Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bez rešenja za duple funkcije krivicom zakonodavca i kašnjenjem Ustavnog suda

Transparentnost – Srbija izražava zadovoljstvo zbog toga što je odredba člana 82, st. 3. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koja omogućava nekim funkcionerima da zadrže više javnih funkcija, čak i kada „to ugrožava nepristrasno vršenje funkcija ili sukob interesa“, konačno proglašena neustavnom. Istovremeno skoro je neshvatljivo što je za rešavanje ovako očiglednog slučaja neustavnosti Ustavnom sudu bilo potrebno gotovo godinu dana.

 

Po oceni TS izglasavanje napred navedene zakonske odredbe (člana 82, st. 3.) u julu 2010. je školski primer stavljanja interesa partija i pojedinaca ispred načela jednakosti pred zakonom i ruganja pravnom poretku kroz donošenje neustavnih propisa. Na žalost, ni ukidanje sporne odredbe od strane Ustavnog suda ne donosi rešenje problema. Naime, sadašnji tekst člana 82. Zakona (st. 1. i 2.), formulisan izmenama iz jula prošle godine – na predlog republičke Vlade, predviđa da funkcioneri, koji su se zatekli na više položaja 1. januara 2010. imaju dužnost da upute Agenciji obaveštenje do 1. septembra te godine, te da nakon toga Agencija donosi odluku o tome mogu li da ostanu na dva mesta. Zbog toga što je prvi septembar 2010. prošao, pitanje je može li Agencija uopšte da odlučuje o funkcionerima koji obaveštenje nisu poslali. U odnosu na funkcionere koji su poslali obaveštenje postoji nedoumica kada će Agencija moći da donese odluku? Tome mora da prethodi prvo - objavljivanje odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku, drugo - postupak u kojem Agencija utvrđuje da li se ugrožava nepristrasno vršenje funkcije i da li postoji sukob interesa, treće - rok koji se daje funkcioneru da prestane da vrši nespojive funkcije i  najzad, četvrto - pokretanje novog postupka u slučaju da se funkcioner ne povinuje ovom roku.

 

Ovakav ishod pokazuje da je Transparentnost – Srbija s pravom vise puta javno ukazivala na to da iz zakona ne treba brisati originalnu odredbu člana 82. Zakona, usvojenog 2008., već je treba dopuniti, ali na to insistiranje Vlada i Skupština uopšte nisu reagovale. Naime, prvobitna odredba je predviđala dužnost „duplih“ funkcionera da se do 1. aprila 2010. opredele koju će funkciju nastaviti da vrše, ne dajući im mogućnost da zatraže odobrenje da ostanu na obe. Tu odredbu je trebalo dopuniti jasnim pravilima o posledicama propuštanja (npr. razrešenje po sili zakona, kazna). Umesto toga, zbog nekoliko poslanika republičkog i pokrajinskog parlamenta, koji su namerno ignorisali ovaj rok, zakon je na inicijativu republičke Vlade promenjen a „važni“ pojedinci su zadržali funkcije i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti.

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 11. jul 2011.

 

 

 

Izmenjeni član 82. (st. 1. i 2. formulisani kao amandman koji je predložila Vlada Srbije, a koji su zajednički formulisali Ministarstvo pravde i Agencija za borbu protiv korupcije; st. 3. predložio narodni poslanik, pok. Vladan Batić, a podržali poslanici vladajuće većine, Vlada nije dala pozitivno mišljenje za amandman)

 

Član 82

 

Funkcioner koji je vršio više javnih funkcija na dan 1. januara 2010. godine, a nije se do 1. aprila opredelio koju će javnu funkciju nastaviti da obavlja, dužan je da najkasnije do 1. septembra 2010. godine obavesti Agenciju koje sve funkcije obavlja.

 

Agencija, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, utvrđuje da li se vršenjem više javnih funkcija ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije, odnosno da li to predstavlja sukob interesa. Ako utvrdi da se vršenjem više javnih funkcija ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije, odnosno predstavlja sukob interesa, Agencija donosi odluku kojom određuje rok, koji ne može biti duži od 30 dana, u kojem je funkcioner dužan da prestane sa vršenjem nespojivih funkcija.

 

Izuzetno od stava 2. ovog člana, funkcioner može da nastavi obavljanje jedne javne funkcije, a uz nju i javne funkcije na koje je izabran neposredno od građana, kao i javne funkcije koju je zakonom i drugim propisom obavezan da vrši.

 

(Ustavni sud je objavio na web stranici da ovu odredbu smatra neustavnom, te da o inicijativi kojom se osporavaju druge odredbe Zakona nije još odlučivao).

 

 

 

Originalni član 82. (tekst Zakona koji je usvojen 2008):

 

Član 82

 

Funkcioner koji obavlja više javnih funkcija na dan početka primene ovog zakona, dužan je da se u roku od 90 dana od dana početka primene ovog zakona izjasni koju će javnu funkciju vršiti i dalje.

 

Izjašnjenje iz stava 1. ovog člana funkcioner dostavlja Agenciji.