Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Poziv kandidatkinji za predsednicu VKS da se izjasni u odnosu na predstojeće ustavne promene koje će se odnositi na pravosuđe

Visoki savet sudstva (VSS) je saopštio da će 9. februara sprovesti intervju sa jedinom kandidatkinjom za predsednicu Vrhovnog kasacionog suda (VKS). Ovaj sud je najviši sud u domaćem pravnom sistemu, a njegov budući predsednik će ujedno biti i predsednik Visokog saveta sudstva koji odlučuje o najvažnijim pitanjima u sudstvu – obezbeđivanju nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, izboru, razrešenju, disciplinskoj odgovornosti sudija i drugim važnim pitanjima.

Postupak izbora predsednika VKS zapravo je izbor predstavnika svih sudija. Predlaganje kandidata je povereno Visokom savetu sudstva, ali se o kandidatima izjašnjavaju sve sudije VKS, nadležni odbor Narodne skupštine, da bi na samom kraju odluku o izboru donela Narodna skupština. Ukazujemo da postupak izbora predsednika najvišeg suda pokazuje sve praktične probleme ustavnog rešenja koje propisuje da konačnu odluku o izboru predsednika sudova donosi većina narodnih poslanika. Uvereni smo da je samo jedan prijavljeni kandidat za najvažniju poziciju u sudstvu jedan od rezultata dugogodišnjeg prisutnog političkog uticaja na pravosudni sistem. Odluka drugih sudija da se ne prijave na oglas se ne može odvojiti od uvredljivog, nipodaštavajućeg, a povremeno i pretećeg odnosa većine poslanika prema pojedinim sudijama, ali i sudstvu u celosti.

Izbor za ovu poziciju posebno je važan budući da nam predstoje izmene dela Ustava koji se odnosi na pravosuđe. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne Skupštine tek treba da otpočne rad na tekstu izmena, pa je od posebne važnosti da kandidatkinja u procesu izbora zauzme stav o ustavnoj reformi koja utiče na položaj pravosuđa, kao i da se izjasni o poslednjim rešenjima za izmenu Ustava koje je predstavilo Ministarstvo pravde. Javno dostupan program kandidatkinje ne pruža dovoljno informacija o njenom odnosu prema jedinstvenom stavu struke, pa i samog Vrhovnog kasacionog suda, o neophodnim pravcima postupka ustavnih reformi.

Zbog važnosti izbora koji je u toku, pozivamo VSS da intervju sa kandidatkinjom, sudijom Jasminom Vasović, učini javno dostupnim, kako za sudije koje će se izjašnjavati o njenoj kandidaturi, tako i za širu javnost. Ovo je uobičajena praksa pri izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija u mnogim zemljama. Smatramo da bi prostor za predstavljanje kandidatkinje trebalo da otvori i javni medijski servis i drugi mediji, jer je upravljanje pravosuđem od izuzetne važnosti za sve građane.

Podsetimo, u decembru 2020. godine izabrani su novi članovi Visokog saveta sudstva, čiji su programi jasno određivali stav o pravcu ustavne reforme – izgradnji nezavisnosti sudstva. To je bio i jedan od odlučujucih elemenata za poverenje kolega izraženim na glasanju svih sudija u Srbiji. Najmanje što se može očekivati u postupku izbora predsednika VKS jeste otvorenost za javnost, kao i nedvosmislen stav o onome o čemu postoji jedinstvo u struci, kako bi se procenilo da li će kandidatkinja, ukoliko bude izabrana, to jedinstvo predstavljati.

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS
Evropski pokret u Srbiji
Transparentnost Srbija
Beogradski centar za ljudska prava