Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Publikacije

 

link: spisak publikacija vrh


Priručnik za rasipanje javnih resursa u 6 lakih lekcija

 

 

National Integrity System Assessment Serbia NIS 2023
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

link: spisak publikacija vrh


Procena sistema društvenog integriteta Srbija NIS 2023

 

 

National Integrity System Assessment Serbia NIS 2023
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh


National Integrity System Assessment Serbia NIS 2023

 

 

National Integrity System Assessment Serbia NIS 2023
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

REGULACIJA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI JAVNIH
ENTITETA U MEDIJSKOM SEKTORU

 

 

KAKO DA POMOGNEM DA IZBORNA KAMPANJA BUDE POŠTENIJA?
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

UZBUNJIVANJE U SRBIJI I EU DIREKTIVA

 

 

KAKO DA POMOGNEM DA IZBORNA KAMPANJA BUDE POŠTENIJA?
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

WHISTLEBLOWING IN SERBIA AND EU DIRECTIVE

 

 

whisteblowing
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

KAKO DA POMOGNEM DA IZBORNA KAMPANJA BUDE POŠTENIJA?

 

KAKO DA POMOGNEM DA IZBORNA KAMPANJA BUDE POŠTENIJA?
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

link: spisak publikacija vrh

I dalje pod lupom

 

 

Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Komentar pojedinih delova međustranačkog Sporazuma o izbornim uslovima

 

 

Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

KORUPTIVNI RIZICI U PROPISIMA I LOBIRANJE

 

 

Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

REGULATION OF PROMOTIONAL ACTIVITIES OF PUBLIC ENTITIES IN THE MEDIA SECTOR

 

 

LTI2021 srpski
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

INDEKS TRANSPARENTNOSTI INDEKS TRANSPARENTNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE 2021

 

 

LTI2021 srpski
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

REGULACIJA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI JAVNIH ENTITETA U MEDIJSKOM SEKTORU

 

 

korupcijanavisokomnivou
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

link: spisak publikacija vrh

JAVNE NABAVKE I JAVNO PRIVATNA PARTNERSTVA – IZMEĐU SOLIDNIH PROPISA I LOŠE PRAKSE

 

 

korupcijanavisokomnivou
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

link: spisak publikacija vrh

RAZREŠENJE V.D. STANJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA 

 

 

korupcijanavisokomnivou
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

KONTROLA FINANSIRANJA IZBORNE KAMPANJE 2020

 

 

korupcijanavisokomnivou
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

link: spisak publikacija vrh

(NE)TRANSPARENOST LOBIRANJA U SRBIJI – PRVI NALAZI PRIMENE ZAKONA

 

 

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Transparentnost finansiranja učesnika izborne kampanje
za vreme i nakon izbora

 

 

Transparentnost finansiranja izbornih kampanja
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Analiza izveštaja o troškovima izborne kampanje 2020

zacaranikrug
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

PREDSEDNIČKI IZBORI ZA SKUPŠTINU SRBIJE 2020

PredsednickiizborizaSkupstinuSrbije
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Korupcija na visokom nivou i zakoni krojeni po meri privatnih interesa u Srbiji

 

 

korupcijanavisokomnivou
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Kodeks ponašanja narodnih poslanika

BicaSrb
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Uslovi za poslovanje sa integritetom / Izveštaj o stanju u Srbiji

BicaSrb
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Kovid propisi i rizici od korupcije

zacaranikrug
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

KORUPTIVNI UTICAJI U NACRTIMA I PREDLOZIMA ZAKONA

zacaranikrug
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Antikorupcijske reforme i njihovi efekti

Antikorupcijske reforme i njihovi efekti
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

ANALIZA RANIJIH SLUČAJEVA MOGUĆEG LOBIRANJA U SVETLU AKTUELNIH ZAKONSKIH REŠENJA u 2019

Planovi integriteta između korupcijskog rizika antikorupcijske prakse
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

JOINT PROJECT ON BUDGET CREDIBILITY - EXTENDED TRACK 2019

Planovi integriteta između korupcijskog rizika antikorupcijske prakse
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Istraživanje o javnim raspravama u 2019

Planovi integriteta između korupcijskog rizika antikorupcijske prakse
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Planovi integriteta između korupcijskog rizika antikorupcijske prakse

Planovi integriteta između korupcijskog rizika antikorupcijske prakse
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Pristup informacijama - zaštita konkurencije, izvršenje rešenja Poverenika i tajnost podataka

Pristup informacijama - zastita konkurencije, izvrsenje resenja Poverenika i tajnost podataka, avgust 2019.
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Državno oglašavanje

zacaranikrug
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

 

