Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Unapređenje praćenja implementacije preporuka petog kruga GRECO preporuka od strane civilnog društva

Savet Evrope osnovao je 1999. godine Grupu država protiv korupcije (GRECO) kako bi nadgledao usklađenost država sa antikorupcijskim standardima organizacije. Cilj GRECO-a je da poboljša kapacitet svojih članova da se bore protiv korupcije kroz dinamičan proces međusobne evaluacije i pritiska da se ispune preporuke. Pomaže da se identifikuju nedostaci u nacionalnim antikorupcijskim politikama, podstičući neophodne reforme propisa, prakse i institucionalnog okvira. GRECO takođe pruža platformu za razmenu najboljih praksi u prevenciji i otkrivanju korupcije.

Srbija je članica GRECO-a od 2003. godine i do sada je završila četiri kruga evaluacije. GRECO je 5. jula 2022. usvojio i objavio izveštaj petog kruga evaluacije o Srbiji. Izveštaj ocenjuje delotvornost okvira koji postoji u Srbiji za sprečavanje korupcije među osobama sa najvišim izvršnim funkcijama (predsednik, ministri, visoki zvaničnici i savetnici) i pripadnicima policije. Cilj je da se identifikuju slabosti koje treba adresirati i pozitivan razvoj koji treba da se održi kako bi se pomoglo srpskim vlastima u jačanju napora u prevenciji u skladu sa GRECO standardima.

Cilj ovog projekta je da se pomogne Srbiji da ispuni preporuke petog kruga GRECO-a, praćenjem implementacije preporuka GRECO-a, pružanjem povratnih informacija i unapređenjem kvaliteta i efikasnosti mera koje su usvojile vlasti.

 

 

 

OSCE

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display #