Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prestanak zabrana, ograničenja i obaveza za nekoliko hiljada javnih funkcionera „na mala vrata“

Transparentnost Srbija upozorava da se na dnevnom redu sednice Narodne skupštine nalazi predlog autentičnog tumačenja, koji bi, ukoliko bude bio usvojen, značajno suzio obim primene Zakon o sprečavanju korupcije. Naime, na osnovu ovog „tumačenja“ ni jedna zabrana, obaveza ili ograničenje iz ovog zakona više ne bi važila za nekoliko hiljada javnih funkcionera, među kojima su i nosioci nekih od ključnih državnih funkcija.

Imajući u vidu da za ovaj predlog nije dato obrazloženje i na ogromne štetne posledice koje će doneti, pozivamo Narodnu skupštinu da ovaj predlog ne prihvati.

Između ostalog, funkcionerima se više ne bi smatrale sudije i zamenici javnih tužilaca koje su na tu funkciju izabrali Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, generalni sekretar i druga lica koja imenuje predsednik Republike, kao ni direktori škola koje imenuje ministar prosvete.

Nepromišljenost i apsurdnost ovog predloga se najbolje vidi na primeru Ustavnog suda, gde bi status javnih funkcionera zadržalo pet sudija koje je izabrala Skupština, a više se ne bi smatrali javnim funkcionerima pet sudija koje je imenovao predsednik Republike i pet koji su imenovani na opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda.

Predlog autentičnog tumačenja člana 2. stav 1. tačke 3. Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019) je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, 28.1.2021, kasnije zatraživši da se o tome raspravlja po hitnom postupku.

Transparentnost Srbija je već 29.1.2021. predsednici ovog skupštinskog odbora, Jeleni Žarić – Kovačević podnela inicijativu za objavljivanje razloga zbog kojih je podnet predlog. Naime, ne postoji javno dostupan podatak o razlozima zbog kojih je predloženo navedeno autentično tumačenje, odnosno o tome kod koje kategorije lica je postojala dilema u vezi sa time da li su “javni funkcioneri” ili nisu. U „obrazloženju“ poslanika Aleksandra Martinovića, navodi se samo da je razlog za podnošenje Predloga ''da bi se izbegle nedoumice do kojih bi moglo doći u primeni navedene odredbe prilikom određivanja na koga se odnosi pojam ''javni funkcioner'', a sednica na kojoj je utvrđen predlog (po dve tačke dnevnog reda) trajala je ukupno 4 minuta i 52 sekunde, pri čemu predlagač uopšte nije uzeo reč, pa je ostalo nepoznato i na osnovu čega su drugi članovi Odbora podržali takav predlog. U izveštajima Agencije za sprečavanje korupcije, koja primenjuje ovaj zakon, ne postoji ni jedna informacija koja ukazuje na nedoumice u tumačenju oko toga ko je ste a ko nije funkcioner.

Na opasnosti od usvajanja autentičnog tumačenja smo 1.2.2021. upozorili predsednika Narodne skupštine, uz poziv da ovaj akt ne uvrsti na dnevni red Skupštine, a 3.2.2021. smo o tome obavestili ministarstva pravde i prosvete, kao i Generalni sekretarijat predsednika Republike, kako bi i ovi organi ukazali poslanicima na štetnost predloženih rešenja iz ugla rada tih institucija. Transparetnost Srbija poziva još jednom sve poslanike koji se zalažu za usvajanje nove definicije „javnog funkcionera“, da u smislu odredaba članova 6. i 20. stav 1. nedavno usvojenog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, objave dokumente i činjenice na osnovu kojih su zasnovali svoju odluku.