, iz dva moguća razloga – da je naručilac postavio uslove koji su preterano ograničili konkurenciju ili da su se potencijalni konkurenti dogovorili da se međusobno ne nadmeću. Takvi dogovoru mogu da se manifestuju kroz podnošenje zajedničke ponude konzorcijuma firmi koje bi inače jedna drugoj obarale cenu, ili kroz dogovor o „prepuštanju posla“, uz uzvratnu uslugu na nekom drugom tenderu. Kada je reč o uslovima tendera za...

Inkluzivan konsultativni proces i široki politički konsenzus preduslovi za pravilno ispunjenje ODIHR preporuka

Saopštenje Nacionalnog konventa o EU: Inkluzivan konsultativni proces i široki politički konsenzus preduslovi za pravilno ispunjenje ODIHR preporuka, ali i dalju evropsku perspektivu Srbije Nacionalni konvent o Evropskoj uniji poziva Vladu Srbije u tehničkom mandatu da bez odlaganja osigura da rad na ispunjavanju preporuka ODIHR (Kancelarije OEBS za demokratiju i ljudska prava) bude transparentan i zasnovan na konsultacijama sa svim relevantnim akterima, što do sada nije bio slučaj. Ističemo da je potpuno ispunjenje ovih preporuka od dodatnog značaja za Srbiju, kao način osiguranja slobodnih i fer izbora koji se navode kao jedan od preduslova za implementaciju finansijskih odredbi Instrumenta za reformu...

MUP da objavi podatke o migraciji birača koje je dostavio premijerki

Tvrdnja premijerke u tehničkom mandatu prema kojoj „svako može da proveri“ koliko je bilo slučajeva promene prebivališta građana, ne samo da ne odgovara činjeničnom stanju, već je direktno suprotna zvaničnom odgovoru koji je Transparentnost Srbija dobila od Ministarstva unutrašnjih poslova. U intervjuu na TV Prva, povodom objavljenog priloga N1 o mogućem organizovanom fiktivnom preseljenju stanovnika Male Krsne u beogradsku opštinu Voždovac, predsednica Vlade, Ana Brnabić, rekla je da je ona proverila i utvrdila koliko je osoba iz Male Krsne registrovano za glasanje u Beogradu, i da to svako može da proveri. „Ja sam proverila odmah i svako može da proveri, nije nešto...

Sprečavanje korupcije u izvršnoj vlasti – korisne preporuke GRECO još nisu ostvarene

Kada bi Srbija primenila preporuke koje je marta 2022. dobila od GRECO (Grupa zemalja za borbu protiv korupcije), tela koje je uspostavio Savet Evrope, to bi bitno unapredilo mehanizme za suzbijanje korupcije u postupanju izvršne vlasti. Međutim, do sada je učinjeno veoma malo, iako je prvi postavljeni rok za realizaciju istekao još 30. septembra 2023, pokazuje analiza koju je danas objavila Transparentnost Srbija. Predmet ove analize bilo je četrnaest preporuka koje se odnose na suzbijanje korupcije u okviru izvršne vlasti (predsednik Republike, Vlada i ministri), dok se preostalih deset preporuka odnosi na policiju. Na osnovu ovih preporuka Srbija je trebalo da...

ODIHR zatražio poboljšanje pravila o finansiranju kampanje i sprečavanju zloupotrebe javnih resursa „daleko pre sledećih izbora“

Posmatračka misija ODIHR je i u konačnom izveštaju o decembarskim izborima potvrdila neke od nalaza do kojih je došla Transparentnost Srbija u okviru monitoringa izborne kampanje, a veliki broj preporuka odnosi se na nerešena pitanja finansiranja izborne kampanje, zloupotrebe javnih resursa i učešća javnih funkcionera u kampanji. Izveštaj OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima u Srbiji održanim 17. decembra 2023. godine sadrži, pored 25 aktuelnih preporuka, i podsećanje na brojne neispunjene i delimično ispunjene preporuke iz ranijih izveštaja. Ukoliko bi Vlada Srbije rešila da ovaj put postupi po preporukama ODIHR, umesto da ih ignoriše, kao...

Vesti