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs

 
 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Poseban zakon za državnu stanogradnju

Poseban zakon
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

IZDAVAČ

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Dure Jaksica 6/11, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3287 226

Elektronska posta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. www.bezbednost.org

Transparentnost Srbija

Palmoticeva 31/111, 11000 Beograd Tel: +381 (0)11 3033 827

www.transparentnost.org.rs


AUTOR

Nemanja Nenadić

LEKTURA

Tatjana Hadzic Jovovic

DIZAJN I PRELOM

Tijana Milanovic

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Kako da prijavim korupciju?

kakodaprijavimkorupciju
Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Izdavač

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Kneza Miloša 4, 11103 Beograd

www.yucom.org.rs

Za izdavača

Katarina Golubović

Suizdavač

Transparentnost Srbija

Priredio

Nemanja Nenadić,

Transparentnost Srbija

Vodič je nastao kao realizacija aktivnosti Transparentnost Srbija u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa” koji realizuje Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Druge publikacije iz projekta na: www.otvorenavratapravosudja.rs

 

 

 

 


 

 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Statistika gonjenja 2012-2017.

Infografikpublikf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Analiza rizika od korupcije u propisima o javno privatnom partnerstvu 2018

TS Analiza rizika od korupcije u propisima o javno privatnom partnerstvu 2018

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

KA EFIKASNIJEM PROCESUIRANJU OBELODANJENIH SUMNJI NA KORUPCIJU 2018

Ka efikasnijem procesuiranju

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Izveštaj istraživanja TS Otvorene i ukrštene javne nabavke 2018

izvestaj istrazivanja TS Otvorene i ukrstene javne nabavke 2018

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Final-report - NIS SerbiaTracking_reports (eng)

Final report NIS Serbia Tracking reports eng

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

IZVEŠTAJ - inspekcije i mediji

IZVESTAJ inspekcije i mediji

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

TS planovi integrieteta maj 2018 nacrt izveštaja

TS planovi integrieteta maj 2018 nacrt izvestaja

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Transparentnost Srbija izvestaj o monitoringu AP 23 mart 2018

Transparentnost Srbija izvestaj o monitoringu AP 23 mart 2018.pdf

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Izveštaj o izbornoj kampanji Beograd 2018

izvestajoizbornojkampanjiBeograd2018

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Monitoring lokalnih izbora u Beogradu 2018

izvestajoizbornojkampanjiBeograd2018

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Lobiranje

05 Studija o lobiranjuNaslovna

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Studija-o-lobiranju

(PDF format)

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Elementi zarobljene države u Srbiji - studija slučaja u dve oblasti

elementizarobljenedrzave

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Elementi zarobljene države u Srbiji - studija slučaja u dve oblasti

(PDF format)

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Pod lupom - prva petoletka

podLupomprvaPetoletka.png

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Pod lupom - prva petoletka

(PDF format)

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Politički uticaj na JP i medijePolitički uticaj na JP i medije

politickiUticajnaJPkorice

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Politički uticaj na JP i medije

(PDF format)

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Zakon o zastiti uzbunjivaca - koje znacenje normi igde se mogu poboljsati

Uzbunjivaci

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Zakon o zastiti uzbunjivaca - koje znacenje normi igde se mogu poboljsati

(PDF format)

 

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Uporedna analiza pojedinih odredbi zakona o javnom-privatnom

partnerstvu i koncesijama u zemljama regiona

Uporedna analiza pojedinih odredbi zakona o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama u zemljama regiona

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Funkcionerska kampanja

funkcionerska kampanja policy paper final

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Svrsishodnost drzavne pomoci Transparentnost Srbija maj 2017 

Svrsishodnost drzavne pomoci Transparentnost Srbija maj 2017

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Analiza LTI 2017

Analiza LTI 2017

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Monitoring kampanje 2017

monitoring kampanje 2017

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

 

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 


 

 

 

 

link: spisak publikacija vrh

Praćenje napretka u oblasti sprečavanja i rešavanja
sukoba javnog i privatnog interesa

pracenje napretka u oblasti sprecavanja i resavanj

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Praćenje napretka u oblasti sprečavanja i rešavanja sukoba javnog i privatnog interesa

(PDF format)

U publikaciji su predstavljeni pravni okvir i institucionalni kapaciteti za sprečavanje i rešavanje sukoba interesa u Srbiji, pregled stanja u sprovođenju preporuke iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i indikatori za praćenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Sukob interesa u Republici Srbiji – analiza pravnog i strateškog okvira

sukob interesa u republici srbiji analiza pravnog

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Sukob interesa u Republici Srbiji – analiza pravnog i strateškog okvira

