Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Transparency of state-owned and municipal-owned enterprises PETRA 2019
Access to information in European capital cities
When law doesn’t rule
State capture of the judiciary, prosecution, police in Serbia
Political influence
on public enterprises and media
ALAC
Advocacy and Legal Advice Centres - ALAC
LTI
Local transparency index - LTI
Analysis of the risk of corruption in public - private partnership rules

Korupcija je jedan od činilaca koji imaju najštetnije efekte kako za ekonomski razvoj društva i standard stanovništva, tako i za funkcionisanje pravne države i demokratskih institucija. Obim i rasprostranjenost korupcije u Srbiji se već godinama ocenjuje kao visok, kako u nalazima relevantnih istraživanja, mišljenjima domaćih i inostranih stručnjaka i ocenama samih državnih organa Republike Srbije, međunarodnih organizacija i EU. Usled toga, delotvorna borba protiv korupcije se tretira kao jedan od ključnih prioriteta za državne organe Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji ali i kao jedan od prioriteta svih Vlada Srbije počev od 2000. do danas.

Cilj ovog projekta je jačanje sistemske borbe protiv korupcije kao preduslova za funkcionisanje pravne države kroz prioritizaciju ključnih pitanja borbe protiv korupcije među donosiocima odluka i u javnom mnenju, izradu delotvornijih antikorupcijskih propisa i unapređenje planiranja borbe protiv korupcije u Srbiji.

 

 

kas_logom

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display # 

News