Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Organizaciona struktura

U strukturi organizacije postoje sledeći organi:

Skupština članova, koja donosi najvažnije akte

Upravni odbor, koji sprovodi planirane aktivnosti

Nadzorni odbor, koji ima kontrolnu funkciju

Predsednik, koji predstavlja i zastupa organizaciju u zemlji i inostranstvu

Savet organizacije, koji okuplja sve zainteresovane da pomognu organizaciji u borbi protiv korupcije.

Izvršni direktor, koji obavlja većinu operativnih poslova organizacije

Programski direktor, koji određuje programske prioritete u radu organizacije, usklađuje programe i njihovu dinamiku.

Pored ovih organa u ostvarivanju ciljeva učestvuju i:

Menadžeri pojedinih projekata

Asistenti na pojedinim projektima
Stalni i povremeni saradnici