(PDF format)

Tekst analizira pravni i strateški okvir koji reguliše sprečavanje sukoba interesa u Srbiji i nudi preporuke koje bi dovele do unapređenja stanja u ovoj oblasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

link: spisak publikacija vrh

Nalaz o monitoringu izborne kampanje jul 2016

nalazokampanji2016

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Nalaz o monitoringu izborne kampanje jul 2016

(PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Tok medijskog novca preko budžeta i položaj Regulatora elektronskih medija

TokMedijskogNovca

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Tok medijskog novca preko budžeta i položaj Regulatora elektronskih medija(PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Globalni barometar korupcije 2016balni barometar korupcije 2016

GCB 2016 Srbija 20 09 2016

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

GCB 2016 Srbija 20 09 2016 (PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Javni interes u blatu dimu i pod vodom

JavniInteresuBlatudimuipodvodom

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Javni interes u blatu dimu i pod vodom(PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Upravni sud i antikorupcijski propisipropisi

UpravnisuiantikorupciijskipropisMi

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Upravni sud i antikorupcijski propisi(PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

link: spisak publikacija vrh

Sankcionisanje korupcije

SanskionisanjeKorupcije

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Sanksionisanje korupcije (PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

REUFORMATOR

rEUformator

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?


REUFORMATOR
(PDF format)

Izdavač
Koalicija prEUgovor
Urednica
Dunja Tasić
istraživačica u BCBP
(Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Recenzentkinja
Sonja Stojanović Gajić
direktorka BCBP
Autori
Nemanja Nenadić, Dušan Šabić,
Vanja Macanović, Katarina Ivanović,
Dejan Remetić, Dunja Tasić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

prEUgovor - 2015 prEUgovor - 2015

PrEUgovor

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?


PrEUgovor 2015
(PDF format)

Izdavač

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Đure Jakšića 6/5, Beograd

Tel: 011 3287 226

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Web: www.bezbednost.org

Autori

Milan Aleksić, Marija Anđelković, Aurelija Đan, Katarina Đokić,SašaĐorđević, Bojan Elek, Vladimir Erceg, Gordana Grujičić, Tanja Ignjatović,Katarina Ivanović, Vanja Macanović, Marko Milošević, Nemanja Nenadić, Predrag Petrović, Vladimir Petronijević, Dunja Tasić

Urednik

Milan Aleksić

Dizajn

Marko Marinković

Prelom

comma | communications design

Štampa - Fiducia 011 print

Tiraž - 200

ISBN - 978-86-6237-116-4

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Izvestaj o sprovodjenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013

Izvestaj o sprovodjenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?


Izvestaj o sprovodjenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013
 (PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Procena sistema društvenog integriteta Srbija 2015

NIS2015

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?


Procena sistema društvenog integriteta Srbija 2015 (PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Izvestaj o sprovodjenju Strategije

Izvestaj o sprovodjenju Strategije

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?


Izvestaj o sprovodjenju Strategije
(PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

BIRN Analiza i preporuke Zakon o medijima sept 2014

BIRN Analiza i preporuke Zakon o moedijima sept 2014

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?


BIRN Analiza i preporuke Zakon o moedijima sept 2014
(PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje za izbore 2014  

Aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje za izbore 2014

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?


Aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje za izbore 2014 
(PDF format)

Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 31
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI

Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI

Word icon1


Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI.doc
(DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Revizija svrsishodnosti jan 2014

Revizija svrsishodnosti jan 2014

Word icon1


Revizija svrsishodnosti jan 2014.doc
(DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Državna pomoć izveštaj februar 2015

Drzavna pomoc izvestaj februar 2015

Word icon1


Drzavna pomoc izvestaj februar 2015
(DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

KAS Planovi rada, izveštaji o radu i sistematizacije radnih mesta

KAS Planovi rada, izveštaji o radu i sistematizacije radnih mesta

Word icon1


KAS Planovi rada, izveštaji o radu i sistematizacije radnih mesta.doc
(DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije dec 2014

Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije dec 2014

Word icon1


Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije dec 2014.doc
(DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Monitoring javnosti rada Vlade Srbije septembar 2013.

Monitoring javnosti rada Vlade Srbije septembar 2013

Word icon1


Monitoring javnosti rada Vlade Srbije septembar 2013.doc
(DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Elektronska publikacija - Tok medijskog novca preko budžeta i položaj Regulatora elektronskih medija . 

