Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Novi Pazar, Sombor i Veliko Gradište su najtransparentnije lokalne samouprave u 2023. godini

lti kzn 01Novi Pazar, Sombor i Veliko Gradište su najtransparentnije lokalne samouprave u ovoj godini prema Indeksu lokalne transparentnosti (LTI) čije je rezultate danas objavila Transparentnost Srbija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Od 2015. godine Indeks meri i prati kretanje trendova transparentnost svih 145 lokalnih samouprava i 25 gradskih opština u Srbiji. 

“Ove tri lokalne samouprave uložile su napor u unapređenje transparentnost svog rada… Ja se iskreno nadam da će i druge lokalne vlasti biti u mogućnosti da sprovedu promene i poboljšanja kako bi bolje služili svojim zajednicama – jer kao što znamo – mesta za napredovanje uvek ima,“ rekla je gđa Bruk Ajšam, direktorka misije USAID-a u Srbiji.

Kao i u 2022-oj godini, najbolje ukupne rezultate ostvarili su gradovi Novi Pazar i Sombor, sa 94, odnosno 84 poena. Na trećem mestu pridružila im se opština Veliko Gradište sa 82 poena. Jedan od trendova koji najviše zabrinjavaju odnosi se na smanjenje transparentnost u radu organa lokalne samouprave u najvećim gradovima u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad) koji opslužuju najveći broj stanovnika i upravljaju najvećim lokalnim budžetima.

Rezultati od ove godine pokazuju unapređenje transparentnosti u gotovo dve trećine opština (65%) u poređenju sa prošlom godinom. Najznačajniji porast zabeležen je u kategorijama lokalnog budžeta i informatora o radu. S druge strane, trećina opština beleži niže rezultate nego prošle godine. Najveći pad zabeležen je u kategoriji javnih nabavki i posledica je izmena zakona iz 2020. godine prema kojima su lokalne samouprave u obavezi da informacije o javnim nabavkama objavljuju samo na Portalu javnih nabavki a ne više i na svojim internet stranicama. Rad lokalnih skupština i veća i dalje je najmanje transparentan među organima lokalne samouprave.  

“Važnost transparentnosti za prevenciju korupcije je izuzetna. S druge strane, podjednako je važno imati na umu da čak i najviši nivo transparentnosti ne garantuje da do korupcije neće doći – on samo omogućava utvrđivanje potencijalnih rizika od korupcije. Transparentnost Srbija izražava zadovoljstvo što nacrt nove nacionalne Strategije za borbu protiv korupcije prepoznaje značaj kako transparentnosti lokalnih samouprava tako i Indeksa lokalne transparentnosti kao instrumenta kojim se ona meri. Zadovoljstvo bi bilo još veće ukoliko bi se dobre prakse koje smo identifikovali u nekim gradovima i opštinama prenele i na državni nivo, naročito kada su u pitanju podaci o trošenju budžeta i informacije o javnim nabavkama male vrednosti,“ rekao je gdin Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.

Poverenik za Informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, koji se obratio prisutnima putem video poruke, konstatovao je da indeksi transparentnosti lokalnih samouprava iz godinu u godinu rastu, da istraživanje TS očigledno daje rezultate i da su lokalne samouprave sve transparentnije.

Posebno raduju, dodao je, sve bolji rezultati u oblasti Informatora u radu koje je više od 7.000 organa vlasti,

u prvoj celoj kalendarskoj godini primene novog jedinstvenog informacionog Sistema informatora, objavilo na sajtu Poverenika, čime su informacije o njihovom radu postale dostupnije i transparentnije svima. 

Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, drugu godinu za redom prvoplasirane lokalne samouprave, ocenio je da, uprkos kontinuitetu u rezultatima, i dalje ima prostora za poboljšanje. “Uz povećanje transparentnosti stičemo poverenje građana i želimo da i oni učestvuju u donošenju odluka, pre svega kada je donošenje budžeta i način trošenja njihovog novca u pitanju.”

Ljiljana Tica, zamenica gradonačelnika Sombora koji je treći put zaredom na drugoj poziciji, rekla je da su ona i njeni saradnici “uvideli koliko transparentnost u njihovom radu znači građanima, pogotovo kada je budžet u pitanju”. U donošenje odluka o tome na šta će se budžet trošiti, osim javnih rasprava, uključili su sada i učenike kao i mesne zajednice, koji imaju mogućnost da direktno glasaju kako je najbolje potrošiti njima namenjen novac”.

Prvi put član “velike LTI trojke”, i to sa najboljim rezultatima u nekim oblastima – Veliko Gradište, samouprava je u kojoj, po rečima predsednika opštine Dragana Milića, motiv zaposlenih nije bilo samo takmičenje već želja da sa građanima uspostave saradnju, takođe pre svega kada je budžet u pitanju. “Cilj nam je da nema zida između nas i građana, ne doživljavamo sebe kao vlast već kao radnike za dobrobit građana, i transparentnost je za nas mehanizam da drugi vide način na koji radimo”.

Pogledajte snimak predstavljanja na YT kanalu TS

 

 

lti kzn 02

lti kzn 04

lti kzn 05 usaid

lti kzn 06 zm

lti kzn 07 np

lti kzn 08 so

lti kzn 3 VG