Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Istraživanje o percepciji korupcije u Srbiji u 2021

usaid gai cesidNacionalno istraživanja o percepciji gradjana o naporima u borbi protiv korupcije za 2021. pokazalo je da više od polovine ispitanika veruje da je korupcija veoma rasprostranjena, a njih više od trećine misli da je došlo do porasta korupcije u poslednjih 12 meseci, navodi se u danas predstavljenim rezultatima istraživanja Projekta za odgovornu vlast (GAI) USAID-a, koje je sproveo CESID.

Gotovo dve trećine ispitanika uočava negativan uticaj korupcije na društvo u celini u Srbiji, a skoro trećina smatra da korupcija ima značajan uticaj na njihov život. "Gradjani nam govore da je tokom poslednje četiri godine došlo do neznatnog pomaka u napretku Srbije u rešavanju problema korupcije", rekla je direktorka Kancelarije USAID-a za demokratski i ekonomski razvoj Šenli Pinčoti.

Ona je navela da više od polovine ispitanih smatra da je korupcija uobičajeni način ponašanja, odnosno, da je, kako je rekla, sastavni deo kulture i navike u društvu.

"Čini se da više od polovine gradjana veruje da bi prijavljivanje koruptivnih radnji nadležnim organima bilo uzaludno i da se ništa ne bi promenilo", rekla je Pinčoti.

Programski direktor CESID-a Ivo Čolović je naveo da se u istraživanju uočavaju i pozitivni trendovi.

Gradjani, naime, sve više postaju svesni značaja unapredjenja medijskih sloboda, pristupa  informacijama od javnog značaja i sveukupne transparentnosti u radu javnih institucija, kao, kako je naveo, važnih antikorupcijskih politika.

Naveo je da je korupcija uz ekonomske probleme i dalje jedna od najvećih poteškoća sa kojom se susreću gradjani Srbije.

Rekao je da najveća očekivanja po pitanju borbe protiv korupcije gradjani polažu u najviše organe vlasti – predsednika i Vladu. "Primat se ipak daje predsedniku čije napore na sprečavanju korupcije gradjani prepoznaju i cene u većoj meri u odnosu na druge institucije", rekao je on.

Ukazao je da, s druge strane, na Vladu pada odgovornost za povećanje nivoa korupcije i od nje se, kako je naveo, očekuje veća efikasnost u sprečavanju te pojave. "Mere koje bi uticale na smanjenje korupcije, a koje gradjani smatraju najefikasnijim su odlučnija istraga slučajeva korupcije i bolja i adekvatnija zaštita uzbunjivača", rekao je Čolović.

Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić je rekao da je percepcija korupcije i dalje veoma visoka, te da je proporcionalno veća kod visokoobrazovanih gradjana i privrednika.

Naveo je da gradjani nisu zadovoljni načinom na koji se državni organi suprotstavljaju korupciji, i da pretežno očekuju da će se stanje pogoršati.

Prema njegovim rečima, dve trećine ispitanika smatra da za borbu protiv korupcije ne postoji politička volja.

"Glavni zahtev gradjana ostaje da otkriveni slučajevi korupcije budu adekvatno kažnjeni, a oni koji su na korupciju ukazali, budu zaštićeni", rekao je on.

Dodao je da ohrabruju nalazi prema kojima sve više gradjana uvidja značaj unapredjenja prava na pristup informacijama i medijskih sloboda za borbu protiv korupcije.

cesid 2021 rasprostranjenost korupcije