Pismo elektronska publikacija Tok medijskog novca preko budzeta i polozaj Regulatora elektronskih medija final

Word icon1


Pismo - elektronska publikacija- Tok medijskog novca preko budžeta i položaj Regulatora elektronskih medija final.doc
(DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Efekti novog Zakona o javnim preduzecima-politizacija ili profesionalizacija, oktobar 2014. 

Efekti novog Zakona o javnim preduzecima

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Efekti novog Zakona o javnim preduzecima-politizacija ili profesionalizacija, oktobar 2014.pdf (PDFformat)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Nalazi monitoringa izborne kampanje 2014 grad Beograd sa osvrtom na parlamentarne izboore.

Nalazi monitoringa izborne kampanje 2014 grad Beograd sa osvrtom  na parlamentarne izboore

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Nalazi monitoringa izborne kampanje 2014 grad Beograd sa osvrtom  na parlamentarne izboore.pdf (PDFformat)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Državna pomoć, Transparentnost Srbija, februar 2015. 

drzavnapomoc

Word icon1

Državna pomoć, Transparentnost Srbija, februar 2015.. (DOC format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Crinis publikacija - Transparentnost finansiranja izbornih kampanja

Transparentnost finansiranja izbornih kampanja

Word icon1

Transparentnost finansiranja izbornih kampanja(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Kako protiv korupcije - Aktuelni problemi i pitanja iz rada represivnih antikorupcijskih organa u kontekstu EU integracija, decembar 2014, 

kakprotivkorupcije

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kako protiv korupcije - kraca verzija 2014.pdf
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Finansiranje kampanje 2012  

Finansiranje predsednicke i parlamentarne izborne kampanje u Srbiji maj 2012

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Finansiranje kampanje 2012.pdf
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Kako protiv korupcije - Aktuelni problemi i pitanja iz rada represivnih antikorupcijskih organa u kontekstu EU integracija, decembar 2014, duza verzija

 

kakprotivkorupcije

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kako protiv korupcije - , duza verzija.pdf
(PDF format)

 

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

National Integrity System Assessment Serbia

National Integrity System Assessment Serbia 2011

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Studija o unapređenju zakonodavnog procesa u Republici Srbiji

StudijaUnapredjenja

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

 

 

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Pravosuđe u borbi protiv korupcije

Pravosudje u borbi protiv korupcije

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Publikacija za NVO i medije

Publikacija za NVO i medije

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Publikacija za tužioce

Publikacija za tuzioce

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Planovi integriteta u pravosuđu

planovi integriteta u pravosudju

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

ALAC publikacija

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

predgovor1.pdf

tekst o ALAC projektu2.pdf

ALAC-pojam korupcije i korupcija kao krivicno delo 3.pdf

Uvod u tekstove o institucijama 4.pdf

Odbor za predstavke i predloge 4.pdf

NADZORNI_ODBOR_VSS 5_.pdf

Odbor za resavanje o sukobu interesa 6.pdf

savet za borbu protiv korupicje 7.pdf

Narodna kancelarija 8.pdf

ministarstvo pravde 9.pdf

Unutrasnja kontrola policije 10.pdf

zdravstvena inspekcija 11.pdf

Uprava carina 12.pdf

Eticki kodeks 13.pdf

Lokalna samouprava-M.Savic 14.pdf

iskustva i stavovi gradjana Srbije 15.pdf
 
 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Korupcija

Korupcija finale

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Planovi integriteta II

planovi integriteta II

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Borba protiv korupcije u drzavnoj upravi iskustva zemalja clanica EU

Borba protiv korupcije u drzavnoj upravi iskustva zemalja clanica EU

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Izgradnja kapaciteta srpski

Izgradnja kapaciteta srpski

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Izgradnja kapaciteta English

Izgradnja kapaciteta engleski

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Sukob javnih interesa

Sukob javnih interesa kod javbih funkcionera i sluzbenika u Srbiji

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Sukob javnih interesa

Sukob javnih interesa kod javbih funkcionera i sluzbenika u Srbiji

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Javne nabavke srpski

Javne nabavke - srpski

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Javne nabavke english

Javne nabavke - engleski

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Uporedni pregled zakonskih rešenja u pogledu finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format, 605 kB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

 

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

PRIRUČNIK - Primena i kontrola poštovanja odredaba Zakona o finansiranju političkih stranaka u radu Odbora za finansije Narodne skupštine

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format, 572 kB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

 

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

PRIRUČNIK - Primena i kontrola poštovanja odredaba Zakona o finansiranju političkih stranaka u radu Republičke izborne komisije

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format, 725 kB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

 

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

PRIRUČNIK - Za javne službenike i institucije koji primenjuju u radu Zakon ofinansiranju političkih stranaka ili kontrolišu njegovo poštovanje

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format, 932 kB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

 

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji
Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?

