Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Vranje
  • Funkcionerska kampanja
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Glavni problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Pod lupom

Prev Next

Ministar najavio, ministarstvo ne zna o čemu priča

Ministar finansija Siniša Mali izjavio u aprilu 2019. da će do 10. maja 2019. biti gotova studija opravdanosti izgradnje nacionalnog fudalskog stadiona. TS je početkom maja zatražila od Ministarstva finansija informacije - kome je, kako, u kom postupku poverenja izrada studije, kopiju dokumentacije o poveravanju izrade studije i samu studiju. Šest meseci kasnije, posle žalbe Povereniku TS je dobila odgovor Ministarstva finansija da nemaju studiju, niti bilo koju drugu traženu informaciju, odnosno dokument.   Iako je ministar s prilično sigurnosti i samopouzdanaj najavio završetak izrade studije, po svemu sudeći, Ministarstvo finansija ne zna ni da li neko drugo ministarstvo ili neki drugi...

Učinit javnu raspravu zaista javnom

Transparentnost Srbija smatra da je neprimereno što resorna ministarstva i vladina radna grupa za unapređenje izbornog procesa nisu učinile napore da javnoj raspravi o izmenama tri zakona prisustvuje širi krug zainteresovanih udeonika, a posebno mediji. Javna rasprava o izmenama zakona o Agenciji za borbu protiv koirupcije, o javnim preduzećima i o finansiranju političkih aktivnosti oglašena je na sajtovima ministarstava pravde, privrede i finansija, a u programu rasprave nije bilo naznačeno gde će se okrugli sto, zakazan za 16. oktobar održati. Obaveštenje o javnoj raspravi objavljeno je na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom dva dana predokrugli sto, takođe bez mesta održavanja...

Uzbunjivač iz Krušika

Sudbina eventualnog krivičnog postupka protiv uzbunjivača iz „Krušika“ za „odavanje poslovne tajne“ zavisi od nekoliko elemenata. Prvo od toga da li je podatak koji je on dao novinarima uopšte imao status „poslovne tajne“. Da li je, drugim rečima, to bila informacija koja ima komercijalnu vrednost zato što nije opšte poznata niti je dostupna trećim licima, da li će neki konkurent „Krušika“ imati ekonomsku korist od odavanja i da li je „Krušik“ zaštitio tajne podatke, doneo neki akt kojim je odredio tajnost i slično. Dalje, ako je reč o nekom „podatku od interesa za Republiku Srbiju“, onda bi se gledalo i...

Nemanja Nenadić za Novi magazin: Male promene nisu reforma

Veliki obrt je to što smo najzad dobili priznanje da se stvari moraju rešavati izmenama zakona, ali ne valja što su te izmene parcijalne. Predviđene izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti daleko su od dovoljnih da se reše problemi koji su odavno poznati domaćoj javnosti, a i na koje su ukazivali međunarodni posmatrači, kaže u intervjuu za Novi Magazin Nemanja Nenadić Posle serije razgovora na Fakultetu političkih nauka (FPN) o izbornim uslovima i mogućim promenama do redovnih parlamentarnih izbora na proleće, a svakako i u svetlu najavljenog bojkota dela opozicije, Vlada Srbije je usvojila zaključke vezane za tzv. funkcionersku kampanju i...

Korisne, ali ne i dovoljne izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Transparentnost Srbija (deo mreže Transparency International) smatra korisnim što se nacrtom izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti[1]propisuje dužnost Agencije za borbu protiv korupcije da u toku izborne kampanje u roku od pet dana postupi po prijavama, utvrdi da li je došlo do povrede pravila i da ovu odluku objavi. Međutim, aktuelni nacrt ne dotiče mnoge druge probleme koji su prepoznali i domaća javnost i međunarodne organizacije, iako je strateškim aktima sveobuhvatna izmena zakona bila planirana prvo za 2014, a zatim za 2016. godinu[2]. Nacrt izmena Zakona ne rešava ni pojedine probleme na koje je ukazao ODIHR posle parlamentarnih...

Međunarodni dan prava javnosti da zna

Ovogodišnji 28. septembar, Međunarodni dan prava javnosti da zna, u Srbiji smo dočekali za nijansu vedrije nego prošle godine. Naime, na jednom od nekoliko skupova koji su protekle nedelje bili posvećeni pravu na pristup informacijama, predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu su nagovestili da Zakon ipak neće biti promenjen tako da preduzeća u vlasništvu države budu izuzeta od kontrole javnosti. Umesto toga, ostala bi mogućnost da takva preduzeća uskrate pristup informacijama ukoliko interesi za očuvanje poslovne tajne pretežu nad pravom javnosti da zna, ukoliko svoju odluku valjano obrazlože i sa njhovim stavom se saglasi i Poverenik u postupku po...

Usvojen revidirani Lokalni antikorupcijski plan za grad Vranje

U okviru "Programa za odgovornu vlast", koji lokalna samouprava realizuje sa USAID-om urađena je revizija Lokalnog antikorupcijskog plana grada Vranja. Doradu Lokalnog antikorupcijskog plana sprovela je radna grupa, uz stručnu i logističku pomoć organizacije Transparentnost Srbija i njenog programskog direktora Nemanje Nenadića. Za Grad Vranje LAP predstavlja preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi Grada i drugih organa javne vlasti, rekao je zamenik gradonačelnika Nenad Antić na sednici Skupštine grada na kojoj je usvojen LAP. "Cilj usvajanja ovog dokumenta je da se Grad Vranje učini otpornijim na koruptivne rizike koji postoje u okviru u kome ostvaruje svoje...

Problem "funkcionerskih kampanja" nije rešen

Pogrešna su tumačenja da je donošenjem zaključka Vlade postalo zabranjeno ili ograničeno vođenje "funkcionerske kampanje", saopštava Transparentnost Srbija (članica Transparency International). Striktnija pravila bi se mogla uvesti jedino zakonom, a šansa da se to učini, na osnovu konkretnog predloga amandmana koji je formulisala TS, propuštena je maja ove godine, kada je usvajan Zakon o sprečavanju korupcije (koji menja aktuelni Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije).  Zaključak Vlade može biti od koristi utoliko što podseća "zaboravne" javne funkcionere na zabrane i obaveze koje su već utvrđene u zakonima. S druge strane, glavni nerešeni problem "funkcionerske kampanje" prema nalazima Transparentnosti iz posmatranja...

Komentari i predlozi gostiju web prezentacije
Naslov Datum kreiranja
Komentari 25 januar 2010
Prikaz # 

Vesti