Aleksandar Vucic
1,8


Nije stigao odgovor na upitnik. Informacije o kampanji objavljuju se na sajtu i FB stranici. Podaci traženi i u medijima.

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se izveštaj o troškovima kampanje objavljuje kontinuirano.

Nađena je izjava funkcionera SMS, članice koalicije da će od malih donacija pokriti troškove bilborda, letke, flajere i da će se kampanja svoditi na obilazak Srbije i gostovanja na TV stanicama, a da za zakup televizijskih termina nema sredstava. Bez procene iznosa.
1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen planirani odnos potrošnje u internetskim kampanjama na društvenim mrežama u odnosu na druge internet medije (oglašavanje putem banera, plaćeni članci, oglašavanje na Googleu).

Nisu nađeni podaci.
1

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja  gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci.

1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prihodima za kampanju.

Nađena izjava za medije da će se prvenstveno finansirati novcem iz budžeta, da se očekuje oko 100.000 evra pre izbora i posle, ukoliko uđu u parlament, još oko 200.000 evra. Očekuju i "male donacije". Na sajtu SMS postoji poziv da se doniraju sredstva, ali ne i podaci o donatorima.
2

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Na sajtu SMS postoji kalendar ali u njemu za period 11. maj - 19. jun za svaki dan stoji samo "Promotivne aktivnosti u okviru koalicije UDS".  Postoji informacija od 11. juna da se otkazuju svi veći planirani skupovi do kraja kampanje zbog epidemije.
3

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

Nisu nađeni podaci
1


2SPS JS
1,8