Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Funkcionalan sistem za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u Srbiji (en)

Funkcionalan sistem za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u Srbiji

 

Javne nabavke u Srbiji su identifikovane kao oblast u kojoj je korupcija široko rasprostranjena. Nova vlada je kao svoj ključni prioritet postavila borbu protiv korupcije. Novi Zakon o javnim nabavkama, koji donosi značajna poboljšanja za borbu protiv korupcije će biti na snazi od 1. aprila 2013. Ovaj zakon je predstavljen kao kamen temeljac politike borbe protiv korupcije, koji bi "omogućio do 1 milijarde evra uštede godišnje". Dva posebno važna podzakonska akta (o planiranju i analizi antikorupcijskih rizika) će biti usvojena do 1. septembra od strane Uprave za javne nabavke (UJN).

Ovaj projekat ima za cilj da olakša uspostavljanje funkcionalnog sistema za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, kroz identifikaciju rizika korupcije, praćenje implementacije antikorupcijskih odredaba nedavno usvojenog zakona, podizanje javne svesti i podrške državnim nezavisnim organima. Ovim projektom se takođe planira olakšavanje sprovođenja antikorupcijskih zakona kroz praćenje odabranih rizičnih područja, kao što je diskrecija u nabavkama male vrednosti, transparentnost dokumenata (posebno tenderske dokumentacije), i pokretanje postupaka za sankcionisanje pred nadležnim organima. Takođe se planira unapređenje kvaliteta podzakonskih akata kojima se reguliše planiranje javnih nabavki i sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, na osnovu iskustava TS u ovoj oblasti i učestvovanja u izradi podzakonskih akata, i pružanje podrške Upravi za javne nabavke i Antikorupcijskoj agenciji koje su zadužene za pripremu ovih akata.

 

Ovaj projekat je podržan od strane Britanske ambasade u Beogradu

fco1

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display #