Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Presek funkcionerske kampanje

Predstavili smo deo nalaza o funkcionerskoj kampanji. Pratili smo aktivnosti 28 funkcionera u prethodnih pet sedmica (i pratićemo ih do nedelje) i to poredili sa njihovim aktivnostima u istom periodu u neizbornoj 2015. godini.

Brojali smo aktivnosti iz raznih kategorija - sastanci u kabinetu, putovanja u inostranstvo, manifestacije, konferencije i, kao najzanimljiviju - promotivne aktivnosti (presecanja traka, posete fabrikama, školama, dodele stipendija, potpisivanja memoranduma, ugovora i sl)

Zbirno za sve funkcionere, broj promotivnih aktivnosti je veći 2,5 puta. Najviše promotivnih aktivnosti u ovih 35 dana imao je Siniša Mali - 48, u korak ga sledi Goran Vesić sa 47. Na trećem mestu je Vulin sa 33, a Vučić je imao 19 promotivnih aktivnosti.

Uočili smo desetine primera kršenja zakona i korišćenja funkcije u partijske svrhe. Svrstali smo ih u sledeće kategorije:

1. Korišćenje javnih resursa u partijske svrhe
(primer - funkcioner SNS sa direktorom Gradske čistoće deli građanima kante za smeće)

2. Povezivanje državnih aktivnosti sa partijskim skupovima (pri čemu se koriste državni resursi i za stranački skup, kao na primer službena vozila, pratnja)
(primer - ministar obilazi ambulantu u 10, a onda taj isti čovek, kao stranački funkcioner drži stranačku tribinu ispred ambulante, ili postea premijera i ministra Kosovu, koja se okončava stranačkim skupom)

3. Objavljivanje stranačkih stavova na sajtovima državnih organa (uočeno na sajtovima nekoliko ministarstava)

4. Situacije u kojim je nejasno kakva je uloga državnog funkcionera na nekom skupu (Vulin na porinuću broda, šef kancelarije za Kosovo otvara park u Beogradu)

5. Podrška državnog funkcionera stranačkom kandidatu (posebno izraženo u slučaju Vesić/Mali)

6. Davanja izjava u kapacitetu državnog funkcionera na stranačkim skupovima (primer Stefanović u Lapovu, o policiji na biralištima)

Svi detalji i primeri biće objavljeni u publikaciji, nedugo posle izbora.

 
mc nns ts
foto: www.mc.rs