Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Znate za slučaj da se novac građana zloupotrebljava? Prijavite nam da istražimo.
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2021
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • CPI 2021
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji
  • Izborni sajt TS - monitoring izbornih procesa

Pod lupom

Prev Next

Nabavka škode za niški Dom učenika

U vozni park Doma učenika srednjih škola u Nišu stigla je nova škoda. Službeno vozilo kupljeno je na tenderu vrednom oko 2,35 miliona dinara. Niš je ponovo mesto u kome institucije koriste novac građana kako bi svoj vozni park obogatile putem spornih tendera, piše portal Niška inicijativa. Dom učenika srednjih škola kupio je za nešto više od 2,3 miliona dinara sa PDV-om službenu škodu, na tenderu koji je raspisan pod nazivom "Nabavka opreme za saobraćaj".Ova nabavka zapravo predstavlja ponovljen postupak nakon što je prva u kojoj se eksplicitno tražila škoda "skala" koja je sada i kupljena, tada oko 300 000 dinara jeftinija...

Milioni nejasne namene

Decembarski dodatak za partije O tome kako se, a pogotovo zašto se troši gotovo 2.000 milijardi dinara budžeta Republike Srbije ne zna se dovoljno. Jedan veoma mali segment tog budžeta je onaj namenjen finansiranju parlamentarnih političkih stranaka. Njegova naročita zanimljivost leži u tome što o sumi koja će se deliti odlučuju upravo korisnici – predstavnici tih istih parlamentarnih stranaka. Oni o tome odlučuju direktno, kada glasaju o budžetu i njegovim rebalansima. Odluku o tome su doneli ranije, kada su glasali za Zakon o finansiranju političkih aktivnosti i u njemu odredili koji deo budžeta se deli partijama i po kom ključu. Autor ovog...

Rebalans budžeta povećava prihode parlamentarnih stranaka

Rebalans budžeta doneće parlamentarnim političkim strankama dodatnih 181.335.000 dinara (oko 1,580.000 evra) koji nisu bili predviđeni u originalnom budžetu za 2022. Ukupna izdvajanja za ovu namenu će biti milijardu i 565 miliona dinara (oko 13,3 miliona evra). Tako će do kraja 2022. godine,  lista SNS-a dobijati oko 57 mesto 50 miliona mesečno, lista UPS oko 19 umesto 17, a lista SPS-JS 16,5 umesto 14,6 miliona dinara. Pored toga može se očekivati da će strankama u decembru biti isplaćena i razlika za prethodne mesece. Tačan iznos zavisiće od toga kako Ministarstvo finansija primeni zakon jer je u avgustu promenjen sastav parlamenta. U...

Veća transparentnost izbora direktora Agencije za sprečavanje korupcije

Transparentnost Srbija pozvala je Pravosudnu akademiju da omogući veću transparentnost pri izboru kandidata za direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Konkurs za izbor direktora objavljen je 26. oktobra na sajtu Pravosudne akademije, ali se iz objavljenih informacija ne vidi da li je obrazovana Komisija za izbor direktora i Žalbena komisija. TS je predložila da Pravosudna akademija objavi odluku o obrazovanju ove dve komisije, u okviru informacija o konkursu. Takođe, pozvala ju je da nakon sprovedenog testiranja objavi i pitanja na koja su kandidati odgovarali, sa tačnim rezultatima, kako bi stručna javnost mogla da stekne uvid u to u kojoj meri je kroz testiranje...

Loše ocene za vladavinu prava u svetu i u Srbiji

Međunarodno istraživanje o vladavini prava za 2022, koje je objavila organizacija World Justice Project[1] pokazuje da je već petu godinu za redom vladavina prava globalno u padu. Ukupan skor Srbije na ovom rangiranju je nepromenjen (0,49), ali je došlo do pada na listi (83 od 140 zemalja). U svim oblastima koje se ocenjuju, Srbija u poslednje tri godine beleži pogoršanje stanja ili stagnaciju. Ono je najizraženije u kategoriji „ograničenje vlasti“, gde se ocena spustila sa 0,50 iz 2015. godine, na ovogodišnjih 0,37. Nazadovanje je sistematično i kada je reč o kategoriji otvorenosti i transparentnosti, gde se skor za šest godina spustio...

Poziv pacijentima da prijave korupciju

Jedna dobra vest u vezi sa borbom protiv korupcije stiže iz Bora. Nova v.d. direktorka Opšte bolnice u Boru dr Ana Golubović Spasojević, pozvala je pacijente da prijave slučajeve mita i korupcije u toj ustanovi. Ona je podsetila da je neophodna prijava krivičnog dela pre nego što ono bude otkriveno, ali i da se krivičnim delom smatra i svako lažno prijavljivanje koruptivnih radnji. U saopštenju koje je dostavila medijima, ali koje je i sama postavila na oglasnoj tabli bolnice na čijem je čelu nekoliko meseci, ona je nabrojala sve vidove korupcije u zdravstvu, i navela da, ukoliko su pacijenti prilikom korišćenja usluga bolnice uočili etički i...

Zakon o ministarstvima – obrazloženje bez obrazloženja

Kod ovogodišnjih izmena Zakona o ministarstvima nije izneverena loša tradicija – da se organizacija izvršne vlasti u Srbiji menja bez obrazloženja na koji način će se to odraziti na obavljanje poslova državne uprave. Razumljivo, to podstiče spekulacije da je stvarni razlog tih izmena pre svega kadrovska kombinatorika, odnosno zadovoljenje ambicija koalicionih partnera ili pojedinaca koji su viđeni za ministarske funkcije. U preporukama koje je Transparentnost Srbija objavljivala posle svakog izbornog ciklusa, naša organizacija je pozivala da se broj i podela nadležnosti između ministarstava utvrđuju isključivo u cilju efikasnosti rada, a ne zadovoljenja potreba stranaka koje daju podršku Vladi. Mandatarka za sastav nove...

Izveštaj Kancelarije za javne nabavke pred poslanicima

Odbor za finansije Narodne skupštine razmatra „Godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu“, koji podnosi Kancelarija za javne nabavke. To je odlična prilika da Odbor razmotri da li su pitanja koja je istakla DRI kao problematična u oblasti javnih nabavki bila u dovoljnoj meri praćena od strane Kancelarije i da formuliše zaključak koji bi obezbedio obuhvatniju kontrolu postupaka javnih nabavki.   U svom dopisu Odboru od 19. septembra 2022. Transparentnost Srbija je predložila da Odbor, odnosno Narodna skupština, kroz zaključak ukažu Kancelariji za javne nabavke na to na koji način bi monitoring i prikaz podataka o monitoringu trebalo unaprediti, tako da se ostvare veće...

Vesti