Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podaci o zaposlenima

Sao pštenje za štampu:

 

Podaci o zaposlenima

Transparentnost – Srbija pozdravlja predlog Vlade prema kojem bi se organi državne uprave obavezali da objavljuju podatke o broju zaposlenih službenika. Ova mera je od koristi, jer omogućava građanima uvid u trošenje njihovog novca i poštovanje zakonskih ograničenja o maksimalnom broju zaposlenih.

 

Međutim, Transparentnost ne može da prenebregne činjenicu da svi državni organi, javna preduzeća, organi lokalne samouprave i organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja imaju već pet godina- a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obavezu da ove podatke prikažu u Informatoru o radu i da ih ažuriraju svakog meseca, ali da se o tu zakonsku obavezu uglavnom oglušuju.

 

Slični tome su i slučajevi afere povodom ekstremno visokih primanja i bonusa u javnim preduzećima i regulatornim telima gde su ključni podaci bili dugo vremena skrivani od javnosti. Na osnovu ta dva primera, a ima ih mnogo više, pokazuje se šteta nastala usled toga što poslednje tri Vlade Srbije nisu želele da odlučno podrže sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Umesto da Vlada obezbedi da organi i tela koja su pod njenom kontrolom poštuju odavno usvojeni propis, rešenja se traže u donošenju novih. Kao da se mukotrpno sprovodjenje jednog zakona može zameniti lakim donošenjem novog zakona.

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

Beograd, 12. oktobar 2009.