Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izrada Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška

Opština Raška počinje izradu Lokalnog antikorupcijskog plana, uz podršku Transparentnosti Srbija. Zamenik predsednika opštine Raška Đorđe Gogić, sekretar SO Slobodan Ristović  i saradnik Transparentnosti Srbija Zlatko Minić najavili su početak rada i pozvali predstavnike građana da se uključe u radnu grupu koja će izraditi LAP.

raska kzn lap

Radnu grupu će činiti predstavnici opštinske uprave i dva predstavnika građana. Poziv građanima objavljen je na sajtu TS i na sajtu opštine Raška. Rok za prijavljivanje je 11. januar.

LAP se radi u skladu sa Modelom koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. 

Plan obuhvata 16 oblasti, sadržaće konkretne aktivnosti, rokove i odgovorna lica, a njegovo sprovođenje nadziraće nezavisno lokalno telo, čiji će članovi biti izabrani na konkursu.   

Izradu LAP-a, za opštinu Raška, uz stručnu pomoć TS, podržao je USAID kroz Projekat za odgovornu vlast (GAI - Government Accountability Initiative)