Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javna preduzeća u Srbiji 2021– transparentnost, stručnost rukovodilaca i nezakonito v.d. stanje

petra 2021 foto mc 03Transparentnost Srbija predstavila je rezultate istraživanja o transparentnosti rada, stručnosti menadžmenta i i zakonitosti pozicija vršilaca dužnosti direktora u javnim preduzećima i drugim državnim preduzećima na koja se primenjuje Zakona o JP.

Reč je o istraživanju „Razrešenje v.d. statusa u javnim preduzećima“ koje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

U okviru istraživanje urađena je ocena i rangiranje 17 republičkih i 16 lokalnih preduzeća po transparentnosti na osnovu Indeksa transparentnosti javnih preduzeća PETRA.

Zlatko Minić rekao je na konferenciji za novinare da je ostvaren napredak u odnosu na iistraživanje PETRA 2019, jer je sada jedno JP (Toplana Šabac) u kategoriji „potpuno transparentno“ (ocena iznad 80%), dok ih je 17 „delimično transparentno“. Prosečna ocena iznosi 53,2% i malo je veća nego pre dve godine.

Među rangiranim republičkim javnim preduzećima Putevi Srbije su najtransparentniji. Na dnu tabele su MB Namenska sa 0% (nema funkcionalan sajt na srpskom), Srbijagas (25%) i Resavica (33%).

Više od 90 procenata preduzeća na sajtu imaju cenovnik usluga, stranicu posvećenu javnim nabavkama, dostupan broj zaposlenih, finansijski plan i budžet. Ni na jednom sajtu nisu dostupni ugovore za pravne usluge, a ređe se objavljuju akti o trošenju sredstava za reprezentaciju, zapisnici upravnih i nadzornih odbora kao i ugovori za konsultantske usluge.

Stručnost direktora i članova nadozornih odbora ocenjivaan je na uzorku od 32 lokalna JP i JKP u kojima su tokom 2020. godine raspisani konkursiza direktore. Od tih 32, devet uopšte nema sajt, 10 nema podatke ko im je direktor a ko član nadzornog odbora, dok na osam postoje podaci ali bez biografija.Minić je naveo i da samo na sajtovima pet preduzeća iz tog uzorka postoji podaci o direktorima i članovima NO ali ne takvi da mogu da dokažu da se ispunjavaju zakonski uslovi za ta mesta."Ni u jednom slučaju nismo našli da sajtu postoje biografije, za direktora i sva tri člana nadzornog odbora koji pokazuju da ispunjavaju uslove", rekao je on.

Iz podataka sa sajtova i dokumenata dobijenih od JP i njihovih osnivača, utvrđeno je da se za 16 preduzeća može reći da ili niko ne ispunjava uslove ili se ne može utvrditi. U samo četiri slučaja potvrđeno je da i direktor i članovi NO ispunjavaju zakonske uslove.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti, govoreći o rezultatima istraživanja primene Zakona o javnim preduzećima u 34 firme u republičkom vlasništvu, naveo je da se od situacije da su javna preduzeća partijski plen prešlo u novi stadijum, "gde nije reč samo o tome da je nešto što je javno dobro pod direktnom političkom konrolom, već se u velikoj meri ušlo u situaciju bezakonja".

Ne samo da imamo partijski postavljene vršioce dužnosti direktora koji su na položaju koji ih čini direktno zavisnim od Vlade, ili onoga ko je odlučio da se nadju na tim mestima, "već smo došli u situaciju da preko polovine preduzeća uopšte nema zakonitog direktora ili v.d.".

Vlada treba "da postavi bilo koga, samo da imamo makar trenutno pokrivenu situaciju da to budu zakoniti vršioci dužnosti. Izloženi smo ogromnoj opsanosti od mogućih šteta usled toga što se odluke donose od strane nekih lica koja na to nemaju nikakva veća prava nego vi ili ja", upozorio je Nenadić. Svi ovi problemi posebno su aktuelni s obzirom na predstojeće izbore, zbog mogućih zloupotreba za potrebe izbornih kampanja i nema vremena da se čeka bilo kakva izmena zakona u tom pogledu, bolje je da se za početak primeni sadašnji, rekao je programski direktor TS.

Prema rezultatima istraživanja TS, i u više od polovine preduzeća, 18 od 34, čiji je osnivač Republika Srbija uopšte nemamo zakonitog direktora ili v.d. direktora, dok su u pet preduzeća direktori imenovani bez konkursa i nema podataka o statusu. Takođe, u 16 preduzeća čiji je vlasnik država od 2012. do danas ni dan nisu imali direktora izabranog na javnom konkursu.

To su Srbijagas, Nuklearni objekti Srbije, Pošta Srbije, Srbijašume, Putevi Srbije, Stara planina, Emisiona tehnika i veze, JP NP Kopaonik, JP NP Đerdap, JP NP Šar planina, Železnice Srbija ad, Srbija voz ad, Srbija Kargo ad, Infrastruktura železnice Srbije ad, Koridori Srbije doo, Metohija doo. Za dva, kako je naveo, nema dostupnih podataka za određeni period pa se ne može tačno utvrditi da li su ikada raspisivani konkursi - Rezervat Uvac doo i Park Palić doo.

Analize:

Snimak konferencije dostupan je na Youtube kanalu TS: https://www.youtube.com/channel/UCO1y-64F7viGhLpgwuAGmBw

Foto: mc.rs

Ime i prezime