Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Učešće građana u odlučivanju na nivou lokalnih samouprava - MED III

Predmet ovog ugovora o saradnji između HELVETAS-a i Transparentnosti Srbija je realizacija istraživanja „Učešće građana u odlučivanju na nivou opštine za pripremu Programa MED Faze III“. Transparentnost Srbija podržava 44 JLS koje je Helvetas odabrao u unapređenju procesa javnih rasprava u pripremi budžeta i izradi izveštaja o budžetskim javnim raspravama.

TS takođe radi sa 30 mesnih zajednica u 15 partnerskih JLS na uključenju građana u procese donošenja odluka.

TS u okviru saradnje razvija oruđe za merenje kvaliteta participativnih i inkluzivnih praksi lokalne samouprave - LIPA.

 

 sdc helvetas

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display #