Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prvi rezultati monitoringa aktivnosti funkcionera

Povodom monitoringa finansiranja izborne kampanje koji sprovodi već 16. godinu zaredom i šestog monitoringa funkcionerske kampanje

Organizacija Transparentnost – Srbija

(članica međunarodnemreže Transparency International)

vas poziva na virtuelnu konferenciju za novinare

Prvi rezultati monitoringa aktivnosti funkcionera tokom izborne kampanje i tokom perioda "suspendovane izborne kampanje".

 

Virtuelna konferencija za novinare biće organizovana u ponedeljak 11. maja u 12 h na platformi za video konferencije, na adresi https://meet.jit.si/Transparentnost Direktan pristup je omogućen svim zainteresovanima iz programa za pretraživanje interneta, ili putem aplikacije Jitsi Meet sa mobilnih telefona. TS će zainteresovanim redakcijama dostaviti materijale pre početka konferencije, a postaviće ih na sajt www.transparentnost.org.rs.

 

Dnevni red:

 

12.00 – 12.05             Uvodna reč – Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost - Srbija

12.05 – 12.15             Prvi rezultati monitoringa funkcionerske kampanje, promotivnih aktivnosti tokom perioda suspendovane kampanje i medijskog predstavljanja aktivnosti funkcionera - Zlatko Minić, saradnik TS.

12.15 – 12.20             Osvrt na finansiranje kampanje, (ne)postupanje državnih organa) i pravna pitanja u vezi sa izborima i izbornom kampanjom -Nemanja Nenadić

Od 12.20                     Pitanja i odgovori