Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Aktivnosti

Aktuelno . . . . . . . . . . . . . .


Antikorupcijsko savetovalište (ALAC)

Jedan od razloga zbog kojeg borba protiv korupcije ne daje za sada pune rezultate jeste činjenica da mnogi građani koji se sa ovom pojavom suočavaju ne poznaju u dovoljnoj meri pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u takvim slučajevima, ili pak nemaju dovoljno poverenja u rad institucija koje bi te probleme trebalo da rešavaju.

CRINIS Zapadnog Balkana – Rasvetljavanje upotrebe novca u politici

Transparentnost – Srbija započela sprovođenje novog međunarodnog istraživačkog projekta "KRINIS (CRINIS) Zapadni balkan – Osvetljavanje tokova novca u politici". Ovaj projekat sprovodimo kao predstavnik  Transparency International u Republici Srbiji. Transparency International ovaj regionalni projekat sprovodi uz podršku Norveškog ministrastva spoljnih poslova.  

Izveštaji nezavisnih tela – od identifikacije problema do njihovog rešavanja

Korupcija je odavno prepoznata od strane građana i vlada kao jedan od najvećih problema društva u Srbiji i uspeh u borbi protiv korupcije se smatra jednim od glavnih zadataka u kontekstu približavanja EU. Srbija je uspostavila nekoliko nezavisnih institucija (Poverenik za informacije, Ombudsman, Vrhovna revizorska insitutcija, Agencija za borbu protiv korupcije) sa nadležnostima za sprovođenje najvažnijih preventivnih antikorupcijskih zakona. Sve ove nezavisne institucije podnose godišnje izveštaje Parlamentu koji sadrže informacije o identifikovanim problemima i preporukama i po čijem postupanju bi borba protiv korupcije mogla biti značajno unapređena.

Mladi istraživač: angažovanje mladih u srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

Projekat se bavi obučavanjem izabranih mladih novinara o osnovnim pitanjima iz oblasti borbe protiv korupcije, pruža im pomoć u sačinjavanju priloga putem istraživačkog novinarstva kao i plasman teksta u javnost putem interneta i društvenih mreža. Cilj projekta je jačanje istraživačkog novinarstva u oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji kroz stažiranje mladih novinara u organizacijama civilnog društva. Stažisti/mladi istraživači nakon završenog stažiranja i obuke, steći će osnovna znanja o problemu korupcije u Srbiji što će im omogućiti da nastave samostalno rad u ovoj oblasti. Takođe će im biti pružena mogućnost da njihovi samostalni budući tekstovi iz ove oblasti budu objavljivani na internet stanici TS i društvenim mrežama.

Rizične tačke korupcije u Srbiji

Korupcija je jedan od činilaca koji imaju najštetnije efekte kako za ekonomski razvoj društva i standard stanovništva, tako i za funkcionisanje pravne države i demokratskih institucija. Obim i rasprostranjenost korupcije u Srbiji se već godinama ocenjuje kao visok, kako u nalazima relevantnih istraživanja, mišljenjima domaćih i inostranih stručnjaka i ocenama samih državnih organa Republike Srbije, međunarodnih organizacija i EU. Usled toga, delotvorna borba protiv korupcije se tretira kao jedan od ključnih prioriteta za državne organe Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji ali i kao jedan od prioriteta svih Vlada Srbije počev od 2000. do danas.