Finansiranje predsedničke kampanje 2004. u Srbiji - Udarac političkoj korupciji ili održavanje statusa quo?Kompletna publikacija
(PDF format, 4,15MB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Za izdavača:
Branislav Miletić

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

Štampa:
Arteast, Beograd

Tiraž:
400

Beograd, 2004.

ISBN: 86 - 84711-05 - X

 

Ova kniga je deo projekta: Unapređenje demokratije i sprečavanje korupcije, koji se sprovodi uz podršku Vestminsterske Fondacije za demokratiju. Izneti stavovi su autorski i ne moraju predstavljati mišljenje Vestminsterske Fondacije za Demokratiju.

Link: Westminster Foundation for Democracy

 


link: spisak publikacija vrh

Antikorupcijski zakoni: Iskustva Slovenije
i izazovi Srbije

Antikorupcijski zakoni: Iskustva Slovenije i izazovi Srbije u pdf formatuKompletna publikacija
(PDF format, 600Kb)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel + 381 (0) 11 323 78 05
Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Za izdavača:
Branislav Miletić

Priprema za štampu:
Transparentnost Srbija Beograd

Štampa:
Arteast, Beograd

Tiraž:
500

Beograd, 2004.

ISBN 86-84711-06-8

Štampanje ove publikacije omogućio je Fond za otvoreno društvo Srbije (www.fosyu.org), a

pripremu materijala Vlada Finske u okviru reginalnog projekta: Jačanje pouzdanosti u zemljama Zapadnog Balkana.

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Privatizacija dokle se stiglo i kuda dalje

link - publikacija: Privatizacija dokole se stiglo i kuda dalje u pdf formatuKompletna publikacija
(PDF format, 195 kB)

Izdavač:
Transparentnost Srbija
ul. Palmotićeva 27
Beograd
Tel/Faks +381 (0) 11 323 78 05
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.transparentnost.org.rs

Za izdavača:
Nemanja Nenadić

Priprema za štampu:
APP, Beograd

Štampa:
Libra, Beograd

Tiraž:
500

Beograd, 2004.

ISBN 86-84711-04-1

 

Zahvaljujemo se Ministarstvu inostranih poslova Republike Finske, koje je podržalo održavanje okruglog stola i štampanje ove publikacije.

Svi izneti stavovi predstavljaju mišljenje autora.

 

 


link: spisak publikacija vrh

Sukob javnih i privatnih interesa i slobodan pristup informacijama

naslovna strana publikacije

link - publikacija “Sukob javnih i privatnih interesa i slobodan pristup informacijama” u .pdf formatuKompletna publikacija
(PDF format, 297 kB)

Izdavač: Transparentnost Srbija

Rukovodilac projekta: dr Vladimir Goati

Autor: Nemanja Nenadić

Sadržaj:

Predgovor

Sukob javnih i privatnih interesa

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Rezultati empirijskog istraživanja

Sukob interesa

Slobodan pristup informacijama

Šta su građani spremni da učine?

Rezime

Predgovor

Srbija se, kao i druge zemlje u regionu, suočava sa ozbiljnim izazovima perioda tranzicije. Čak i kada su potezi koje vlasti vuku najbolji mogući, uspeh reformi u velikoj meri zavisi od poverenja koje građani imaju u opravdanost preduzetih mera. Ukoliko značajni deo javnosti smatra da su demokratske institucije korumpirane, to poverenje će svakako biti manje.

Zbog toga, Transparency International smatra da vlasti treba da zadobiju poverenje javnosti tako što će:

1. obezbediti da građani i mediji imaju lak pristup svim informacijama o radu vlasti

2. obezbediti da državni funkcioneri ne koriste svoje položaje radi ostvarenja privatnih interesa,
a na uštrb javnih

Na taj način se obezbeđuje da vlast bude odgovorna onima čijim interesima treba da služi, i otvara put afirmaciji demokratskih institucija, kako bi ih građani u punom smislu shvatili kao nešto svoje.

