Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Transparentnost Srbija u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja (CEMI) iz Podgorice i Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva sprovodi projekat „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana - finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova kraljevine Holandije.

Projekat, između ostalog, obuhvata ispitivanje postojećeg pravnog okvira i prakse u sprovođenju finansijskih istraga u tri posmatrane zemlje (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina); organizovanje edukacija i programa za jačanje kapaciteta javnih tužilaca, sudija i policajaca iz tri države; unapređenje saradnje u sprovođenju finansijskih istraga sa posebnim fokusom na razmenu iskustava među pripadnicima institucija koje su uključene u ovaj proces. Kad je reč o Srbiji i Crnoj Gori, ove aktivnosti će biti sprovođene u kontekstu pregovora o pridruživanju EU, odnosno poglavlja 23 i 24 evropskih integracija.

Naša namera je da kroz susret predstavnika relevantnih institucija i nevladinih organizacija zainteresovanih za evropske integracije u okviru poglavlja 23 i 24, razmotrimo šta su dosadašnji rezultati i prioriteti u daljem razvoju finansijskih istraga.

Stoga smo 21. decembra organizovali nacionalni radni sastanak povodom implementacije mera Akcionog plana za Poglavlje 23 koje se odnose na borbu protiv korupcije, s akcentom na dalje prioritete u daljem razvoju finansijskih istraga.

fin istrage skup 3Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, govorio je o sprovođenju finansijskih istraga i njihovih reformi u sklopu evropskih integracija.

Jelisaveta Čolanović, predstavnica Ministarstva pravde, ukazala je, kada je reč o finansijskim istragama, da se sada radi na popunjavanju kapaciteta za četiri nova regionalna centra za borbu protiv korupcije, koji će zvanično početi da rade 1. marta, kada počinje i primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Centri bi trebalo da se nalaze u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu i činiće ih specijalna odeljenja za borbu protiv korupcije.

Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca i rukovodilac Odeljenja za borbu protiv korupcije RJT, kazao je da su finansijske istrage veoma važne jer je oduzimanje imovine i novca najteža sankcija počiniocima krivičnih dela. Zato je veoma važno da se utvrdi poreklo novca. On je ukazao da u sprovođenju finansijskih istraga mora da postoji saradnja svih nadležnih organa, koji, pored tužilaštva, sudova i policije, uključuje i Poresku upravu, Upravu za sprečavanje pranja novca, Agenciju za borbu protiv korupcije i druge državne organe.

Tužilaštvo sada, kako je istakao, radi sve kako bi se pripremila primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma i kako bi on zaživeo u praksi od 1. marta.

Predstavnici Jedinice za finansijske istrage MUP Srbije, govorili o metodologiji koju primenjuju u finansijskim istragama, kao i neophodnoj međunarodnoj saradnji, posebno sa policijama u regionu.

Milan Antonijević iz Yukoma govorio je o nalazima Evropske komisije koji su objavljeni ovog meseca u “non paper”, a koji se odnosi na poglavlje 23.

Učesnici skupa ocenili su da je efikasno sprovođenje finansijskih istraga veoma važan alat za otkrivanje i krivično gonjenje finansijskog kriminala, jer je imovinska korist i razlog i motiv većine krivičnih dela.

Finansijska istraga je istraga tokova novca koje se sprovode paralelno sa krivičnim istragama i čiji je cilj da se otkrije prihod stečen krivičnim delom, utvrdi imovina koja se može oduzeti i da se privremeno osigura imovina kako bi se omogućilo kasnije njeno trajno oduzimanje.

Srbija ima Strategiju finansijskih istraga za period 2015 - 2016, a Ministarstvo pravde je najavilo da će nova biti doneta u prvom kvartalu 2018. godine.

Strategija se bazira na uspostavljenju efikasne organizacije policije, tužilaštva i suda, ojačane kapacitete i stalnu obuku nosilaca pravosudnih funkcija u oblasti finansijskih istraga, zatim koordiniranu saradnju koja će biti uspostavljena putem oficira za vezu između policije i tužilaštva i drugih državnih i finansijskih organa.

Glavni cilj Strategije, za čije su sprovođenje odgovorni Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo i Vrhovni kasacioni sud, jeste da utvrdi i dokumentuje kretanje novca tokom kriminalnih aktivnosti, odnosno poreklo novca i njegova transformacija i način korišćenja.

Na sastanku je ocenjeno da je neophodno da se u Srbiji uspostavi savremeni sistem istraga finansijskog kriminala, kao deo razvijenog i efikasnog pravosudnog sistema koji uspešno reaguje na kriminalitet i preduzima proaktivne istrage finansijskog kriminala.