Aleksandar Vucic
1,5


Nije stigao odgovor na upitnik. Podaci su traženi na sajtu i FB nalogu stranke i u medijima. TS se ograđuje zbog eventualnih propusta prouzrokovanih prevodima sa mađarskog, koji bi bili izbegnuti u slučaju da je stranka odgovorila na upitnik

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se izveštaj o troškovima kampanje objavljuje kontinuirano.

Nađena samo izjava Elvire Kovač da su već zakupili neke bilborde, te da će se reklamirati na mađarskim TV stanicama u Srbiji. Bez procene iznosa.
1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen planirani odnos potrošnje u internetskim kampanjama na društvenim mrežama u odnosu na druge internet medije (oglašavanje putem banera, plaćeni članci, oglašavanje na Googleu).

Na sajtu postoji spiak FB profila koji se koriste u kampanji. Nisu nađeni podaci o planiranoj strukturi troškova za oglašavanje. Nađena izjava Elvire Kovač da se planira oglašavanje na FB.
3

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja  gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci

1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prihodima za kampanju.

Na sajtu podaci o donacijama iz 2019. godine. Nađena izjava Elvire Kovač da će kampanju finansirati sredstvima iz budžeta.
2

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Postoje podaci o održanim događajima na sajtu i na FB profilima, ali nisu nađene najave.
1

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

Nisu nađeni podaci
1


2SPS JS
1,8