Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Borba protiv korupcije – domašaji i perspektive

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete:

 

Konferenciji za štampu

 

Koja će se održati u četvrtak, 21 . maja 2009. sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama organizacije, u ulici Despota Stefana (29. novembra) broj 36, na prvom spratu.

 

Dnevni red:

 

11.00 – 11.10 Borba protiv korupcije – domašaji i perspektive – Dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.10 – 11.20 Reforma javne uprave u Srbiji i zaštita službenika koji ukazuju na korupciju – kako do racionalne i efikasne državne uprave – Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.20 – 11.30 Podzakonski akti za sprovođenje Zakona o javnim nabavkama – Rade Đurić, saradnik organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.30 – 11.35 Pitanja i odgovori

 

 

Transparentnost – Srbija

 

Informativna služba

 

Beograd, 20. maj 2009.

 

 

Za dodatne informacije možete se obratiti gospođici Miši Bojović.

 

O temama konferencije:

 

 

U okviru prve tačke dnevnog reda govorićemo o aktuelnim pitanjima borbe protiv korupcije u Srbiji i u svetu.

 

U okviru druge tačke dnevnog reda govorićemo o načinu pripreme akata o sistematizaciji državnih organa i njihovoj vezi sa zadacima institucija i planovima rada. Ova tema je posebno zanimljiva sa stanovišta mera štednje koje se sprovode u državnoj upravi. Druga tema o kojoj ćemo govoriti je vezana za potrebu zaštite službenika koji su spremni da ukažu na korupciju.

 

U okviru treće tačke dnevnog reda ukazaćemo na podzakonske akte koje je potrebno najpre doneti kako bi se ostvarili pozitivni efekti novog Zakona o javnim nabavkama.