Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Nedovoljna transparentnost finansiranja izborne kampanje 28 mart 2022
Monitoring izbora 2022 - TS predstavila prve nalaze 14 mart 2022
Otvorena vrata pravosuđa: Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu 28 januar 2022
Predstavljanje CPI 2021: Srbija na najnižem nivou u poslednjih 10 godina 25 januar 2022
Održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa za EU za Poglavlje 5 17 decembar 2021
Istraživanje o percepciji korupcije u Srbiji u 2021 09 decembar 2021
Zajednički konsultativni odbor EU i Srbije – Civilno društvo 26 novembar 2021
Koalicija PrEUgovor predstavila novi Alarm izveštaj 18 novembar 2021
Za jaču nezavisnost pravosuđa potrebno je menjati i Ustav i „činovničku svest“ sudija i tužilaca 10 novembar 2021
Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji 08 oktobar 2021
Međunarodni Dan prava javnosti da zna 27 septembar 2021
Okrugli sto - Finansiranje i kontrola finansiranja političkih aktivnosti – iskustva Češke i Srbije 22 jun 2021
LTI 2021: Bečej opet šampion transparentnosti, slede Sombor i Kanjiža 14 jun 2021
Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama pre svega štite organe vlasti 11 jun 2021
Javna preduzeća u Srbiji 2021– transparentnost, stručnost rukovodilaca i nezakonito v.d. stanje 09 jun 2021
Javne nabavke i javno privatna partnerstva - između solidnih propisa i loše prakse 31 maj 2021
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 18 maj 2021
Javno slušanje o predlogu Zakona o elektronskom fakturisanju 13 april 2021
Problemi u primeni mera iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 u oblasti pravosuđa 03 april 2021
Konferencija TS: Korupcija na visokom nivou i zakoni krojeni po meri privatnih interesa u Srbiji 30 mart 2021
Nacionalni konvent o EU u onlajn dijalogu sa predsednicom Vlade 22 februar 2021
TS predstavila CPI 2020: Srbija nazaduje na listi 28 januar 2021
Istraživanje o koruptivnim rizicima u zakonima i „kovid-propisima“ i analiza Kodeksa narodnih poslanika 21 januar 2021
Konferencija TS i TI Češke: Izbori i novac 21 decembar 2020
BICA: U Srbiji nisu obezbeđeni uslovi da privredni subjekti posluju sa integritetom 17 decembar 2020
Korupcija i dalje jedan od najvećih izazova za Srbiju 09 decembar 2020
Vladavina prava u poglavljima 8, 19 i 28 26 novembar 2020
Pristup informacijama o radu javnih preduzeća 24 novembar 2020
Javno slušanje u Sokobanji o izgradnji vetroparkova na planini Devica 23 novembar 2020
TS na prvoj zajedničkoj konferenciji povodom Međunarodne nedelje svesti o prevarama 18 novembar 2020
Prikaz #