Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Budžet ključan element samostalnosti antikorupcijskih tela

Saopštenje

 

Transparentnost – Srbija smatra da je pogrešno i opasno limitirati rashode svih državnih organa u budžetu za 2010. god. visinom odobrenih rashoda u tekućoj godini, kao što se to čini Memorandumom o budžetu. Da je ovaj koncept neodrživ naročito je očigledno na primeru organa koji sprovode antikorupcijske propise. Taj koncept dovodi do apsurdnih posledica: tako se, na primer, predviđa finansiranje Agencije za borbu protiv korupcije koje je 17,7 puta manje (umesto 160 miliona samo 9 miliona) od potreba koje su identifikovane od strane iste Vlade kada je predlagala zakon na osnovu kojeg je Agencija osnovana! U isto vreme Vlada predviđa finansiranje Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa iako on po Zakonu od 1.1.2010 prestaje sa radom. Dodajmo tome da se uopšte ne predviđa finansiranje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja je u julu ove godine trebalo da počne sa radom kao nezavisni organ ali je u tome ometena usled kašnjenja Vlade da predloži članove Komisije. Takođe, u Memorandumu o budžetu za 2010. godinu predviđaju se ista sredstva za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao i za ovu godinu, iako su ona određena ispod potrebnog minimuma za obavljanje zakonom predviđenih zadataka. Najzad, ista sredstva su namenjena Upravi za javne nabavke, premda je ove godine Uprava zakonom dobila nove nadležnosti.

 

Imajući u vidu da će sve navedene insitucije imati priliku da do 1. avgusta dostave svoje predloge finansijskih planova, a da je Ministarstvo finansija dužno da do 15. oktobra pripremiti nacrt budžeta, „Transparentnost“ očekuje da se nelogičnosti isprave. Polazeći od ocene da je obezbeđivanje adekvatnih finansijskih uslova za rad antikorupcijskih institucija nužan preduslov za efikasno obavljanje njihovih poslova, smatramo da će se na ovom pitanju procenjivati i spremnost Vlade da radi na ostvarenju borbe protiv korupcije, kao jednog od prioriteta koje je proklamovala.

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 22. jul 2009.