Prvi korak u tom procesu je donošenje odgovarajućih zakona. U Srbiji već duže vreme postoje nacrti zakona koji imaju za cilj regulisanje pitanja slobodnog pristupa informacijama i sprečavanja sukoba javnog i privatnog interesa. U očekivanju donošenja novih i kvalitetnijih zakonskih rešenja, naša organizacija je preduzela analizu postojećih propisa iz ove dve oblasti. Putem empirijskog istraživanja javnog mnenja, pokušali smo da saznamo u kom stepenu građani poznaju ove teme, koliko su za njih zainteresovani, koje probleme uočavaju kao prioritetne i kakvim rešenjima bi bila zadovoljni. Dobijeni nalazi će nam poslužiti kao polazišta za dalje aktivnosti. Verujemo da na isti način mogu da pomognu domaćoj javnosti, državnim institucijama i međunarodnim organizacijama kojima je stalo do napretka naše zemlje.

Radovi koji se nalaze u ovoj publikaciji predstavljaju deo aktivnosti organizacije Transparentnost - Srbija u prvoj godini sprovođenja projekta Jačanje odgovornosti u zemljama zapadnog Balkana. Projekat je regionalni i sprovode ga ogranci Transparency International u četiri bivše jugoslovenske republike. Namera projekta je da se osnaženo građansko društvo, u saradnji sa svima kojima je na srcu izgradnja društva utemeljenog na otvorenosti i odgovornosti, izbori za usvajanje kvalitetnih propisa, a zatim da kontroliše njihovu primenu.

Realizaciju projekta je omogućila Vlada Republike Finske, u okviru antikorupcijske inicijative Pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi (SPAI).

 


link: spisak publikacija vrh

Antikorupcijski priručnik (Source Book)

Vaš rad na naslovnoj strani knjige

Organizacija Transparentnost Srbija, predstavnik
najstarije specijalizovane organizacije za borbu protiv
korupcije, Transparency International, i novinska
agencija BETA, uz podršku Organizacije za evropsku
bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji i Crnoj Gori

pripremile su prevod Knjige izvora (Source Book),
najčuvenije knjige koja govori o fenomenu korupcije i
načinima za borbu protiv nje.
Publikacija, Antikorupcijski priručnik - suprotstavljanje
korupciji kroz sistem društvenog integriteta, predstavlja
koncept društvenog integriteta. Ovo je pristup borbi protiv korupcije, ne samo iz ugla represivnih mera već i iz ugla prevencije i edukacije.
Sistem obuhvata 11 stubova na kojima počiva borba protiv korupcije. Ovaj pristup uključuje izvršnu i zakonodavnu vlast, pravosuđe, tužilaštvo, policiju, javne službe, glavnog revizora, agencije (komisije) za borbu protiv korupcije, ombudsmana, medije i civilno društvo.

Zbog veličine kompletne publikacije, a radi vašeg lakšeg
download-a, publikaciju smo postavili u formi 34 poglavlja
u pdf formatu
, veličine od 82KB do 196KB, a takođe i u
formi jednog zip fajla veličine 3,72MB koji sadrži svih 34
poglavlja.

196KB Uvod00 143KB Poglavlje 101 117KB Poglavlje 202 118KB Poglavlje 303 154KB Poglavlje 404 99KB Poglavlje 505 135KB Poglavlje 606 88KB Poglavlje 707 125KB Poglavlje 808
116KB Poglavlje 909 127KB Poglavlje 1010 118KB Poglavlje 1111 106KB Poglavlje 1212 96KB Poglavlje 1313 118KB Poglavlje 1414 127KB Poglavlje 1515 144KB Poglavlje 1616 125KB Poglavlje 1717
91KB Poglavlje 18 18 106KB Poglavlje 1919 148KB Poglavlje 2020 124KB Poglavlje 2121 141KB Poglavlje 2222 122KB Poglavlje 2323 124KB Poglavlje 2424 123KB Poglavlje 2525 122KB Poglavlje 2626
144KB Poglavlje 2727 115KB Poglavlje 2828 115KB Poglavlje 2929 193KB Poglavlje 3030 103KB Poglavlje 3131 132KB Poglavlje 3232 82KB Poglavlje 33 33   3,72MB Kompletna publikacija - zipovana sva poglavlja

 

 


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Poreske službe

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: poreske sluzbe"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: poreske sluzbe" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 150,2 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2002.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Božidar Raičević
Vidljivo i nevidljivo podmićivanje

Božidar Đelić
U Srbiji su potrebni kontrolori kontrolora

Rumenko Dišović
Sprečavanje zloupotreba u Upravi

Stjepan Gredelj
Odnos građana prema korupciji

Mile Jović
Zakonima protiv korupcije

Žarko Milosavljević
Privatnici uredno plaćaju porez

Aleksandra Drecun
Specijalizacija za borbu protiv korupcije

Diskusija

Odlikovanja Transparensi Internešene

 


