Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konferencija o transparentnosti lokalne samouprave

Transparentnost Srbija organizovala je 22. marta 2016. konferenciju o transparentnosti lokalne samouprave. U uvodnom delu učesnicima su se obratili ambasador Velike Britanije Denif Kif, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, zamenica poverenika za slobodan pristup informacijama Stanojla Mandić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i predsednik TS Vladimir Goati.

Ministarka Udovički navela je da je potrebno partnerstvo za organizacijama civilnog društva kako bi se menjala Srbija. Ona je kazala da se kroz reformu teži pravednom, predvidivom postupanju uprave, a za to je preduslov transparentnost rada. Za primenu novog Zakona o opštem upravnom postupku biće potrebna promena načina razmišljanja javne uprave, upozorila je ministarka.

Predsednik TS Vladimir Goati ocenio je da situacija po pitanju transparentnosti lokalnih samouprava nije zadovoljavajuća. "Prosečna ocena je 40 od 100, što je relativno nisko. Nema mesta preteranom optimizmu. Nezadovoljni smo situacijom u borbi protiv korupcije gde stagniramo od 2010, jer su koruptivni krugovi strahovito otporni", rekao je Goati. On je dodao i da u Srbiji postoji veliki sektor kojim država upravlja.


Ambasador Velike Britanije Denis Kif ukazao je na značaj dostupnosti informacija kako bi se sprečile zloupotrebe, dodavši da su to osnovne obaveze Srbije u poglavljima 23 i 24, kao i reformi javne uprave. "Od državnih organa se očekuje da budu što transparentniji, jer otvaranje podataka za javnost ima veliku težinu i vodi smanjenju korupcije", kazao je Kif. Laka dostupnost informacija među najvažnijim standardima prava građana, naveo je ambasador i dodao da otvorenost podataka znači bolju uslugu za građane, manje korupcije, bolju reputaciju organa.

Prema rečima direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, jako je važno da lokalne samouprave rade na povećanju transparentnosti i da objavljuju podatke o javnim funkcionerima, jer samo tako gradjani mogu da prate i kontrolišu rad funkcionera. Korupcija nastaje tamo gde se informacije kriju od javnosti i onih koji bi trebalo da kontrolišu rad organa i funkcionera, ukazala je Babić.

Zamenica poverenika za informacije od javnog značaja Stanojla Mandić navela je da se u najvećem broju slučajeva propisi koji se tiču transparentnosti poštuju samo u onoj meri u kojoj postoje sankcije za kršenje tih propisa.

"To se odnosi i na stanje internet sajtova, informatora o radu, na postupanje po zahtevima za pristup informacijama, uredjenju procedura i praksu u vezi sa radom skupštine, budžetom i javnim preduzećima", rekla je ona.

Đorđe Staničić se osvrnuo na pojedine indikatore iz istraživanja transparentnosti lokalne samouprave i ukazao da je "uvođenje u život" programskih budžeta od izuzetne važnosti, te da je neophodno da javnost učestvuje u donošenju budžeta. On je najavio da će Stalna konferencija posle lokalnih izbora podsetiti opštine na etički kodeks za lokalne funkcionere i sprovođenje njegovih odredbi.

konferencija LTI

U drugom delu konferencije predstavljene su preporuke za unapređenje transparentnosti. Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, koja je zauzela prvo mesto na rangiranju i Gabor Kišlender, predsednik opštine Bačka Topola, koja je na trećem mestu, izneli su svoja iskustva i posebno ukazali na probleme sa kojima se susreću opštine, prvenstveno zbog malog broja zaposlenih. Zamenica direktora Direkcije za elektronsku upravu Marija Kujačić predstavila je Smernice za izradu internet prezentacija državnih organa i jedinica lokalne samouprave.

U diskusiji su učestvovali i zamenik predsednika Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević, Maja Stojanović iz SKGO, Sanja Nasevski iz Beogradske otvorene škole.

