Aleksandar Vucic
1,8


Nije stigao odgovor na upitnik. Ne postoji sajt koalicije, podaci traženi na sajtovima stranaka, FB stranicama i u medijima.

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se izveštaj o troškovima kampanje objavljuje kontinuirano.

Nađene izjave da još nisu odlučili da li će trošiti  novac koji dobijaju za redovan rad, ali da sigurno da će kampanju finansirati od novca dobijenog od države i donacija i će koristiti samo sredstva iz budžeta. Bez procene iznosa i strukture rashoda.
1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

. Tražili smo odgovore na pitanja  da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen planirani odnos potrošnje u internetskim kampanjama na društvenim mrežama u odnosu na druge internet medije (oglašavanje putem banera, plaćeni članci, oglašavanje na Googleu).

Nisu nađeni podaci
1

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja  gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci.
1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prihodima za kampanju.

Na sajtu se redovno objavljuju i ažuriraju prilozi za redovan rad, kao i za izbornu kampanju za parlamentarne i za lokalne izbore, od strane fizičkih I pravnih lica. Nađena izjava Vladana Zagrađanina, predsednika Izvršnog odbora SPS, od 23. maja da još nisu odlučili da li će trošiti  novac koji dobijaju za redovan rad, ali da sigurno da će kampanju finansirati od novca dobijenog od države i donacija i izjava direktora SPS-a Đorđa Čabarkape da kampanja neće biti skupa i da će koristiti samo sredstva iz budžeta

3

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

I SPS i JS objavljuju najave i izveštaje sa predizbornih događaja na naslovnoj strani sajta i na društvenim mrežama. Međutim, najave se objavljuju dan za danom, a ne za više dana unapred.
4

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

Nisu nađeni podaci
1


2SPS JS
1,8