Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zajednički konsultativni odbor EU i Srbije – Civilno društvo

Predstavnik Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić govorio je kao gostujući izlagač na 12. sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora EU i Srbije – Civilno društvo (JCC), koji je održan 26. novembra u Beogradu.  Zajednički odbor je uspostavljen u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i on omogućava organizacijama civilnog društva da prate put Srbije ka EU. JCC daje preporuke kako institucijama Srbije, tako i EU.

Nenadić je govorio u okviru panela o vladavini prava i funkcionisanju demokratskih institucija. On je ukratko predstavio učesnicima nalaze iz publikacija TS, koje se odnose na borbu protiv korupcije na visokom nivou i krojenje zakona po meri privatnih interesa, uslove za poslovanje sa integritetom, javne nabavke, kao i na monitoring izveštaje koalicije prEUgovor.

Komentarišući stanje u pogledu borbe protiv korupcije, Nenadić je govorio o izmenama Zakona o sprečavanju korupcije (što je bio osnov za tvrdnju o postojanju napretka u pogledu borbe protiv korupcije). Kada je reč o primeni postojećih antikorupcijskih mehanizama, ukazao je na odsustvo profesionalizacije javne uprave i javnih preduzeća, odnosno na nezakonito upravljanje u čak 70% velikih javnih preduzeća. Takođe je ukazao na odsustvo bilo kakvog vidljivog rezultata u primeni Zakona o lobiranju, dok se istovremeno donose brojni zakoni kod kojih postoje dokazi ili makar sumnja da se kroje po meri privatnih interesa, uključujući i aktuelni postupak izmena Zakona o eksproprijaciji.  Istakao je potrebu da se u zajedničku deklaraciju uključi poziv vlastima u Srbiji da sve nabavke sprovode na način koji omogućava transparentnost i konkurenciju, bez obzira na izvor finansiranja.

U pogledu dijaloga o izbornim uslovima, on je govorio o netransparentnosti Vladine radne grupe za saradnju sa OEBS/ODIHR, usled koje su, između ostalog, izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti iznete na javnu raspravu tek 25. novembra, iako su pripremljene još u junu ove godine. Takođe, na osnovu dijaloga se sprovode i neke mere koje su protivne važećim zakonima, poput formiranja Privremenog nadzornog tela za medije. Takođe, upravo su usvojene izmene Zakona o referendumu, koje na neprimereni način definišu pojam referendumske kampanje i sužavaju prostor za dijalog, dok se u delu narodne inicijative sužava pravo građana na korišćenje ovog mehanizma uspostavljanjem obaveze overe potpisa i taksi.

Najzad, kada je reč o represiji korupcije, glavni problem ostaju odsustvo proaktivnosti javnih tužilaca i nepostupanje po uzbunjivačkim prijavama.

Napomena: Na konferenciji je usvojena zajednička deklaracija koja je dostupna nahttps://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/12th-meeting-eu-serbia-civil-society-joint-consultative-committee