Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predstavljeni LAP i LAF Novi Pazar

Grad Novi Pazar završio je izradu Lokalnog antikorupcijskog plana i izbor tela koje će pratiti njegovo sprovođenje. Ceo postupak rađen uz podršku Transparentnost Srbije.

LAP NPNačelnik Gradske uprave Novog Pazara Džemil Divanefendić najavio je da će lokalna samouprava punim kapacitetom raditi na sprovođenju mera propisanih Lokalnim antikorupcijskim planom (LAP). On je na konferenciji za novinare, povodom okončanja projekta, kazao da je Novi Pazar za veoma kratko vreme i bez primedbi stručne javnosti, izradio i usvojio LAP i da su na javnom konkursu izabrani članovi Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) koji će pratiti njegovu primenu.

Za predsednicu LAF-a izabrana je pravnica Esma Hot Lotinac, a članovi su i novinar radija Sto plus Nikola Košović, profesor Eldin Dobardžić, izvršni direktor NVO "Urban in" Sead Biberović i ekonomista i predsednica Evropskog pokreta Novi Pazar Bisera Šećeragić."

Članovi LAF-a su dobro odabrani, u pitanju su ljudi iz nevladnih organizacija, medija i članovi akademske javnosti. Sve to pokazuje želju Gradske uprave da se bavi temama iz Lokalnog antikorupcijskog plana i punim kapacitetom ćemo raditi da se sprovede sve što je tim aktom zacrtano", kazao je Divanefendić.

Partner lokalnoj samoupravi Novog Pazara pri izradi LAP-a i izboru članova tela za praćenje njegove primene bila je Transparentost Srbija čiji je predstavnik Zlatko Minić ocenio da je dosadašnji posao obavljen kvalitetno.

"Lokalni antikorupcijski plan Novog Pazara je veoma dobar i već su ga pojedine lokalne samouprave koristile kao model prilikom izrade njihovih planova. Sad nam predstoji da se on sprovodi i da LAF to prati i proverava da li će i kakve efekte dati", istakao je Minić.

Lokalni antikorupcijski plan Novog Pazara usvojen je u aprilu, a taj strateški dokument sadrži oko 120 mera koje lokalna samouprava mora ispuniti u borbi protiv korupcije, po modelu Agencije za borbu protiv korupcije.

Projekat podrške Transparentnosti Srbija izradi LAP-a Novi Pazar i formiranju LAF-a podržala je Agencija za borbu protiv korupcije.