Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Pristup informacijama od javnog značaja na niskom nivou 27 septembar 2023
Javna preduzeća: Za reformu „žarišta korupcije“ neophodna podrška javnosti 14 jun 2023
Koliko građani Srbije zapravo učestvuju u odlučivanju o upravljanju na lokalnom nivou 30 maj 2023
Predstavljanje 20. prEUgovor Alarm izveštaja: Vratiti poverenje u institucije i hrabro ubrzati reforme 22 maj 2023
TS podržala Kragujevac u izradi nacrta LAP-a 08 februar 2023
Predstavljanje CPI 2022: Srbija pala ispod stotog mesta na svetskoj listi Indeksa percepcije korupcije TI 31 januar 2023
Donošenje propisa izloženo koruptivnim rizicima, a zaštitni mehanizmi se nedovoljno koriste 22 decembar 2022
Otvorena pitanja borbe protiv korupcije i javnih nabavki na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU 21 decembar 2022
Reforme u vladavini prava šest meseci na čekanju 24 novembar 2022
LTI 2022: Novi Pazar lider po transparentnosti, slede Sombor i Sokobanja 24 maj 2022
PrEUgovor: Privrženost evropskim integracijama najbolje će se iskazati sprovođenjem suštinskih reformi u oblasti vladavine prava 18 maj 2022
Okrugli sto: Kako povećati transparentnost i poboljšati izborne uslove 05 maj 2022
Ozbiljna kršenja osnovnih prava i demokratskih procesa u Srbiji 18 april 2022
Monitoring finansiranja kampanje – drugi preliminarni nalazi 06 april 2022
Nedovoljna transparentnost finansiranja izborne kampanje 28 mart 2022
Monitoring izbora 2022 - TS predstavila prve nalaze 14 mart 2022
Otvorena vrata pravosuđa: Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu 28 januar 2022
Predstavljanje CPI 2021: Srbija na najnižem nivou u poslednjih 10 godina 25 januar 2022
Održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa za EU za Poglavlje 5 17 decembar 2021
Istraživanje o percepciji korupcije u Srbiji u 2021 09 decembar 2021
Zajednički konsultativni odbor EU i Srbije – Civilno društvo 26 novembar 2021
Koalicija PrEUgovor predstavila novi Alarm izveštaj 18 novembar 2021
Za jaču nezavisnost pravosuđa potrebno je menjati i Ustav i „činovničku svest“ sudija i tužilaca 10 novembar 2021
Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji 08 oktobar 2021
Međunarodni Dan prava javnosti da zna 27 septembar 2021
Okrugli sto - Finansiranje i kontrola finansiranja političkih aktivnosti – iskustva Češke i Srbije 22 jun 2021
LTI 2021: Bečej opet šampion transparentnosti, slede Sombor i Kanjiža 14 jun 2021
Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama pre svega štite organe vlasti 11 jun 2021
Javna preduzeća u Srbiji 2021– transparentnost, stručnost rukovodilaca i nezakonito v.d. stanje 09 jun 2021
Javne nabavke i javno privatna partnerstva - između solidnih propisa i loše prakse 31 maj 2021
Prikaz #