Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Na sajtu Agencije nova verzija izveštaja GG Dveri za parlamentarne izbore

Nakon konferencije za štampu TS održane 10.7.2012. na kojoj smo, između ostalog, predočili podatke o tome koliko su pojedini učesnici na izborima za predsednika i narodne poslanike imali troškova za koje nisu prikazani rashodi, obratili su nam se predstavnici GG „Dveri – pokret za život Srbije“, koja je učestvovala na parlamentarnim i predsedničkim izborima. Oni su nam ukazali na neslaganje između podataka koje su dostavili u svojim finansijskim izveštajima Agenciji za borbu protiv korupcije i podataka iz skerniranih izveštaja koji je Agencija objavila na svom sajtu. Izveštaj koji je bio ranije objavljen na sajtu Agencije smo i mi koristili u pripremi materijala za konferenciju za štampu. Međutim, 11.7.2012., Agencija je ponovo objavila izveštaj ove grupe građana o finansiranju kampanje za parlamentarne izbore, ovaj put sa ispravnim podatkom o ukupnoj vrednosti primljenih priloga fizičkih lica, koji se od prethodno objavljenog izveštaja razlikuje za 800.000 dinara (visina priloga koje je GG Dveri prijavila za parlamentarne izbore je za toliko veća od ranije objavljenog podatka). Ta promena utiče i na podatke koje smo predstavili na konferenciji za štampu 10. jula 2012. Dok je uticaj te izmene uglavnom neznatan kada je reč o sumarnom prikazu izvora prihoda za parlamentarnu kampanju, on je veoma značajan za izvođenje zaključaka o tome koje izborne liste su tokom kampanje imale troškove koji nisu pokriveni prijavljenim prihodima. Kada se uzme u obzir trenutno objavljeni izveštaj, GG Dveri ne spada među takve predlagače kandidata/podnosioce izbornih lista, to jest, njihovi prihodi i rashodi kampanje koji su prikazani u finansijskom izveštaju su sada izbalansirani. Drago nam je da je naše objavljivanje podataka doprinelo da se ove greške otklone. Takođe skrećemo pažnju na mogućnost da bude još nekih ispravki grešaka ove vrste, budući da su sa sajta Agencije trenutno (12. jul ujutro) uklonjeni izveštaji SRS i koalicije SPS-PUPS-JS za parlamentarne i predsedničke izbore.
 

Materijal:

Četiri tabele sa oznakom “izm” sadrže podatke koji su ažurirani u skladu sa objavljenim izmenama u izveštaju Dveri. U međuvremenu, Agencija za borbu protiv korupcije izdala je obaveštenje povodom navedenog slučaja koje se može pročitati na adresi http://www.acas.rs/sr_cir/aktuelnosti/717-ispravka.html