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Pravosuđe

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: pravosudje"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: pravosudje" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 149,6 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2002.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Predrag Jovanović
Važna je pravna sigurnost

Srećko Mihajlović
Za korupciju je potrebno dvoje

Bruno Vekarić
Institucionalno suzbijanje korupcije

Zagorka Golubović
Ne može se manipulisati Savetom

Jovan Krstić
Značaj javnog interesa

Gordana Božilović-Petrović
Krivična dela korupcije - prvi put

Jovan Spaić
Sudstvo na popravnom

Danilo Šuković
Ekonomske reforme i pravni sistem

Pitanja i odgovori

 


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Policija

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: policija"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: policija" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 137 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2002.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Predrag Jovanović
Policija u vrhu korumpiranosti

Dobrivoje Radovanović
Kako smo postali kriminalizovano društvo

Brankica Grupković
Polemika oko "Antikorupcijskih stubova"

Budimir Babović
Neophodna reforma policije

Miodrag Vuković
Unutrašnjom kontrolom protiv korupcije

Milorad Veljović
Statistika o suzbijanju kriminala

Aleksandra Drecun
Korupcija je etički problem

Čedomir Čupić
Narod očekuje namirenje pravde

Milosav Vasić
Protiv korupcije krenuti od vrha

Nada Šavija
Utrostručen broj prijava mita

Jovan Spaić
Država postoji zbog građana

Milorad Jelisavac

 


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Zdravstvo

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: zdravstvo"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: zdravstvo" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 202 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2001.

Sadržaj:

Uvod

Slučajevi korupcije

Predrag Jovanović
"Velika" i "sitna" korupcija

Nada Kostić
Inicijativa za antikorupcijski program

Nenad Dikić
Regulativa i zaštita bolesnika

Jane Arsov
Transparentnost finansija

Stevan Đorđević
Prihvatanje poklona nije korupcija

Milena Januković
Gore je nego 5. oktobra

Srećko Mihajlović
Suština u prirodi političkog sistema

Božidar Cerović
Lečenje odvojiti od menadžerstva

Danilo Šuković
Začarani krug siromaštva

Danijel Cvetićanin
Nije problem u moralu

Replike

 


link: spisak publikacija vrh

Antikorupcijski stubovi - Srbija i SR Jugoslavija

naslovna strana publikacije "antikorupcijski stubovi: srbija i sr jugoslavija"

link - publikacija "antikorupcijski stubovi: srbija i sr jugoslavija" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 573,9 kB)

Izdavači: Transparency International Serbia, Evropski pokret Srbija
Beograd 2001.

Urednici: dr Predrag Jovanović, Nemanja Nenadić

Sadržaj:

Srbija - upitnik

Srbija - komentari

SR Jugoslavija - upitnik

SR Jugoslavija - komentari

 

Sažetak (u PDF formatu)

 


link: spisak publikacija vrh

Anatomija korupcije

naslovna strana publikacije "anatomija korupcije"

link - publikacija "anatomija korupcije" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 717,1 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2001.

Autor: dr Predrag Jovanović

Sadržaj:

I DEO: Korupcija -uzroci, posledice i reforme

II DEO: Privatizacija i korupcija

III DEO: Javne nabavke i korupcija

IV DEO: "Zarobljavanje"države

V DEO: Upravljanje,borba protiv korupcije i privredni razvoj

Dodatak

I DEO: Osnovni elementi Sporazuma o po{tenju (Integrity Pact)

II DEO: Poziv na licitaciju u javnom sektoru

Literatura

Sažetak

Knjiga "Anatomija korupcije" bavi se fenomenom korupcije koristeći savremena, kako teorijska, tako i empirijska saznanja.

Autor dr Predrag Jovanović, u svojoj knjizi, razmatra nove fenomene koji su se pojavili poslednjih godina u zemljama u tranziciji, poput fenomena "zarobljavanja države". Radi se o pojavi da moćne finansijske grupe "kupuju" poslanike, političare, pa čak i čitave političke partije koje onda kroje sistem i prave zakone u skladu sa interesima svojih finansijera. Ovaj fenomen je posebno bio izražen u postsovjetskoj Rusiji kada je moćna grupa finansijskih oligarha praktično upravljala, preko političara, Rusijom. Do "zarobljavanja" države dolazi u onim zemljama gde su institucije slabe. Stoga dr Jovanović ukazuje šta je neophodno učiniti da bi se izbegla sumorna sudbina nekih tranzicionih zemalja koje nisu uspele da izmaknu kandžama moćnih finansijskih oligarha.

