Aleksandar Vucic
1,3


Nije stigao odgovor na upitnik iz SNS-a. Stigao je odgovor iz jedna od članica koalicije (SDPS) i iz njega se vidi da je SNS zadužena za finansijska pitanja u ime liste. Podaci traženi na sajtu liste (koji je zapravo na redovnoj adresi stranke), na sajtu SNS (napravljen je poseban sajt gde je prebačen redovni sajt SNS), FB stranicama i u medijima.

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se izveštaj o troškovima kampanje objavljuje kontinuirano.

Nisu nađeni podaci
1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen planirani odnos potrošnje u internetskim kampanjama na društvenim mrežama u odnosu na druge internet medije (oglašavanje putem banera, plaćeni članci, oglašavanje na Googleu).

Nisu nađeni podaci, samo izjava da će se u kampanji koristiti društvene mreže i portali.

1

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja  gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci

1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prihodima za kampanju.

Iako je stranka imala ogroman broj pojedinačnih prihoda u prethodnim kampanjama, na sajtu nije nađena informacij akako donirati, kao ni spisak donacija za kampanju (postoji evidencija za 2019. godinu u kojoj je jedna pojedinačna donacija). Postoje samo računice u medijima koliko bi SNS trebalo da dobija iz budžeta.
1

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Nađena izjava od 19. maja da će "dok struka smatra da bi to povećalo rizik od širenja korona virusa" sprovoditi kampanju na daljinu, bez okupljanja pristalica i kampanje od vrata do vrata. U stranačkom glasilu nalaze se informacije o brojnim aktivnostima funkcionera (državnih i/ili stranačkih), volontera, lokalnih odbora. Nema najava aktivnosti.
3

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

Nisu nađeni podaci.
1


2SPS JS
1,8