Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Transparency of state-owned and municipal-owned enterprises PETRA 2019
Access to information in European capital cities
When law doesn’t rule
State capture of the judiciary, prosecution, police in Serbia
Political influence
on public enterprises and media
ALAC
Advocacy and Legal Advice Centres - ALAC
LTI
Local transparency index - LTI
Analysis of the risk of corruption in public - private partnership rules

Korupcija je odavno prepoznata od strane građana i vlada kao jedan od najvećih problema društva u Srbiji i uspeh u borbi protiv korupcije se smatra jednim od glavnih zadataka u kontekstu približavanja EU. Srbija je uspostavila nekoliko nezavisnih institucija (Poverenik za informacije, Ombudsman, Vrhovna revizorska insitutcija, Agencija za borbu protiv korupcije) sa nadležnostima za sprovođenje najvažnijih preventivnih antikorupcijskih zakona. Sve ove nezavisne institucije podnose godišnje izveštaje Parlamentu koji sadrže informacije o identifikovanim problemima i preporukama i po čijem postupanju bi borba protiv korupcije mogla biti značajno unapređena. U okviru njihovih nadležnosti je takođe izdavanje obavezujućih odluka ili preporuka koje se odnose na pojedinačne slučajeve. Parlament je tek nedavno (2010) usvojio odredbu o razmatranju ovih godišnjih izveštaja. To je obezbedilo veće mogućnosti za preduzimanje mera za rešavanje sistemskih problema identifikovanih od strane nezavisnih institucija i za korišćenje njihovih izveštaja za nadzor nad radom vlade. Rad Parlamenta u ovom smislu bi trebalo da bude praćen, naročito imajući u vidu tendenciju, iz trenutno aktuelnog Poslovnika, da se kritički razmatra rad nezavisnih tela umesto da se njihovi izveštaji iskoriste za nadgledanje rada Vlade.

Pojedinačne odluke i preporuke gore pomenutih institucija nisu  uvek podržane od strane relevantnih organa (ili ne u odgovarajućem roku).

Projekat će doprineti unpaređivanju pravnog okvira za efikasnije funkcionisanje nezavisnih tela, unapređenju prakse parlamentarnog nadzora nad radom Vlade na osnovu izveštaja nezavisnih tela, povećanju svesti o preporukama/odlukama nezavisnih tela i mogućim efektima ovih aktivnosti u borbi protiv korupcije.

Materijal:

 

fco1

 

Produženje projekta je podržano od strane ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

holandski

 

 

 
   

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display # 

News