Dr Jovanović je poseban deo knjige posvetio, kod nas, aktuelnom procesu privatizacije. Pored analize najnovijeg srpskog Zakona o privatizaciji, sa aspekta mogućnosti za zloupotrebe koje on u sebi krije, u knjizi su data i uporedna iskustva Crne Gore koja jasno pokazuju gde se kriju opasnosti i kako valja, a kako ne valja sprovoditi privatizaciju.

Značajan deo knjige posvećen je jednoj kod nas, do sada, malo izučavanoj oblasti, koja će, u budućnosti, dobijati sve više na značaju - javnim nabavkama. Dr Jovanović nas, u svojoj knjizi, upoznaje sa osnovnim principima koje javne nabavke moraju da zadovolje kako bi bile usklađene sa evropskim standardima. Zatim je dat detaljan opis na koji način se odigravaju zloupotrebe kod velikih investicionih projekata u svetu, uključujući tu i "iskustva" razvijenih zemalja. Na kraju poglavlja, navedene su mere koje su se, u međunarodnoj praksi, pokazale delotvornim u borbi protiv zloupotreba na tenderima i licitacijama.

 


link: spisak publikacija vrh

Otvoreno o korupciji: Carina

(projekat okruglih stolova o korupciji u Srbiji)

naslovna strana publikacije "otvoreno o korupciji: carina"

link - publikacija "otvoreno o korupciji: carina" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 160,01 kB)

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd 2001

Sadržaj:

Nebojša Medojević
Korupcija i reforme institucija

Vladan Begović
Potrebna su veća ovlašćenja i odgovornost

Branko Đurić
Neophodni su sistemski zakoni

Prof. dr Miodrag Zec
Za početak - liberalizacija

Nebojša Atanacković
Ne koristimo tuđa iskustva

Milija Jovanović
Radikalno protiv korupcije

Vesna Hreljac Ivanović
Nema vremena za čekanje

 


link: spisak publikacija vrh

Privatizacija i transparentnost

naslovna strana publikacije "privatizacija i transparentnost"

link - publikacija "privatizacija i transparentnost" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 351,28 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2001.

Sadržaj:

Predrag Jovanović
Predgovor

Prof. dr Veselin Vukotić
Transparentnost u ekonomiji Crne Gore

Dr Danilo Šuković
Transparentnost privatizacije u Srbiji

Kratak prikaz transparentnosti privatizacije u Srbiji

Transparentnost privatizacije bugarskog Telekoma

Transparentnost aukcije za dozvolu drugom GSM operateru u Bugarskoj

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

 

A GRECO Paper: Corruption and Anti-corruption Policy in Serbia

naslovna strana publikacije "a greco paper: corruption and anti-corruption policy in serbia"

link - publikacija "a greco paper: corruption and anti-corruption policy in serbia" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 327,07 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2001.

Autor: prof. Aleksandar Fatić

Napomena: Publikacija je na Engleskom jeziku

Sadržaj:

Predrag Jovanović
Foreword

General Approach

Offences and Sanctions

Procedure and Organisation

Preventive and Other Measures

Instruments for Fighting Corruption

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Javnost rada

javnostrada

link - publikacija "a greco paper: corruption and anti-corruption policy in serbia" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 327,07 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2007.

Priručnik za radna tela za praćenje primene Etičkog

kodeksa ponašanja lokalnih funkcionera

Autor

Nemanja Nenadić

Recezent

Dragan Vujčić

Izdavač

Stalna konferencija gradova i opština

Za izdavača

Đorđe Staničić

Glavni i odgovorni urednik

Zorica Vukelić

Lektura i korektura

Anđela Ivanić

Grafička priprema i štampa

Coobo

grafička produkcija

Tiraž

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 


link: spisak publikacija vrh

Sukob interesa

sukobinteresa

link - publikacija "a greco paper: corruption and anti-corruption policy in serbia" u .pdf formatuKompletna publikacija (PDF format, 327,07 kB)

Izdavač: Transparency International Serbia, Beograd 2007.

Autor

Nemanja Nenadić

Recezent

Dragan Vujčić

Izdavač

Stalna konferencija gradova i opština

Za izdavača

Đorđe Staničić

Glavni i odgovorni urednik

Zorica Vukelić

Lektura i korektura

Anđela Ivanić

Grafička priprema i štampa

Coobo

grafička produkcija

Tiraž

1.000

ISBN

978-86-82455-60-8

 

 

link: spisak publikacija vrh

Statistika gonjenja 2012-2017.

Infografikpublikf