Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sumnje na korupciju u Parlamentu i uloga Narodne skupštine u borbi protiv korupcije

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete:

Konferenciji za štampu

Koja će se održati u sredu, 21 . januara 2009. sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama organizacije, u ulici Despota Stefana (29. novembra) broj 36, na prvom spratu.

Dnevni red:

 

11.00 – 11.05 Uvodna reč – Dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.05 – 11.15 Sumnje na korupciju u Parlamentu i uloga Narodne skupštine u borbi protiv korupcije - Dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.15 – 11.25 Smanjenje korupcije u javnim nabavkama – novi zakon kao šansa za uštede – Danilo Pejović, finansijski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.25 – 11.30 Reforma javne uprave u Srbiji – najava novog monitoring projekta Transparentnosti Srbija – Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

 

Transparentnost – Srbija

Informativna služba

Beograd, 19. januar 2009.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti gospođici Miši Bojović.

MATERIJAL:

 

 

 

O temama konferencije

Parlament

 

Na ovoj konferenciji ćemo govoriti o sumnjama koje su u javnosti iznošene u pogledu korupcije koja je u vezi sa radom srpskog parlamenta, ali i o merama koje Narodna skupština treba da primeni kako bi dala svoj doprinos borbi protiv korupcije.

 

Posebnu pažnju ćemo posvetiti pitanju eventualnog potplaćivanja narodnih poslanika radi glasanja za predloge zakona i pitanju samostalnosti narodnih poslanika pri odlučivanju i njihovog ustavnopravnog položaja. Takođe ćemo predstaviti javnosti rezultate monitoringa – u kojoj meri je u proteklom periodu Narodna skupština ispunjavala svoje obaveze iz Antikorupcijske strategije koja je usvojena u decembru 2005.

 

U okviru mera koje Narodna skupština treba da primeni kako bi dala doprinos borbi protiv korupcije, posvetićemo posebnu pažnju izmenama Poslovnika Narodne skupštine, potrebi da Narodna skupština promeni način razmatranja izveštaja koje dobija od nezavisnih antikorupcijskih organa (Poverenik za informacije, Državna revizorska institucija, Odbor za rešavanje o sukobu interesa, Zaštitnik građana) i potrebi da u zakonskim rokovima izabere članove antikorupcijskih organa.

 

Javne nabavke

U doba ekonomske krize često se govori o potrebi štednje. Takve uštede se u najvećoj meri mogu ostvariti tamo gde se troši najveći deo budžetskog novca. Verovatno najznačajanija oblast su u Srbiji javne nabavke. Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je usvojen krajem prošle godine, omogućava da se novac poreskih obaveznika racionalnije troši. Na konferenciji za štampu ćemo predstaviti najznačajnije odredbe novih zakonskih rešenja koje mogu dovesti do takvih pozitivnih efekata.

 

Međutim, ovu priliku ćemo iskoristiti i za to da ukažemo na velike prepreke koje treba otkloniti kako bi se javne nabavke zaista sprovodile efikasnije i uz bolju kontrolu. Ukazaćemo na probleme sa kojima se suočavaju državne institucije koje rade u oblasti javnih nabavki i prioritete u novonastaloj situaciji, pogotovo nakon podnošenja ostavke predsednika Komisije za zaštitu prava. Ukazaćemo na to koje je podzakonske akte potrebno najhitnije usvojiti, koje mogućnosti pruža Portal javnih nabavki i na probleme u vezi sa prekršajnom odgovornošću u vezi sa kršenjem propisa o javnim nabavkama.

Reforma javne uprave

Na ovoj konferenciji za štampu najavićemo novi projekat koji Transparentnost – Srbija počinje da sprovodi a u okviru kojeg ćemo pratiti tok javne uprave i davati predloge kako da se uprava dimenzionira u skladu sa potrebom efikasnog obavljanja zadataka koje ima.