Što se tiče preporuka za unapređenje transparentnosti, izdvojili smo neke od najvažnijih (sve preporuke nalaze se u analizi na sajtu TS):
- otvaranje posebne stranice „Budžet" na sajtovima opština i gradova, na kojoj bi, pored odluke o budžetu i rebalansima bile i sve druge informacije o dokumenti u vezi sa budžetom, uključujući redovnu izradu građanskog vodiča kroz budžet i objavljivanje mesečnih izveštaja o realizaciji budžeta; da ovi podaci, i na rashodnoj i na prihodnoj strani budu na šest cifara ekonomske klasifikacije, ali i da se objavljuju podaci o efektima programskog budžeta;
- organizovanje javnih rasprava o budžetu, uz učešće predstavnika građana i stručne javnosti, a ne samo budžetskih korisnika. Raspravu o budžetu moguće je organizovati i u ranoj fazi planiranja, kada se građani kroz ankete mogu izjašnjavati o investicionom delu budžeta;
- objavljivanje izveštaja o javnoj raspravi (o budžetu ali i o drugim aktima koji se razmatraju) - kakve primedbe i predlozi su izneti i da li su usvojene ili odbijene (i sa kojim obrazloženjem);
- otvaranje posebne stranice na internet sajtu posvećene aktivnostima skupštine (kao i aktivnostima predsednika/gradonačelnika i veća) na kojoj bi se nalazili svi relevantnih dokumenti, odnosno informacije - najava naredne sednice sa dnevnim redom i materijalima (uključujući i zapisnik sa prethodne sednice), izveštaj sa sednice, sa donetim odlukama ili linkovima ka službenom glasilu u kome je odluka objavljena;
- da se na posebnoj stranici posvećenoj javnim nabavkama objavljuju sve informacije (konkursna dokumentacija, izmene, pitanja i odgovori, odluke o dodeli), grupisane po nabavkama, da na toj stranici budu dostupne i informacije o već realizovanim nabavkama iz prethodnog perioda;
- da se informacije o javnim konkursima grupišu sa informacijama o rezultatima konkursa (na stranici javni konkursi); da se objavljuju izveštaji o realizaciji projekata NVO/medija koje je finansirala JLS;
- da informacije o procedurama i rokovima postupanja u okviru nadležnosti opštinskih uprava budu vidno istaknute u uslužnim centrima, odnosno u prostorijama uprave tamo gde uslužni centri ne postoje;
- da JLS, ukoliko imaju tehničke i finansijske mogućnosti, uspostave mehanizme kako bi građani putem sajta mogli da prate tok predmeta i da dobiju podatke o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima. Ukoliko ne postoje tehničke ili finansijske mogućnosti, TS preporučuje da se vidno objave podaci od koga i na koji broj telefona građani mogu dobiti ove podatke;
- formiranje posebne stranice posvećene javnim preduzećima, odnosno javnim komunalnihm preduzećima i javnim ustanovama. U okviru te stranice, preporučujemo formiranje segmenta posvećenog delovanju Komisije za izbor direktora JP/JKP. TS preporučuje da se na ovoj stranici objavljivuju svi dokumenti nastali u radu komisija za izbor direktora. Ovo se posebno odnosi na zapisnike sa sednica iz kojih bi se videlo na koji način su bodovani kandidati, na planove koji su priloženi i druge dokumente na osnovu kojih su izvršeni bodovanje i formiranje rang liste. TS preporučuje da se na stranici posvećenoj JP/JKP i JU objavljuju i planovi rada (ili linkovi ka njima), sistematizacije i podaci o broju zaposlenih (ili linkovi ka ovim podacima na sajtovima JP/JKP i JU);
- da se, bilo u okviru formiranja evidencije putem aplikacije koju priređuje Direkcija za imovinu RS, bilo kroz posebnu evidenciju JLS, učine javnim podaci o nepokretnostima (poslovni prostor, stanovi i drugi objekti, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište) u svojini JLS, sa podacima o korisnicima i iznosima zakupa koji korisnici plaćaju.