Aleksandar Vucic
1,2


Nije stigao odgovor na upitnik. Podaci traženi na sajtovima stranaka, FB straniciama i u medijima.

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se izveštaj o troškovima kampanje objavljuje kontinuirano.

Nađena izjava Milana Stamatovića da koalicija neće zakupljivati ni bilborde, niti termine na TV stanicama i da će se kampanja svoditi na rad na terenu. Bez procene iznosa troškova.
1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen planirani odnos potrošnje u internetskim kampanjama na društvenim mrežama u odnosu na druge internet medije (oglašavanje putem banera, plaćeni članci, oglašavanje na Googleu).

Nisu nađeni podaci.

1

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja  gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci.
1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prihodima za kampanju.

Nađena izjava Milana Stamatovića da će im novac koji će dobiti od države biti dovoljan za kampanju. Na sajtu Bolje Srbije postoji poziv da se doniraju sredstva, nisu nađeni podaci o donacijama.
2

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Nađena izjava Veroljuba Stevanovića da koalicija neće organizovati velike mitinge. Ipak, na FB stranici Bolje Srbije nađena je najava "predizbornog koncerta" u Toppoli, 16. juna.

1

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

Nisu nađeni podaci.

1


2SPS JS
1,8